Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

Geschiedenis

1951-1957 - Tussen staatsbelang en humanitarisme een historische analyse van de thèse belge

door Toon Van Overbeke

Lees verder...

1926-1959 - Tussen kritiek en bewondering: Octave Louwers, koloniaal adviseur van de Belgische regering

door Elia Van Looy
Oefening Nieuwste Tijd
Docent: Prof. G. Idesbald
begeleid door S. De Schutter
Academiejaar: 2014-2015

Lees verder...

1916 - 1919 Portugal trough Belgvian eyes

Hoe de Eerste Wereldoorlog en de koloniale kwestie Portugal in een burgeroorlog stortten
door Jeannick Vangansbeke

Lees verder...

1898-1916 - CONGO EN DE KIVU-GRENZSTREIT

door J. Vangansbeke

Lees verder...

1914 - 1918 - Comrades in arms? Het diplomatieke steekspel tussen België en het Britse Empire in Afrika tijdens de Grote Oorlog

door JEANNICK VANGANSBEKE __ Doctorandus Geschiedenis – Universiteit Gent

Lees verder...

1900-1946 - Arbeid, steden en kapitalisme in Congo

Een vergelijkend onderzoeaar de stedelijke ontwikkeling van Bukavu en Elisabethstad als een weerspiegeling van productieprocessen en arbeidsverhoudingen

Alexander Van Ransbeeck

Masterscriptie
Academiejaar 2012-2013

Lees verder...

1909 - 1935 - Koning Albert I en Belgisch Congo

door Eddy Merveillie

Lees verder...

1928 -Het bezoek van Koning Albert I aan Belgisch Congo, Tussen propaganda en realiteit

door PIET CLEMENT Doctor in de Geschiedenis

Lees verder...

1900 Twee jaren in Congoland, door Constant De Deken (Mis.Scheut)

zie bijlagen

Lees verder...

1913 - Onze Kolonie - Practische studie over het Belgisch Congoland door E. Paque, S.J.

zie bijlage

Lees verder...

1908 - Het Afrika-Vraagstuk door M. C. KAN (Amsterdam)

zie bijlage

Lees verder...

1893 - De Brusselsche Anti-Slavernij Confrentie 1889 - 1990 (Henri Visser)

proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Rechtswetenshap aan de Riksunversiteit te Leiden (Nl) door een sttuudent uit Brussel.

Lees verder...

Bulletin agricole du Congo Belge (document bilingue) - Lansbouwkundig Tijdschrift voot Belgisch-Co,go (tweetalig documrnt) -

3 nummes / trois numéros de / drie nummers va, 1940, 1946, 1949

Lees verder...

1874 - Reis naar Middden-Afrka - Brieven van Arnold Maes

zie bijlage

Lees verder...

+/- 1885 Van Brussel naar Karema, door A.J. Wauters

zie bijlage

Lees verder...

1900 - Soldaten en Missionarissen in Congo door Br. Alexis M. G. (Gochet)

zie bijlage

Lees verder...

1904- De jongte aanvallen op den Congo-staat , door Prof.Mr.J.E. Heeres

Overdruk uit "Onze Eeuw" (Nederland)

Lees verder...

1908 - Congo en Indië - De belgische Jezuiten in de Missien

zie bijlage

Lees verder...

Tentoonstelling, 1898 : verklarende catalogus : Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schoone Kunsten, Antwerpen

zie bijlage

Lees verder...

Neal Michiels - De Generale Maatschappij van België in het oog van de storm: de problemen bij de aanwerving van kaderpersoneel tijdens de woelige jaren van de dekolonisatie van Congo (1959-1965)

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – Studiegebied Geschiedenis olv Prof. Dr. Guy Vanthemsche

Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de
Geschiedenis
Academiejaar 2014-2015

Lees verder...

Koning Albert I en Congo (Eddy Merveillie)

zie bijlage

Lees verder...

1912 - Katanga en zuid-afrika, vier lezingen door Dr. A. Lodewyckx - Willemsfonds.pdf

zie bijlage

Lees verder...

Kamer: verslag kommissie over moord Lumumba

zie bijlage

Lees verder...

+/- 1920 Kijkjes in Belgisch Kongo

zie bijlage

Lees verder...

1912 Katanga en Zuid-Afrika : vier lezingen Lodewyckx, Augustin,

zie bijlage

Lees verder...

1900 Soldaten en missionarissen in Congo - Gochet, Alexis Marie, 1835-1910

zie bijlage

Lees verder...

KONGO IN DE GESCHIEDENISLEERBOEKEN Antoon De Baets

zie bijlage

Lees verder...

