Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

print

Reportages

08.05.13 Congolese journalist op bezoek bij Belgische politici (Pax Christi Vlaanderen)


Van 22 tot 26 april 2013 bezochten de prominente Congolese journalist Freddy Mulumba en de Nederlands-Congolese auteur Alphonse Muambi België. Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen begeleidden hen bij ontmoetingen met Belgische en Europese beleidsmakers in Brussel. In Nederland konden ze een beroep doen op Justitia & Pax.

Freddy Mulumba woont in Kinshasa en is er hoofdredacteur van Le Potentiel, een Congolese ‘kwaliteitskrant’, die op een vrij objectieve manier bericht. Door de aanhoudende oorlogscrisis in Oost-Congo ontpopte hij zich tot een fervente voorvechter van de territoriale integriteit van zijn land. Onder de slogan “Non à la balkanisation” voert Le Potentiel campagne tegen het uiteenvallen van zijn land in verschillende staten. In dit kader schreef hij dit jaar samen met Congolese professoren“La RDC face au complot de balkanisation et d’implosion”.

Ontplooiing van brigade in Oost-Congo

Tijdens hun ontmoetingen met de Belgische politici kaartten Mulumba en Muambi (auteur van “Democratie kun je niet eten” en in 2011 één van de panelleden bij ons debat “(On)zin van verkiezingen in Congo”) de politieke en de veiligheidssituatie in Congo aan. Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika, belichtte de standpunten van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen rond het vredesproces in Congo. De Belgische beleidsmakers toonden veel aandacht voor de delegatie en beloofden inspanningen te doen voor de Congolese zaak.

Op 24 februari 2013 ondertekenden elf Afrikaanse leiders een kaderakkoord voor vrede in Congo. De recent aangestelde VN-gezant Mary Robinson kreeg als opdracht de uitvoering van het akkoord te begeleiden. Mulumba vroeg de Belgische beleidsmakers mevrouw Robinson met hun Congo-expertise te steunen. Een ander belangrijk gespreksonderwerp was de nieuwe VN-Resolutie 2098, die op 28 maart j. werd goedgekeurd. Die voorziet de oprichting van een interventiebrigade voor Oost-Congo binnen de VN-Vredesmissie MONUSCO.

Mulumba benadrukte het belang van een snelle ontplooiing van de Afrikaanse brigade, om gewapende groepen zoals Mouvement du 23 mars (M23) te bestrijden. Momenteel lopen in buurland Oeganda gesprekken tussen de Congolese regering en M23. Volgens Mulumba is de publieke opinie in Congo gekant tegen een vredesakkoord dat dere-integratie van rebellen in het Congolees leger toelaat. “Oorlogsmisdadigers horen in het Internationaal Strafhof ”, luidt het.

Regering van nationale eenheid

Tot slot was het Congolese verkiezingsproces aan de orde. Normaal gezien moet de nationale kiescommissie voor het einde van de huidige legislatuur (2012-2016) provinciale en lokale verkiezingen organiseren.

Mulumba en Muambi (die geregeld naar Congo reist) achten die verkiezingen op dit ogenblik geen prioriteit. Zij vrezen dat de nationale machtstrijd zich vertaalt naar lagere niveaus en de instabiliteit binnen de fragiele Congolese staat verder aanwakkert. Beiden noemen ze het huidige regime verzwakt door de fel bekritiseerde verkiezingen van 2011 en slecht bestuur in verschillende sectoren. Mulumba en Muambi zien een uitweg in een nationale dialoog met vertegenwoordigers van de presidentiële meerderheid, de oppositie en het maatschappelijk middenveld. Die dialoog zou best uitmonden in een regering van nationale eenheid. De nieuwe ploeg moet zich engageren voor een daadkrachtig beleid, waaronder de uitvoering van Congo’s beloften in het kaderakkoord (o.m. de hervorming van het leger) en de voorbereiding van algemene verkiezingen, te beginnen op lokaal niveau. Mulumba: “Een volkstelling is een absolute prioriteit. Die vond niet meer plaats sinds 1984. Hoe kan er goed beleid gevoerd worden als de bevolkingsgrootte in Congo niet gekend is?”

Nadia Nsayi

Bron: Pax Christi Vlaanderen, april 2013

< Terug