Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

Analyses

23.04.06 ECONOMIE: Koperprijzen naar historisch record (IPS)

SANTIAGO, 23 april (IPS) - De koperprijs is gestegen naar een historisch record. Grondstoffenanalisten gaan ervan uit dat de vraag naar het rode materiaal in de komende jaren nog sterk zal aanzwellen. Ook andere grondstoffen zijn steeds meer in trek. Die ontwikkeling is in belangrijke mate te danken aan de Chinese economie, die razendsnel groeit.

Lees verder...

12.04.06 Wereldhandel groeit dit jaar met 7 procent (WHO) (IPS)

GENEVE, 12 april (IPS) - De wereldhandel zal dit jaar met zeven procent toenemen, schat de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dat vooruitzicht is gebaseerd op toenemend ondernemersvertrouwen en de waarschijnlijkheid dat de wereldeconomie verder aansterkt. De grootste risicofactor blijven de olieprijzen.

Lees verder...

11.03.06 De Congolese economie, situatie en vooruitzichten (Clement Kazadi Tshamala)


Tegenwoordig wordt de Congolese economie voorgesteld als een echte puinhoop. De bevolking, die in aantal daalde, is het slachtoffer van een ongekende ellende. Ook volgens Mbaya Kankwenda is Congo "een land dat op alle gebieden bouwvallig is. De economische en sociale infrastructuren zijn in fysiek en functioneel verval. De hele economie is er nog erger aan toe, zeker wat de infrastructuur betreft. De toestand van heel de maatschappij gaat achteruit door de grote sociale miserie wat materieel en moraal betreft…"

Lees verder...

29.12.05 Economische perspectieven voor Congo in 2006 (Le Potentiel)


De wereldeconomie zal in 2006 licht vertragen, verwacht de krant Le Potentiel. Er is sprake van een verwachte groei van 4,1 procent, in vergelijking met 4,2 procent in 2005 en 5,0 procent in 2004. De lichte inkrimping van de wereldeconomie dreigt ook de economische groei in Afrika te beïnvloeden. Voor Afrika wordt uitgegaan van een groei van circa 5 procent in 2006. Wat Congo betreft, was er eerder sprake van 7 procent verwachte groei voor 2006. Het economische herstel in Congo kan echter ook te lijden hebben van de aangekondigde verzwakking van de internationale economische groei, zeker in een jaar met een goed gevulde politieke agenda zoals 2006.

Lees verder...

De Wereldbank en de Democratische Republiek Congo


De Democratische Republiek Congo, het vroegere Belgisch Congo, werd op 30 juni 1960 onafhankelijk en nam op dat moment de naam "Federale Republiek Congo" aan. Joseph Kasa Vubu werd de eerste president, Patrice Lumumba de eerste premier en Joseph-Désiré Mobutu de staatssecretaris. Kort daarna werd de Federale Republiek Congo omgedoopt tot Democratische Republiek Congo (DRC).

Lees verder...

Congo, economische ontwikkelingen en perspectieven (door Fons Verplaetse)

Lees verder...

De naoorlogse economische perspectieven voor Afrika, ten zuiden van de Sahara - Lessen uit Congo


JEAN A.P. CLÉMENT

Oorlogen en interne conflicten hebben de ontwikkeling van Afrika enorme klappen toegebracht en immens leed onder de bevolking veroorzaakt. Een van de bloedigste oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog speelde zich af in het gebied van de Grote Meren.

Lees verder...

Marine Issumo (MePharTech) relativeert “instabiliteit in Congo”

LUBUMBASHI - Het gebrek aan voldoende stabiliteit weerhoudt veel zakenlieden ervan nu al te investeren in Congo. Maar sommigen waagden wel de stap. Volgens de Belgisch-Congolese zakenvrouw Marine Issumo heeft het geen zin altijd maar te jeremiëren over “de instabiliteit in Congo”, de situatie in het oosten en in sommige andere delen van het land buiten beschouwing gelaten. “In Zuid-Afrika of in sommige Nigeriaanse steden heb je meer criminaliteit dan hier. In vredestijd is Congo veilig. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn, maar dat geldt ook voor elk ander land in de wereld.”

Lees verder...