Congoforum Congoforum


Actualiteit
Analyse en reflexie
Samenwerking
Economie
Fiche over Congo
Fiche over België
Ontwikkeling
Interviews
Links

Ontwikkeling

29.06.11 Praktische tips om te ondernemen in DR Congo: Entreprendre-Cedita vzw kan handje helpen (CongoForum)


BRUSSEL – In het Vlaams-Afrikaans Huis (Kuumba) in Brussel (Elsene) heeft op woensdag 8 juni 2011 een informatiesessie plaatsgevonden over ondernemerschap in de DR Congo. André Mayengo van de vzw Entreprendre-Cedita probeerde te antwoorden op vragen van mensen die geïnteresseerd zijn om met een bedrijfje of economische activiteit in Congo te starten.

Lees verder...

Marketing in de non-profitsector : Invloed van de interactieve media

zie bijlage

Lees verder...

10.04.06 Radioscopie van de Congolese crisis (CongoForum)


Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het land de ene crisis na de andere: interetnische oorlogen, afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste ‘congolisering’ van de bedrijven en plunderingen. De ontwikkelingshulp werd gedurende tien jaar afgeschaft en niet zo lang geleden, in 1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest bloedigste aanvalsoorlogen plaats die het leven kostte aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden kindsoldaten werden gerekruteerd.

Lees verder...

Reis naar Congo in 2003 en 2004: de sociale aspecten

Qua werking en doelstellingen wil CongoForum veel aandacht schenken aan de sociale kanten van het leven in de Democratische Republiek Congo. We willen ons in het bijzonder richten op sommige delen van het dagelijkse leven waarin een verbetering van de omstandigheden zeer zeker noodzakelijk is. De overgrote meerderheid van de Congolezen snakt naar een verbetering van de sociale situatie. Alleen zo kunnen ze hun droom verwezenlijken: een beter bestaan voor zichzelf en hun nakomelingen.

Lees verder...

Afrika is wel degelijk te redden

Afrika is in staat zich aan de armoede te ontworstelen, op voorwaarde dat het daarbij hulp krijgt. Europa lijkt bereid om meer inspanningen te doen, maar de Verenigde Staten lijken nog het voornaamste obstakel te vormen.

Lees verder...