De leef- en denkwereld van een koloniaal en zijn in Belgisch - Congo (1947-1961).Jef Hermans


Analyse van een privé-archief.

Lees verder...

DE CONGOLEES DOOR DE OGEN VAN DE OUD-KOLONIAAL door Eline Adam

EEN STUDIE NAAR BEELDVORMING EN
HERINNERINGSDISCOURS
BIJ OUD-KOLONIALEN IN BELGIË.
Deel 1
PROMOTOR: Dr. M. Van Ginderachter
Verhandeling voorgelegd aan
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
voor het verkrijgen van de graad van
Master in de Geschiedenis

Lees verder...

1914/18 Congolzen in het Belgisch Leger WO I

zie bijlage

Lees verder...

(1888-1916) Een biografie van Félix Fuchs (B. De Ruytter)

zie bijlage

Lees verder...

1929 (Of nog ouder) prentkaarten vand de CMBC

zie bijlage

Lees verder...

2008 Oorlog in het Oosten: gevechten en verplaatsten, Aug. Sept.

zie bijlage (

Lees verder...

Kongo in de geschiedenisleerboeken 1960-heden Dé Waarheid? (Sara Fobelets)


Beeldvorming over de (de)kolonisatie van Kongo in Vlaamse wereldoriëntatie- en geschiedenisleerboeken lager en secundair onderwijs in de periode 1960-hedenLees verder...

1960 Lynn Waldron

zie bijlage

Lees verder...

Patrice Lumumba, een album

zie bijlage

Lees verder...

1959 Organisatie van de landbouw in Belgisch Congo.

Landbouw door inboorlingen, door colonisten, navorsing, enz.

Lees verder...

1959 Kaart van de telecommunicatie middelen, die toen in Belgisch Congo bestonden.

bron : Inforcongo

Lees verder...

Exploraties, vanaf Stanley tot en met het jaar 1894

Bron : Inforcongo

Lees verder...

1959 Localisatie van de catholieke missies

Bron : Inforcongo

Lees verder...

1959 Belgisch Congo, algemene landkaart

Belangrijkste steden, provincies, stammen, enz...

Lees verder...

1959 Belgisch Congo , Middelbaar en Hoger onderwijs

Bron : Inforcongo

Lees verder...

1957 Ligging van de protestante missies

Zie hieronder

Lees verder...

1906 Langs den Congo tot Brazzaville: Kloos, A.

Uit "De Aarde en haar Volken", jaargang 1906

Lees verder...

1909 1915 American Museum Expeditie in Congo

zie bijlage

Lees verder...

1945 Het gecensureerd nummer van AEQUATORIA

Ongelooflijk maar waar. Dit nummer bevat enkele artikels over polygamie en seksuele gewwoonten. Het werd daarvoor door de overheid (on der meer Mgr de Hemptinne en Mgr Dellepiane) gecensureerd als een PORNOFRAFISCH tijdschrift. Er bestaan er nog alleen 3 exemplaar van.

Lees verder...

Voorhistorisch Congo

Landkaart uitgegeven in 1959

Lees verder...

Wonen in de Belgische kolonie: “Il faut donner à l’agent congolais un home” door JOHAN LAGAE in DWR 116, 2005

zie bijlage

Lees verder...

Joseph Mobutu, sterke man of bloeddictator? (Filiep Stellamans)

Een analyse van de berichtgeving in de binnen- en buitenlandse pers
over de opkomst van het Mobuturegime.

Lees verder...

De Mooie molens van Katanga

zie bijlage

Lees verder...

De mijn van Shinkolobwe in 1957 - 1958


Zie Powerpoint in bijlage.

Lees verder...

De stad Shinkolobwe in 1957-1958


Zie Powerpoint in bijlage.

Lees verder...

1927 - 1931 UMHK fabriek aan de Lubumbashi rivier.

In die tijdperlk werden de installaties serieus vergroot en gemoderniseerd. Vandaar een sterke neiging om veel fotos te pakken...

Lees verder...

1958 Congo ten toon gesteld

zie bijlage

Lees verder...

Figuren uit het Kongo Koningrijk in de gravuren van de XVIII° eeuw

zie bijlage

Lees verder...

1922 / 1923 Een album met prentkaarten uit Belgisch-Congo

CongoForum deed al het mogelijke om deze prent- of postkaarten zo goed mogelijk weer te geven... Het resultaat is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar we deden ons best.

CongoForum

(opgelet: je vindt dezelfde beelden in 2 verschillende "standaarden")

Lees verder...

