Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

print

Reportages

03.05.14 Congolese gemeenschap roert zich in de verkiezing der verkiezingen (CongoForum)


BRUSSEL – In het kader van de verkiezingen van 25 mei 2014 is Kuumba, het Vlaams-Afrikaans huis in hartje Matonge, sinds enkele weken het strijdtoneel voor kandidaten van Congolese afkomst. ‘MASOLO 25.05.2014’ is een organisatie van KUUMBA en CAMPUS CONGO.
Meer dan 25 kandidaten van Franstalige en Vlaamse politieke partijen worden uitgenodigd om hun partij en parcours voor te stellen, hun politieke verwezenlijkingen en visies te delen en in debat te treden met kiezers. ‘MASOLO 25.05.2014’ is een initiatief van Nadia Nsayi en Momi M'buze. Dit duo probeert de Congolese gemeenschap te informeren om beter te kunnen stemmen. 

Op woensdag 30 april stond de SP.A centraal in het meest Afrikaanse culturele centrum van België. De kandidaten van de SP.A waren Jeannot Kabuya en Patricia Rodrigues da Costa uit Brussel en Annie Bwatu en Gaëtan Namuisi uit Antwerpen. 

SP.A en 100% Brussel

Voor de SP.A was het een thuismatch. Kuumba is er gekomen dankzij de politieke steun van minister Pascal Smet. Kuumba past ook in de visie van de Brusselse afdeling van de SP.A. Het huis is een grassroots-initiatief om de Afrikaanse gemeenschap dichter bij de Vlaamse Brusselaar te brengen. Kuumba krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

In vergelijking met de rest van België, kunnen Brusselaars kiezen uit twee socialistische, 2 christendemocratische, 2 liberale partijen met elk hun eigen accenten. Deze rijkdom heeft de SP.A bewust gemaakt dat er een project voor Brussel nodig is. De SP.A promoot een Brusselse identiteit met haar lijst 100% Brussel. De partij heeft met Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige kandidaten een divers project voor de komende Brusselse verkiezingen.

Belangrijke tendens

Belgen van Congolese afkomst op verkiezingslijsten is een tendens die al langer te merken is bij Franstalige partijen. Dit is echter een relatief nieuw gegeven bij de Vlaamse partijen. Jeannot Kabuya, een sociaal assistent die op de 9de plaats staat voor het Brussels Parlement, is het toonbeeld van deze tendens. Hij was vroeger actief bij Jong CDH. Hij concludeerde dat elke Franstalige partij het regime van president Kabila actief steunt. 

“Het bilan van de Franstalige partijen is negatief als het gaat over hun realisaties voor de Congolese gemeenschap. Wij hebben in die partijen vertegenwoordigers, maar zij dienen enkel om meer stemmen voor de Franstaligen te halen. Ik koos voor de SP.A omdat de partij de eenheid van dit land promoot. Ik leerde ook parlementslid Dirk Van der Maelen kennen die kritisch is over de dictatuur van Kabila. De meeste Vlaamse partijen verdedigen een democratisch Congo, maar ik koos voor een linkse partij.”

Prioriteiten van de kandidaten

Annie Bwatu komt op in Antwerpen voor het Vlaams Parlement op de 17de plaats. Voor haar is onderwijs belangrijk. Ze is geboren in Congo en kwam op latere leeftijd naar België. Ze was actief rond vrouwenrechten in Oost-Congo en viel op door haar engagement. Ze koos voor de SP.A omdat ze altijd links had gestemd. In 2012 werd ze verkozen in de Antwerpse districtsraad. 

Bwatu is de oudere zus van Ted Bwatu die in 2013 in De Morgen een opmerkelijke brief over racisme in Antwerpen schreef. Racisme is ook een thema dat Annie Bwatu nauw aan het hart ligt. “Toen ik in Antwerpen kwam wonen werd ik voor het eerst geconfronteerd met racisme. Mensen van Afrikaanse afkomst moeten 10 keer meer doen om hetzelfde respect te krijgen als ‘autochtonen”, zegt Bwatu. 

“Voor de kinderen van onze gemeenschap is het onderwijs een slagveld. Op school zijn er zoveel kinderen die 2 keer tot 3 keer hun jaar over doen of die onterecht doorverwezen worden naar het beroepsonderwijs. Daarom vind ik het belangrijk dat de SP.A alle kinderen en jongeren in het onderwijs gelijke kansen blijft geven.”

