03.11.07 “Veel slachtoffers arriveren in kritieke toestand in het ziekenhuis” (AZG)

Huidige situatie en activiteiten van AZG (België)

 

In Noord-Kivu zijn vele mensen op de vlucht geslagen voor de aanhoudende gevechten. Een groot deel van de reeds verzwakte burgerbevolking leeft in precaire omstandigheden, zonder onderdak, water, medische zorg of eten, en in voortdurende onveiligheid.

AZG besloot haar activiteiten in de regio op te drijven om aan de medische noden te beantwoorden. Nieuwe projecten werden geopend in Masisi, Kitchanga en Mweso, mobiele teams werken in Rutshuru, en in de omgeving van Goma werden drie nieuwe cholerabehandelcentra opgezet. De onveiligheid maakt het moeilijk om humanitaire hulp te verstrekken. AZG moest al meermaals tijdelijk haar teams evacueren. Na dagen proberen kon AZG uiteindelijk een vrachtwagen van Goma naar Masisi overbrengen, met 4 ton hulpgoederen.

Momenteel heeft AZG projecten in Rutshuru, Masisi, Walikale, Lubero en Goma, met in totaal 475 Congolese werknemers en 45 expats.

Rutshuru
AZG werkt al sinds augustus 2005 in het ziekenhuis van Rutshuru, waar medische, chirurgische en pediatrische zorg wordt verstrekt. Tussen januari en september 2007 werden meer dan 6200 patiënten opgevangen. Meer dan 600 slachtoffers van seksueel geweld kregen gespecialiseerde hulp. AZG-teams konden de afgelopen weken meer dan 37.000 kinderen vaccineren tegen de mazelen in Birambizo. Omwille van de onveiligheid konden minstens 10.000 kinderen niet bereikt worden.
AZG opende mobiele klinieken om de mensen die massaal op de vlucht zijn geslagen, te kunnen helpen. In Binza heropende AZG drie gezondheidscentra. Elk centrum voert zo’n 120 consultaties per dag uit, voornamelijk voor malaria.

Masisi
AZG begon in augustus te werken in het ziekenhuis van Masisi. Momenteel leven er zo’n 24.000 vluchtelingen in precaire omstandigheden. AZG behandelde ongeveer 145 mensen die gewond raakten bij de hevige gevechten in de streek. Gemiddeld voert AZG zo’n 150 consultaties uit per dag, voornamelijk voor malaria, luchtweginfecties, obstetrische noodgevallen en ondervoeding. Een onderzoek bij kinderen jonger dan 5 jaar gaf aan dat 10% van hen ondervoed is. AZG startte daarop een ambulant voedingsprogramma gericht op 1200 zeer kwetsbare kinderen. In het voedingscentrum bevinden zich momenteel 40 ernstig ondervoede kinderen.

Walikale
AZG begon in februari 2007 te werken in Mweso, ter ondersteuning van vier gezondheidscentra. Het voortdurende geweld heeft er echter voor gezorgd dat deze centra sinds september ofwel gesloten zijn, ofwel onbereikbaar geworden zijn. Bovendien moest een geplande mazelenvaccinatie worden afgelast wegens de onveiligheid. Dit maakt dat AZG zich bijzonder ongerust maakt over de gezondheidstoestand van deze bevolking. AZG-teams in Kitchanga werden al meermaals tijdelijk geëvacueerd. Op 17 oktober kon Kichanga opnieuw bereikt worden. AZG plant steun te verlenen aan het ziekenhuis en aan het bestaande programma voor de behandeling van seksueel geweld.

Lubero
In Kayna had AZG sinds 2004 een programma voor ondervoeding en opvang van slachtoffers van seksueel geweld. Gemiddeld werden maandelijks 66 slachtoffers van seksueel geweld opgevangen. Dit programma werd overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid en andere ngo’s.

Goma
Naar schatting 80.000 mensen zijn gevlucht richting Goma. Daar vestigen ze zich in kampen of bij gastfamilies. De levensomstandigheden in de kampen blijven moeilijk en het choleraseizoen is in aantocht. AZG opende een cholerabehandelcentrum op een centrale locatie, tussen de kampen. Nog vier centra werden geopend in Goma zelf. Op 25 oktober had AZG 356 mensen met cholera behandeld.