1912 / 1922 Een album met prentkaarten uit Belgisch-Congo

CongoForum deed al het mogelijke om deze prent- of postkaarten zo goed mogelijk weer te geven... Het resultaat is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar we deden ons best.

CongoForum

(opgelet: je vindt dezelfde beelden in 2 verschillende "standaarden")


Lees verder...

1927 / 1932 Een album met prentkaarten uit Belgisch-Congo


CongoForum deed al het mogelijke om deze prent- of postkaarten zo goed mogelijk weer te geven... Het resultaat is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar we deden ons best.

CongoForum

(opgelet: je vindt dezelfde beelden in 2 verschillende "standaarden")


Lees verder...

Oude en nieuwe plaatsbenamingen

Niet altijd gemakkelijk te weten, welke naam nu door een stad gedragen is, die mijn onder har coloniale benaming kent. En, integendeel, hoe heette vroeger die plaats die wij onder zijn congolese naam kenne? Hier is een tabelletje om je daarin te helpen

Lees verder...

1907 "The Congo and Coasts of Africa" door Richard Harding Davis (in het Engels)

zie bijlage

Lees verder...

1919 Foto's van de mijnen in Kambove

zie bijlage

Lees verder...

1955 - De troubadours van koning Boudewijn

Naar aanleiding van het bezoek van koning Boudewijn in 1955, kwam pater Guido Haazen op het idee om een koor te vormen. Dit koor bestond uit 45 jongens tussen 6 en 14 jaar, en een stuk of 15 monitoren van de 'Ecole centrale' in Kamina. Het koor zou vooral de "Missa Luba" brengen voor de koning.

Lees verder...

Oude foto's van bij de Luba's.

zie bijlage

Lees verder...

Oude foto's van bij de Mangbetu

zie bijlage

Lees verder...

“Coloniser, c’est transporter!” Et alors la question de la main d’oeuvre? De Belgische koloniale politiek met betrekking tot Belgisch Congo (1919-1929) Koen Leysen

zie bijlage

Lees verder...

2002 Goma, ERuptie van de Nyiragongo

zie bijlage

Lees verder...

De Uitrusting van de Publieke Weermacht van Leopold II tot en met de Eerste Wereldoorlog

zie bijlage

Lees verder...

1961 La Katangaise

Toen Katanga zich onafhankelijk verklaarde moest de nieuwe staat natuurlijk een nationaal lied krijgen. Hier is het.

Lees verder...

OPVOEDING EN ONDERWIJS IN DE KATHOLIEKE MISSIES VAN BELGISCH KONGO (1908-1960): Een Overzicht. (M. DEPAEPE, F. DEBAERE EN L. VAN ROMPAEY)

zie bijlage

Lees verder...

Leopolds Congo Dromen en nachtmerries

zie bijlage

Lees verder...

Belgisch Congo, een monumentale onderneming

zie bijlage

Lees verder...

Jaren 70. Een halte in Kinshasa

Scan van een fotobrochure van de toerisme diesnt van "Zaire".

Lees verder...

1960 Patrice Lumumba (1925-1961, eerste premier Congo 1960) : Reactie op de toespraak van koning Boudewijn bij de onafhankelijkheidfeesten van Congo (Kinsjasa, 30 juni 1960)

Mannen en vrouwen van Congo,

Strijders van de onafhankelijkheid, die vandaag overwint,

Ik groet U in naam van de Congolese regering.

Lees verder...

Frederick Starr (Amerikaans journalist) Rubberschandalen in Congo (The thruth about the Congo, 1907)

Fredercick Starr, The thruth about the Congo (Chicago, 1907), geciteerd in H. Eynikel, Onze Kongo. Portret van een koloniale samenleving. Standaard uitgeverij. Antwerpen-Weesp, 1983, blz. 66.

Lees verder...

Cattier : over de toestand in Congo in de jaren 1900

Bron: P. Mille, F. Challaye, Les deux Congo, in Cahiers de la Quinzaine, Parijs, 1906, blz. 59-61. Geciteerd in J. Demey en R. Dhondt, Onze tijd in documenten. Lier, 1973, blz 260

Lees verder...

1955-1965“Gelijk trossen bananen” (Jelle De Mey)

Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid
Een studie van stereotypen, clichés en vooroordelen.Lees verder...

Koloniale etnologie en racisme in het Derde Rijk (Petra Vervust)

zie bijlage

Lees verder...

De wereld op een boekenplank (Christophe Tuerlinckx)

De aandacht voor de buiten-Europese wereld
op basis van particuliere boekveilingcatalogi
in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1840).

zie bijlagen


Lees verder...

