Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

Analyse en reflexie

N/A

Lees verder...

07.10.09 Biografie van Félix Fuchs (1888-1916)


De geschiedenisstudente Barbara Deruytter schreef aan de Gentse universiteit een interessante paper “Loyauteit versus individualiteit in de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916)”. Download hier de pdf-file.

Lees verder...

28.03.08 Kivu for dummies (CongoForum)


Ik ben vandaag in Goma, Oost-Congo. Als introductie citeer ik mijn vriendin: ‘Hoe langer ik hier ben, hoe onduidelijker en complexer het beeld in mijn hoofd wordt. Ik ben me ook enorm bewust van het feit dat alle verhalen en meningen die ik hier hoor, ‘gekleurd’ (niet neutraal) zijn. Het is bijzonder gemakkelijk je te laten meeslepen door de mening van iemand, maar als je na dat gesprek dingen in een context tracht te plaatsen, besef je telkens weer dat die persoon spreekt vanuit zijn of haar context en belangen. En zo sta je weer bij af. De kern van het probleem is dat je deze situatie hier nooit neutraal kan afschilderen, zelfs als buitenstaander.’

Lees verder...

Verkrachting als oorlogswapen? Ja, maar het is veel erger dan dat! (Kris Berwouts)

Met de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen (op 25 november) en Wereld Aids Dag (op 1 december) in één week, zijn er de laatste tijd nogal wat verklaringen geweest rond het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen in Centraal-Afrika. Ik heb daar een ambigu gevoel bij.

Lees verder...

Albert Kisonga et l’éloge de la colonisation (JP Mbelu)

Après avoir fustigé « les dissidents congolais », « ennemis de l’unité du pays » dans la première partie de son étude intitulée ‘R.DC. : L’horizon s’assombrit’, l’ex-ambassadeur du Congo vient de publier la deuxième partie de la même étude. Elle reprend ses thèmes de prédilection : l’éloge de la colonisation et l’appel à l’implication des Blancs de bonne volonté dans l’édification d’un Congo multiracial. S’en prenant à la disposition constitutionnelle prévoyant la division du Congo en provincettes (26), il préfère que le Congo soit conservé dans l’état où la colonisation nous l’a légué. « Je pense honnêtement, écrit Kisonga Mazakala, que nous aurions plus de mérites aux yeux de la postérité à préserver ce pays tel qu’il nous fut légué par le colonisateur qu’à vouloir modifier pour satisfaire des appétits de pouvoir ou tout simplement pour affiner des égoïsmes. » (A. KISONGA MAZAKALA, L’horizon s’assombrit (deuxième partie), dans www.congoforum du 25/08) Il croit fermement que la force du Congo comme celle d’une famille est dans son unité. A son avis, « tribalisme et régionalisme ne sont pas des facteurs du progrès. Plus nous tarderons à comprendre cette vérité, plus nos mentalités tarderont à changer. »

Lees verder...

Mississipi au Congo, les aléas du mort-kilomètre (Pierre Haski)

Tous les journalistes connaissent une des règles fondamentales du métier : le mort-kilomètre...

Lees verder...

Studentenactivisme aan de UNIKIN (1998-2006)

Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in Conflict and Development door Stijn Van Bever

Promotor: Prof. Dr. Koen Vlassenroot

Universiteit Gent, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Academiejaar 2006-2007

Lees verder...

Het UDPS: Een toekomst voor de Democratische Republiek Congo? (Maarten Loncin)

zie bijlage

Lees verder...

12.06.07 Governance and Transborder Trade on the Congo-Ugandan frontier (Timothy Raeymaekers)


Doctoraat van Timothy Raeymaekers (Universiteit Gent). Zie bijlagen.

Lees verder...

