Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

print

Persberichten

09.11.18 Gezond water voor duizenden schoolkinderen van Kinshasa (Bianca Debaets)


BRUSSEL – Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Bianca Debaets, heeft eerder dit jaar beslist om een subsidie toe te kennen van 100.000 euro aan UNICEF België voor het vervolg op het WaSH-programma in het stadsgewest Kinshasa (Congo), waarmee het Brussels Gewest een samenwerkingsakkoord heeft. Dit programma van UNICEF, dat in een uitgebreide samenwerking met de Congolese overheid en Congolese ngo’s is ontwikkeld, wil vooral de basisscholen saneren. Het gewest draagt zo bij aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen.

WaSH voorziet een geïntegreerde aanpak, op basis van zuiver  water (Water), de sanering en de toegang tot sanitaire infrastructuur (Sanitair), maar ook het promoten van hygiëne (Hygiëne). Het is een ambitieus programma voor Congo aangestuurd door UNICEF en zijn partners. Op het terrein werkt men zowel op het niveau van de school als op het niveau van de gemeenschap door het toekennen van een label “Gesaneerde School” of “GesaneerdeStad”. Het programma loopt in samenwerking met de Congolese overheid die de uitvoering delegeert aan haar verschillende provinciale ministers.

De subsidie van de Brusselse Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking zorgt ervoor dat vier scholen in de rand van Kinshasa  sanitaire installaties krijgen. Cursussen om gezondheid en hygiëne te promoten worden door ongeveer 55 leraars gegeven aan 1.400 leerlingen. Bovendien kunnen de leerlingen zelf ook actief meewerken  via het project van ‘reporters in opleiding’ dat promotie voert voor het wassen van handen en het reinigen van toiletten.

“WaSH is een fundamentele steun voor de gezondheid en het onderwijs in Kinshasa », zegt Staatssecretaris Bianca Debaets. “Toegang tot zuiver water is een mensenrecht. Vroeger waren de scholen geen ideale omgeving voor de leering, wat voor veel ziektes zorgde en leerlingen die moesten afhaken. WaSH zorgt voor een oplossing voor die problemen, en houdt rekening met gescheiden toiletten voor meisjes. Zonder dat onderscheid, haken vele jonge mensen af bij het begin van de puberteit. We spenderen extra aandacht aan hygiëne bij vrouwen, bijvoorbeeld rond het thema  menstruatie. Gezien ik ook verantwoordelijk ben voor gelijke kansen vind ik dat zeer belangrijk.”

Het Brussels Gewest steunt sinds 2010 het WaSH-programma van UNICEF, eerst in Lubumbashi (Katanga) en nu ook in het stadsgewest van Kinshasa. WaSH beoogt een daling van de sterfte en ondervoeding bij kinderen. In acht jaar konden meer dan 57.000 leerlingen en meer dan 1.200 leraars uit  100 basisscholen gebruik  maken van de subsidies van het Brussels gewest. De scholen worden specifiek uitgekozen omwille van hun precaire situatie in de stad en kwetsbaarheid voor cholera of andere epidemies.

Met de steun voor WaSH, zorgt staatssecretaris Debaets ervoor dat het Brussels Gewest bijdraagt aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen, met name tegen  2030 zorgen voor een universele toegang tot zuiver water voor iedereen, en dat met de hulp van een betrouwbare en internationaal erkende partner. 

Bron: persbericht Bianca Debaets, 2018

< Terug