1919-1950.Inculturatie van het christelijk huwelijk in Belgisch Kongo. (Betty Eggermont)

De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat.
zie bijlagen

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis.
Academiejaar: 1989-1990 Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. J. Art

Lees verder...

Andries Dequae. De zelfgenoegzaamheid van een koloniaal bestuur (1950-1954). (Bram Cleys)

zie bijlagen

Lees verder...

Er waart een spook door Afrika. De perceptie van de Kongolese en Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd in De Rode Vaan. (Leen Vervaeke)

Zie bijlagen

Lees verder...

‘All the King’s Men’ Een zoektocht naar de koloniale ideeën van enkele adviseurs en “handlangers” van Leopold II (1853-1892). (Hannes Vanhauwaert)

zie bijlagen

Lees verder...

De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten. Een gevalstudie van Caritas International België in het gebied van de Grote Meren, Centraal-Afrika. (Tine Deschacht)

zie bijlagen

Lees verder...

Belgische historiogafie en verbeelding over het koloniale verleden (Vanhee en Castrijk, BTNG)

zie bijlage

Lees verder...

"U bent mij vergeten, I presume?": De actualiteit van de koloniale geschiedenis (Bambi Ceuppens - MO*magazine, februari 2007)

"Keer op keer wordt in dit land het Belgische koloniale verleden gereduceerd tot een twistappel in een interne discussie. Congolezen staan erbij en zijn verplicht ernaar te kijken als passieve toeschouwers." Bambi Ceuppens, antropologe en gespecialiseerd in het Belgische koloniale verleden, heeft een eitje te pellen met haar landgenoten.

Lees verder...

Koloniale architectuur in Congo: Een nog onbekend patrimonium en een ‘gedeeld erfgoed’ (Johan Lagae, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent)

Op woensdag 18 april 2007 organiseerde de Afrika-Vereniging van de Universiteit Gent (AVRUG) i.s.m. de Universitaire filmclub Gent de filmvoorstelling "Preserving Asmara: architecture, memory and the making of a nation" (work in progress-versie) van Caterina Borelli met aansluitend een lezing van Johan Lagae rond "Het bouwkundige erfgoed in de D.R.C."
De hiernavolgende tekst vormt een bewerking van een lezing van Johan Lagae uitgesproken op de Twaalfde VCM-ontmoetingsdag gewijd aan het thema ‘Naar den vreemde, uit den vreemde' (Oostakker, 30 april 2005). Ze verscheen in het verslagboek van de ontmoetingsdag dat in 2006 werd gepubliceerd (ISBN 90-76150-095).


Lees verder...

Een klassieker van de coloniale tijden : de volsstammen in Liebig beeldjes

zie bijlage

Lees verder...

Belgische filmmakers in ëthe heart of darknessí. Filmpropaganda in Belgisch Congo (1945-1960)* Leen ENgelen

Lees verder...

Van Bulcks volkenkunde, Koloniale antropologie in Belgie, door Raf Van Hoof

zie bijlagen

Lees verder...

Topambtenaar in Belgisch Kongo (1958 - 1960). Een studie naar beeldvorming, door Linda Goeman

zie bijlagen

Lees verder...

Katanga in wereld-systeem perspectief , door Lieven van der Straeten

zie bijlagen

Lees verder...

De zusters van Liefde in Kongo (1955 - 1965) door Nele Verhoeven

zie bijlagen

Lees verder...

De verreikendende kijk van Manu Ruys op Congo over de periode 1958 - 2000 door Lore Bertrem

zie bijlagen

Lees verder...

De eerste europese ontdekkingsreizen in Katanga (1797 - 1897) door Pieter De Coster

zie bijlagen

Lees verder...

De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de 2 de Wereldoorlog, door B. Van Maele

zie bijlagen

Lees verder...

Congo 1955 1960 De aanloop naar de onafhankelijkheid, door Isabelle Ferrand

zie bijlagen

Lees verder...

BELGISCH-KONGO TIJDENS HET INTERBELLUM, EEN IMMIGRATIEBELEID GERICHT OP SOCIALE CONTROLE, door Vita FOUTRY

zie bijlage

Lees verder...

28.03.07 Het Vlaamsch in den Kongo - historisch document uit 1912


Een historisch document uit 1912 - zie bijlage.

Lees verder...

