31.10.06 Prevalentie en determinanten gebruik van moderne contraceptiemethodes in Kinshasa, DR Congo (Contraception)

methodes

Vijfhonderd vrouwen op vruchtbare leeftijd (15-49 jaar oud), via een gestratificeerde steekproef geselecteerd, werden met een gestandardiseerde vragenlijst geïnterviewd. Het interview had tot doel om socio-demografische gegevens, kennis, perceptie en gegevens over het huidig gebruik van conceptiemiddelen te verzamelen.

resultaten

Condooms blijken het meest bekend en werden door 43% van de respondenten geciteerd, de pil door 28%, geïnjecteerde anti-conceptiva door 16,2%, spiraaltjes door 8%, spermadodende gel door 2% en een pessarium door minder dan 2%. Tieners en jongvolwassenen (15-24 jaar) waren minder bekend met deze moderne methodes, hoewel een aanzienlijk aantal onder hen spraken over ongewenste zwangerschappen. De prevalentie van moderne contraceptieve methodes wordt geschat op 7%. Het meest gebruikt is de condoom door de man (74,3% van degene die een moderne methode gebruiken). Hormonale methodes zij minder frequent in gebruik (de pil <0,2%, de andere samen <1%). Er is een causaal verband tussen het huidig gebruik van deze contraceptiemethodes en een eerdere discussie over het gebruik ervan en het vroegere gebruik van deze middelen.discussie

Vrouwen kennen over het algemeen weinig moderne methodes. Het condoom vormt hierop de uitzondering. Veertig procent van de seksueel actieve niet-zwangere vrouwen gebruikte een methode om zwangerschap te vermijden, maar bij weinigen was dit een moderne methode. De extreem lage prevalentie van contraceptieve methodes komt overeen met de resultaten van eerdere studies. In Congo worden dan ook vooral traditionele methodes gebruikt.

De tieners en jongvolwassenen (15-24 jaar) uit deze studie waren over het algemeen ongehuwd. Toch had een aanzienlijk deel van deze groep al een zwangerschap achter de rug, en in de meeste geval was de zwangerschap ongewenst en leidde dit tot een abortus.

Veertig procent van de vrouwen, die ooit zwanger waren, vernoemde geen levende kinderen. Dit kan wijzen op vroegtijdig stopgezette zwangerschappen, miskramen of vroeg gestorven kinderen (de mortaliteit bij kinderen is zeer hoog in Kinshasa). Tieners zouden er mee moeten kennis maken via de school en jeugdverenigingen.

conclusie

De prevalentie van contraceptiva is laag in Kinshasa, DRC.

© Contraception (74/5, p400-406) – Patrick Kalambayi Kayembe, Alphonsine Busangu Fatuma, Mala Ali Mapatano en Thérèse Mambu, 28.08.06 (gs)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.