Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

print

Persberichten

22.08.18 West-Vlaming Bart De Koning richt agrobedrijf op samen met twee Congolese partners


MOORSLEDE - Bart De Koning, huidig schepen en OCMW voorzitter in Moorslede, Joseph Sita Nsoni Zeno, stichter en voorzitter van de ngo “Fondation Sita Nsoni Zeno” en Dieu-Merci Kisonga richten een bedrijf op in de Kongo-Central dat zich zal bezighouden met lokale landbouwproductie- en verwerking. Ze zullen actief zijn in de Kongo-Central, regio Cataractes, in de gemeente Luozi (het vroegere Bas-Congo).

De naam van de firma is Dekosita Entreprises RDC. Die firmanaam verwijst naar de eerste 4 letters van onze beider familienaam. Congolezen hechten groot belang aan de herkenbaarheid en zijn heel informeel ingesteld. Persoonlijke contacten en relaties zijn een must.

We hebben de ambitie om op termijn meer dan 6.000 ha landbouwgrond te activeren. Dit is een gebied dat bijna 2 keer de oppervlakte van groot Moorslede beslaat. Het is een belangrijk project dat we niet blijvend voor ons uit konden schuiven. Ik ben blij dat we uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt.

Zoals aangegeven, gaan we met dit project niet over 1 nacht ijs. Enkele maanden geleden werd ik aangesteld als sociaaleconomisch raadgever van Joseph Sita.
Meer dan 3 jaar geleden kreeg ik al het aanbod om een concessie op te nemen van 2.500 ha samen met de families die eigenaar zijn van de grond. Ik wist op dat moment al welke richting het zou moeten uitgaan maar toen was het project nog niet rijp genoeg.

Vandaag is dit helemaal anders. De geesten zijn geëvolueerd. Er is meer dan ooit overtuiging dat het anders moet en de verandering moet vanuit de Congolezen zelf komen. Ze moeten hun lot zelf in handen leren nemen.

Ik kon de Congolese partners overtuigen om de grond in te brengen in de vennootschap. Dit is een veel bredere en solide basis om van start te gaan.
Ik kan het alleen maar toejuichen dat Joseph Sita mijn adviezen na rijp beraad heeft opgevolgd.

Joseph en Dieu-Merci kunnen door hun uitgebreide relaties heel wat betekenen bij het stimuleren van het sociaal en economisch weefsel in de provincie Kongo-Central. Ik hoop dan ook dat er snel een meer bedrijfsvriendelijk klimaat komt. Immers ondernemers nemen wel berekende risico’s maar tenslotte willen ze wel weten waar ze aan toe zijn. Op mijn vraag zal er zeker een cel opgericht worden die toekomstige ondernemers zal begeleiden in hun opstart.
Met de oprichting van onze vennootschap kunnen we eindelijk de theorie in de praktijk omzetten.

In eerste instantie gaan we vooral maniok, mais, ananas en arachide noten telen. De oogst zal bestemd zijn voor de lokale markt. Immers op vandaag zijn er veel buitenlandse bedrijven actief in de landbouwsector die de opbrengsten rechtstreeks naar de thuislanden opsturen, zoals bijvoorbeeld China. Dat willen wij anders aanpakken.

Vervolgens willen we fors inzetten op boslandbouw. Dit is een systeem waarbij “lichtbladige” bomen de onder groeiende planten beschermen tegen te fel zonlicht. Hiervoor zullen we de acacia  kiezen als boom.

Met deze aanpak komen we concreet tegemoet aan de milieuproblematiek en gaan we de ontbossing tegen.

Het eerste jaar willen we starten met 30 hectare. In de volgende jaren willen we in sneltreinvaart het areaal uitbreiden. We zullen hierbij rekening houden met de lokale vraag.

Een volgende doelstelling is om in de streek van Luozi een belangrijke werkgever te worden. Vooral de jongeren hebben nood aan werk om een zekere toekomst te kunnen uitbouwen. Als ze goede vooruitzichten hebben, kunnen ze lokaal een leven uitbouwen en moeten ze niet naar Europa migreren. Zo worden ze geen “economische vluchtelingen”.

Tenslotte willen we ook actief inspelen op en de wind uit de zeilen nemen van partijen die garen spinnen bij heel het migratie debat. Er worden talloze miljarden euro’s verkwanseld in zinloze pogingen om de migranten buiten het Europees grondgebied te houden.

Veel beter zouden die middelen aangewend worden om economische ontwikkeling te stimuleren in de landen waar de economische vluchtelingen vandaan komen.
Hier gaan we in tegen de trend van criticasters die beweren dat economische ontwikkeling de migratiestromen alleen maar doet toenemen. Hoe cynisch kan men nog worden?

De ontwikkeling van een dergelijk groot landbouwareaal zal een gestage mechanisering vergen. Het is de bedoeling om beroep te doen op Moorsleedse of andere gespecialiseerde bedrijven die hier al een zekere know how hebben opgebouwd in deze materie. Voor het oogsten van maniok zal een aangepaste machine moeten ontwikkeld worden.

We beseffen dat we moeilijk bedrijven kunnen overtuigen om de stap te wagen als we niet zelf het voorbeeld geven. Met de oprichting van ons landbouwbedrijf is in ieder geval tegemoetgekomen aan deze kritiek.

Finaal is het mijn droom om Moorslede, internationaal op de kaart te zetten. In vroegere tijden waren er sterke linken met Congo, vooral via de vele congregaties. Los van vroegere koloniale oprispingen, vind ik het zinvol om oude banden in kaart te brengen en terug aan te halen en zo mogelijk te versterken. Hier is misschien een rol weggelegd voor onze heemkundige kringen uit Moorslede en Dadizele. Vandaag de dag kunnen bepaalde Moorsleedse bedrijven een rol spelen in de  in de economische ontwikkeling, vooral dan in de Kongo Central, de provincie waar we actief zijn.

Ik denk dan vooral aan landbouw gerelateerde bedrijven maar ook andere grond- en bouw gerelateerde activiteiten zijn belangrijk.

Ik vind het belangrijk om onze lokale bedrijven als eerste de kans te geven om mee op de kar te springen. Sterke bedrijven zijn immers goed voor de gemeente en kunnen het sociaal weefsel ook versterken.

Hopelijk kan deze aanpak aanstekelijk werken voor de andere provincies in het immense Congo, bijna 80 keer de oppervlakte van België.

Zoals de landbouwers in onze gemeente moeten voorzien in logement voor hun seizoenarbeiders, zo zullen ook wij ons van die taak moeten kwijten. Dit biedt perspectief voor bouwprojecten en de ontginning van de nodige grondstoffen, zoals zand en grind grondstoffen in de bouw.

Ik hoop in de volgende legislatuur een mandaat te kunnen opnemen om de economische, sociale en vriendschapsbanden in de praktijk te kunnen omzetten en Moorslede definitief op de wereldkaart te plaatsen.

Dit zal onze gemeente zeker geen windeieren leggen. Wij mogen onze ambities gerust wat hoger inschalen dan tot op heden het geval was.

Bart De Koning
Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0476/90 92 19
E-mail: voorzitter@ocmwmoorslede.be

Bron: persbericht Bart De Koning, 22.08.18

< Terug