22.03.07 Het Koloniale Geheugen van Halle (deel 1) - Ernest Courtois


In bijlage vindt u deel 1 van Het Koloniale Geheugen van Halle. Alle reacties zijn zéér welkom bij de auteur, Jean-Pierre Laus:

jean.pierre.laus(at)telenet.be

Lees verder...

Algemene chronologie, 1945 -1961 (Belgisch Parlement)

Het PDF document is nogal klein geschreven, maar het is tweetalig. Men kan de polis dus gemakkelijk verdubbelen zonder iets te verliezen.
(NvdR)

Lees verder...

Het beeld van Mobutu Sese Seko in de Belgische pers.

Verhandeling
aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
licenciaat in de geschiedenis
door Stijn Van Bever
Academiejaar 2004-2005
Promotor:
Prof. Dr. L. François
RUG

Lees verder...

"History facing the present" (RUG)

Een gesprek met Jan Vansina

Lees verder...

Wij hebben een taak in Congo... (over Jef Van Bilsen)

Een belangrijke tekst over een van de grootste Vlaamse figuren i.v.m. Congolese zaken (pdf formaat)

Lees verder...

Mijnen in Katanga

Kommentaar uit "Le Monde", juni 2006 : "Zicht op een fabriek die wordt gebouwd in de Panda-wijk in de mijnstad Likasi (Katanga). Op de foto: een "verbrijzelingstoren". De fabrieken in Katanga werden gebouwd met know-how uit de Waalse industrie en kennis van Angelsaksische kolonisten in Zuid-Afrika. Deze foto dateert van 9 mei 1938."

Lees verder...

Soldaten in Congo Vrijstaat (+/- 1900)

Soldaten van de "Force Publique", in de tijd van Leopold II's "Congo Vrijstaat".

Lees verder...

Eerste missiegebouwen langs de Tanganyika...

De eerste ontdekkers en missionarissen bereikten het Oosten van Congo, komende van het Indisch Oceaan, via wat huidig Tanzanie is.
Toen was de streek volop geplunderd door de slavenjacht. Geen wonder, dus, dat de missiegebouwen van Mpala (boven) er sterkals een vesting uitzien;
Anderen, gelijk in Moba (midden en beneden) hebben iets van een vlaams begijnhof, of van een gothische katedraal.
Het bouwen van deze gebouwen werd gestart in de jaren 1880, toen de Kongo Vrijstaat van Leopold II nog niet bestond.

Lees verder...

Archeologisch vraagstuk

In de jaren 1920, heeft men deze kop, gebeeldhouwd uit steen, in de streek van de Hoge Uele gevonden. Het stuk bevindt zich bu in een zwitsers museum. Niemand weet van de beschaving waarvan het zou komen...

Lees verder...

Stemmingen in Congo Kinshasa

Deze Engelse text komt van de site "Africa elections database", en presenteert en samenvatting van 45 jaar electorale geschiedenis vand Congo. Cijfers hebben trouwens geen taal. Voor komentaar staan de (Amerikaanse) auteurs alleen verantwoordelijk.

Lees verder...

12.02.06 Geschiedenis van Congo


Voor de grote migratiegolf van de Bantoe werd het land al bewoond door pygmeeën. De verplaatsing van diverse bevolkingsgroepen heeft geleid tot de vermenging van volkeren, wat de grote verscheidenheid aan groepen en talen in de Democratische Republiek Congo verklaart.

Lees verder...

12.02.06 Chronologie van Belgisch Congo, vanaf het begin van de kolonie tot de onafhankelijkheid


Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de Belgische koloniale periode

Lees verder...

Moeder en aap - België en de Congo materiaal (Jos Van den Bergh)

Lang voordat ik geboren werd vertrok mijn moeder naar de Congo...

Lees verder...

De Congolese transitie sinds 2003 (AFP)


KINSHASA – Het overgangsproces in de DR Congo kwam in 2003 op gang. Dat gebeurde na een interregionale oorlog die bijna vijf jaar lang aansleepte. Rwanda en Oeganda gaven hun steun aan rebellenformaties en stuurden ook troepen om mee tegen het regime in Kinshasa te vechten. De oorlog kostte aan 3,5 miljoen mensen het leven. De doden waren te wijten aan het geweld, hongersnood en ziektes.

Lees verder...

De Democratische Republiek Congo (AFP)


KINSHASA – De Democratische Republiek Congo (vroeger Zaïre) beleefde bijna vijf jaar oorlog vooraleer in juni 2003 met een politieke transitie werd begonnen. Op dit moment is generaal-majoor Joseph Kabila het staatshoofd van Congo.

Lees verder...

Schets van de geschiedenis van Congo voor 1885

Lees verder...