België en Congo: nog steeds een (neo-) koloniale relatie? (Tony Busselen *)-

wo 16 mei 2007 -Respectabele publicaties en organisaties als The Lancet en het International Rescue Committee bevestigden de voorbije jaren herhaaldelijk: van 1998 tot 2003 kwamen in Congo 4 tot 5 miljoen mensen om het leven door de oorlogsomstandigheden. De BBC meldde vorig jaar terloops dat het conflict in Congo “veel meer mensenlevens opeiste dan gelijk welk ander gewapend coflict sinds de Tweede Wereldoorlog”. De Congolese miserie kan je moeilijk vatten in statistieken alleen. Jaar na jaar ziet het dagelijkse lot van de modale Congolees er slechter uit.

Lees verder...

Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid (1955-1965)


Fragment uit: Gelijk trossen bananen. Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid (1955-1965). Een studie van stereotypen, clichés en vooroordelen, door Jelle De Mey.

Zie het Word-document in bijlage.

Lees verder...

28.12.06 Rol van oliebelangen in gewapende conflicten in de DRC (Nils Duquet)


De afgelopen jaren is er zowel vanuit maatschappelijke als wetenschappelijke hoek veel aandacht besteed aan de rol die grondstoffen hebben gespeeld in de gewapende conflicten in de DRC. In zoverre zelfs dat de strijd tussen de verschillende fracties in het land regelmatig louter en alleen werden beschouwd als een meedogenloze strijd tussen krijgsheren om de controle van deze grondstoffen. Terwijl de rol van diamanten, goud en andere mineralen vaak aan bod kwam in wetenschappelijke studies en rapporten van ngo’s, werden oliebelangen vaak genegeerd als potentiële factor in de gewapende conflicten in de DRC. Dit ondanks de vaststelling dat de aanwezigheid van oliereserves een belangrijke en gedocumenteerde impact hebben gehad op de burgeroorlogen in een aantal buurlanden van de DRC, meer bepaald Angola en Congo-Brazzaville.

Lees verder...

Overpeinzingen en aantekeningen bij de “Kasaïens” te Lubumbashi, door Geert Stienissen

zie PDF in bijlage

Lees verder...

31.10.06 Prevalentie en determinanten gebruik van moderne contraceptiemethodes in Kinshasa, DR Congo (Contraception)


In 2003 werd in Kinshasa, DR Congo, een studie uitgevoerd naar het gebruik van moderne contraceptieve methodes onder vijfhonderd potentiële moeders (15-49 jaar oud). Hier volgt een samenvattingen van de bevindingen en aanbevelingen van de Congolese onderzoekers.

Het regelmatig gebruik van contraceptiemethodes door vrouwen op vruchtbare leeftijd blijft laag in de Democratische Republiek Congo. De prevalentie van het gebruik van contraceptieve middelen bij vrouwen van vruchtbare leeftijd overstijgt gewoonlijk niet de 5%, en deze trend veranderde niet sinds 1983. Het land heeft zowel een hoge fertiliteit (7,3) als een hoge mortaliteitsratio bij moeders (1298/100.000 geboortes). Deze hoge cijfers bewijzen de nood aan specifieke, goed uitgewerkte strategieën om de voortplantingszorg te verbeteren. Het risico van sterfte van moeders bij bevallingen stijgt proportioneel met het aantal zwangerschappen, zo bewezen studies. Een vermindering van het risico op een zwangerschap en/of het zorgen voor een grotere interval tussen geboortes kan een positieve impact hebben op de vermindering van de geboortesterfte bij moeders. Hierin ligt ook het belang van een gezondheidssysteem dat aandacht besteed aan contraceptiemethodes. Het doel van deze studies is het verschaffen van basisgegevens alvorens er gewag gemaakt kan worden van een nieuwe aanzet tot een plan voor familieplanning.

Lees verder...

15.10.06 Pleidooi voor seksuele voorlichting in schoolhandboeken (L’Avenir)

De pandemie HIV/AIDS, die wereldwijd 40 miljoen mensen besmette, blijft uitbreiden. Hierdoor ziet de internationale gemeenschap zich genoodzaakt om een efficiënt antwoord te geven op deze enorme uitdaging. Volgens de VN zijn veel kinderen aan deze ziekte blootgesteld. Een groot deel onder hen begint, om in hun meest elementaire behoeften te voorzien, vroegtijdig met seksualiteit. Om de strijd met deze oprukkende realiteit aan te gaan, moet men beginnen met het opnemen van seksuele voorlichting in de schoolhandboeken van kinderen. Het spreekt voor zich dat er een taak voor de ouders is weggelegd. Ze moeten er met hun kinderen over durven spreken.

