Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over BelgiŽ
Ontwikkeling
Interviews
Links

print

Persberichten

08.06.18 België verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties


BRUSSEL - België is zonet in New York verkozen tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2020. Met 181 stemmen kon ons land rekenen op brede steun onder de 193 lidstaten van de Algemene Vergadering van de VN.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is blij met de uitslag van de verkiezing. Het resultaat bewijst dat de internationale gemeenschap vertrouwen in ons land heeft. De minister bedankt alle landen voor hun steun en sympathie. Hij feliciteert ook Duitsland, Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek en IndonesiŽ met hun verkiezing.

BelgiŽ zal de verantwoordelijkheden dragen die het van de internationale gemeenschap heeft toegewezen gekregen. Naast de vijf permanente en de negen andere niet-permanente leden van de Veiligheidsraad is BelgiŽ vastbesloten onvermoeibaar werk te maken van de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, met respect voor waarden als vrede, mensenrechten en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. Ons land zal toegewijd de taken vervullen die het in de Veiligheidsraad zal toegewezen krijgen.

In de uitoefening van dit mandaat zal BelgiŽ proberen een constructieve en betrouwbare partner te zijn, die zich zowel in de Veiligheidsraad als voor de hele internationale gemeenschap openstelt. Consensus voor de vrede bereiken, is alleen mogelijk door partnerschap en overleg met alle betrokkenen, zonder uitsluiting. Gedurende de hele campagne stond ons land open voor dialoog. Ook tijdens de twee jaren van ons mandaat zal dialoog het waarmerk van ons werk zijn.

Duurzame vrede vereist dat conflictpreventie centraal staat in de activiteiten van de Veiligheidsraad. Bemiddeling zal volop moeten worden gebruikt en gepromoot en de vaardigheden van de Belgische diplomaten zullen daarvoor worden uitgespeeld. Bouwen aan vrede is een interdisciplinair werk dat een alomvattende aanpak vergt, met voorrang voor politieke oplossingen en duurzame ontwikkeling. BelgiŽ zal tijdens zijn mandaat specifiek inzetten op de bescherming van burgers, op kinderen in conflicten en op de rol die vrouwen spelen in conflictpreventie en -oplossing. Voorts zal ons land vooral oog hebben voor het respect voor het internationale humanitaire recht, voor de strijd tegen straffeloosheid en tegen terrorisme en gewelddadig extremisme, voor non-proliferatie en voor een verbod op chemische wapens en voor de gevolgen van de klimaatverandering voor de veiligheid.

De Belgische campagne van de afgelopen jaren voor onze kandidatuur overtuigde en wees de internationale gemeenschap op de meerwaarde die ons land kan bieden voor een vreedzame oplossing van conflicten. Volgens zijn slogan en belofte zal BelgiŽ Consensus smeden en Bouwen aan vrede.

Bron: persbericht Didier Reynders, 08.06.18
 
 

< Terug