Voor de jonge moeder Patricia Rodrigues Da Costa, 10de opvolger voor het Brussels parlement, is toegang tot een betaalbaar kinderdagverblijf belangrijk. Ze voelt zich 100% Brusselaar. Zij is van gemengde afkomst, maar geboren en getogen in Brussel. Da Costa studeerde in het Nederlandstalig onderwijs. Ze staat volledig achter tweetalig onderwijs in de hoofdstad. Ze is al verschillende jaren actief bij de SP.A. Haar eerste job was op de communicatiedienst van de partij. Sinds 2012 is ze OCMW raadslid in Jette. En nu werkt ze voor Infrabel. 
Na de verkiezingsnederlaag van de SP.A in Antwerpen in 2012, vond Gaëtan Namuisi het tijd om zijn steentje bij te dragen in de politiek. Hij staat op de 29ste plaats voor het Vlaams parlement. De SP.A is voorstander van streefcijfers, maar Namuisi vindt dat onvoldoende. Zoals de andere kandidaten pleit hij voor quota’s voor personen met een andere afkomst in overheidsbedrijven. 

Kandidaten gewikt en gewogen

Deze kandidaten hebben zichzelf aangemeld op het appel van het politieke toneel. De perfect tweetalige Gaëtan Namuisi weerlegt de kritiek dat hij enkel dient om stemmen te halen voor zijn partij. In het debat toonde hij zich de beste kenner van het SP.A partijprogramma, waar hij nauwelijks van afweek. Als men hem de verwezenlijkingen en de economische voorstellen van de SP.A vroeg, kon hij hier vlot op antwoorden. 

Jeannot Kabuya kwam eerder als de man van de straat naar voren, een man die binnen de Congolese gemeenschap zijn strepen heeft verdiend en geen schrik heeft om het buikgevoel van veel mensen te verwoorden. Hij wees erop dat de Turkse en Marokkaanse gemeenschap een voortrekkersrol hebben in Brussel. “Mijn gemeenschap is een onzichtbare groep in de publieke sector en er worden weinig kansen geboden aan onze jongeren.” 

Jeannot is un combattant pur sang die zich vergelijkt met Martin Luther King omdat hij een droom heeft voor zijn gemeenschap. Hij vindt het geen probleem om als Franstalige op de lijst te staan van een Vlaamse partij. Hij engageert zich om binnen de 2 jaar vlot Nederlands te praten, als hij verkozen geraakt. Naast zijn Chavistische retoriek, is het iemand met een groot hart voor zijn gemeenschap en een eigen visie op werk, sociaal woonbeleid en internationale relaties. Maar de nuance in zijn discours is ver zoek, je staat als één man achter hem of je bent tegen hem.            

Annie Bwatu is een politica met een duidelijke genuanceerd discours. Het valt onmiddellijk op dat ze het polariserende discours weert. Ze begon haar discours met twee dingen: “In België lijden wij, de Congolese gemeenschap, geen honger en is het onderwijs toegankelijk voor iedereen.” Ze stelt wel meteen aan de kaak dat er nog veel discriminatie is. “Ik kom uit een bescheiden gezin, ik heb een goede opvoeding gekregen. Ik denk vooral aan die mensen uit onze gemeenschap die aan hun lot zijn overgelaten”, zegt Bwatu. Ze is bang dat de steun aan de mensen die het moeilijker hebben nog meer zal afgebouwd worden in Antwerpen.  

Voor Patricia Rodrigues da Costa is dit ook een heikel punt. Zij is echter nooit werkloos geweest, maar is bezorgd om het lot van werklozen. Van de 2 Brusselse kandidaten is zij de meest SP.A gerichte. De kandidaten weerlegden de kritiek dat socialisten mensen niet aan het werk willen. “SP.A vindt het belangrijk om mensen te activeren om hen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te integreren. Wij willen deze welvaartsstaat intact houden voor iedereen.”  
 
Willemjan Vandenplas is journalist en fotograaf

© CongoForum, 03.05.14

Het burgerinitiatief Masolo (gesprek) vindt iedere woensdag plaats in april en mei van 19u tot 21 u in het Vlaams Afrikaans huis Kuumba, Vredestraat 35, 1050 Brussel. 

< Terug