Lees verder...

QUE VOULAIT PIERRE MULELE ? (Debout, Congolais)

COMMUNICATION DU CAMARADE F. MAYENGO A L’OCCASION DE
LA 38 ème COMMEMORATION DE LA MORT DU CAMARADE PIERRE MULELE
- 03 OCTOBRE 1968 - 03 OCTOBRE 2006 -,
dans la salle du Zoo de Kinshasa, communication lue le 15 Octobre 2006

Lees verder...

Algemene chronologie 1945 - 1961 (Belgisch Parlement)

Zie PDF in bijlage.

Lees verder...

De vrouw in Congo (deel 1): huishoudsters, geen politici (Geert Stienissen)


‘De Congolezen kiezen massaal, titelden kranten wereldwijd’. Met dat massaal viel het nog wel mee met 70%. Massaal kiezen deden ze vooral voor mannen, deze vertegenwoordigen namelijk meer dan 90% van de verkozenen. In dit eerste deel in een reeks met analyses over de vrouw in Congo blikken we terug op de invloed van de kolonisatie op het vrouwbeeld in Congo. De vrouw was voor alles moeder en huisvrouw.

Lees verder...

Wangari Maathai over globalisering en ontwikkeling in Afrika (6 min)

De Keniaanse Nobelprijswinnares voor de vrede en milieuactiviste bij de Green Belt Movement, Wangari Maathai, vindt dat ontwikkelingslanden het recht moeten hebben om hun markten af te schermen voor de internationale concurrentie zolang dat nodig is.

Lees verder...

Filip Reyntjens over politieke en maatschappelijke evolutie in Congo (CongoForum)

ANTWERPEN – In december 2005 is de nieuwe Grondwet van Congo goedgekeurd. Nog voor juni dit jaar volgen op zijn minst twee nieuwe verkiezingen: zowel president, parlement als lokaal bestuur moeten worden verkozen voor 30 juni 2006. Het is misschien de laatste kans voor Congo om een normaal functionerende, democratische staat te worden. We spreken met Congokenner prof. dr. Filip Reyntjens van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen) over de problemen van Congo en de moeilijkheden die gepaard gaan met het Congolese transitieproces.

Lees verder...

SKEPP - Afrocentrisme en de vlucht uit de wetenschap

PDF bijgevoegd

Lees verder...

‘History facing the present’ Een interview met Jan Vansina (RUG)

PDF in bijlage

Lees verder...

WIJ HEBBEN EEN TAAK IN KONGO. DE VERBEELDING VAN AFRIKA BIJ JEF VAN BILSEN.VERHANDELING door Dany NEUDT

PDF in bijlage

Lees verder...

Verkiezingen in Congo: een unieke kans om de banden met het CAB aan te halen.(11.11.11)

Wat voorafging:
2001: het Avelgems gemeentebestuur beslist, op aanraden van de GRIS, via 11.11.11 een partnership aan te gaan met het CAB (Comité Anti-Bwaki=tegen ondervoeding) in Zuid-Kivu. Opzet is, om naast een jaarlijkse financiële steun van 2.500€, ook een rechtstreekse band op te bouwen met de mensen ter plaatse.

Lees verder...

Radioscopie van de Congolese crisis (CongoForum)

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het land de ene crisis na de andere: interetnische oorlogen, afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste ‘congolisering’ van de bedrijven en plunderingen. De ontwikkelingshulp werd gedurende tien jaar afgeschaft en niet zo lang geleden, in 1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest bloedigste aanvalsoorlogen plaats die het leven kostte aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden kindsoldaten werden gerekruteerd.

Lees verder...