AZG is sinds 1981 aanwezig in de Democratische Republiek Congo

Anne, wat doet het AZG-team voor de mensen die door de gevechten gewond raken?

Als er gevechten uitbreken, zoals onlangs nabij Masisi, proberen wij de talrijke gewonden te verzorgen, die in een erg korte tijd in het ziekenhuis toestromen. Sinds eind augustus opereerden onze chirurg en anesthesist al 145 patiënten met een schotwonde. Ik herinner mij ook een vrouw die begin oktober midden in het kruisvuur vast kwam te zitten. Ze droeg haar kind op haar rug, maar als bij wonder werden noch zij noch het kind ernstig verwond. De kogel ging tussen haar rug en het hoofdje van haar baby door. Het liet een grote brandwonde achter op haar rug, maar het medische team heeft haar kunnen verzorgen. Ik heb ook tal van burgers met schotwonden in de benen gezien. Zij werden naar het operatiekwartier overgebracht.

Niet alleen de oorlogsslachtoffers, maar ook de ontheemden en de lokale bevolking hebben dringend nood aan verzorging…

Sinds de komst van het AZG-team einde augustus, draaien de verschillende afdelingen van het ziekenhuis van Masisi op volle toeren. We krijgen veel te maken met keizersneden – wel zo'n 20 per week – en behandelen ook andere obstetrische problemen. Het gezondheidscentrum dat AZG ondersteunt, voert wekelijks gemiddeld 1.000 consultaties uit, voornamelijk voor malaria, infecties van de luchtwegen en urinewegen, diarree en ondervoeding. Er zijn verschillende redenen voor dit hoge aantal patiënten. Eerst en vooral is de verzorging van AZG gratis. Bovendien moest een aantal gezondheidsposten in de buurt haar deuren sluiten omdat het personeel op de vlucht is of omdat deze structuren geen medicijnen meer konden krijgen. De patiënten komen van ver en moeten soms dagenlang stappen vooraleer ze de kliniek van AZG bereiken. Tijdens deze tocht is het gevaar op een confrontatie met gewapende groepen bovendien reëel. Heel wat slachtoffers komen dan ook in kritieke toestand in het ziekenhuis aan.

Hoe zien de levensomstandigheden van de ontheemden in de streek van Masisi eruit?

Het aantal ontheemden in Masisi en in de naburige dorpen Lushebere en Buguri wordt geschat op 24.000. Meestal worden zij door families opgevangen, die hen wat planken en riet toesteken. De mannen bouwen dan een soort tijdelijk, geïmproviseerd onderkomen voor hun gezin. Vandaar dat we dus vaak enkel de vrouwen met hun kinderen in het ziekenhuis zien. Ik heb veel huizen gezien waar 10 of 12 personen in kamertjes van ongeveer 4 m² moesten slapen. De gastfamilies delen wel hun keukengerei, jerry cans of voedsel, maar we merken dat zowel de ontheemden als de lokale bevolking het steeds moeilijker hebben het hoofd boven water te houden. Het regenseizoen is bezig, hevige stortregens zijn dus dagelijkse kost. En op een hoogte van 1.600 meter zijn de nachten barkoud. Tijdens onze consultaties behandelen we mensen met een longontsteking, griep of diarree, maar ook gevallen van uitdroging of ondervoeding. Dit alles wijst er op dat deze mensen daadwerkelijk in extreem zorgwekkende omstandigheden leven.

Is ondervoeding een probleem in Masisi?

In het voedingscentrum van het ziekenhuis, dat door een partnerorganisatie wordt geleid, zijn momenteel 40 kinderen met ernstige ondervoedingsverschijnselen opgenomen. AZG voerde onlangs in Masisi en Buguri een snelle voedingsanalyse uit bij duizend kinderen jonger dan 5 jaar en baseerde zich hierbij op hun bovenarmomtrek. Deze analyse toonde aan dat ongeveer 10 % van deze kinderen ondervoed zijn. Sommigen van hen zullen sterven door een tekort aan voedsel. We hebben daarom beslist een ambulant voedingsprogramma op te starten, om 1.200 bijzonder kwetsbare kinderen te helpen. We delen zowel in Masisi als in Buguri driemaal per week therapeutische voeding uit aan ondervoede kinderen en extra voedingsmiddelen aan hun familie. De gevechten brachten het bestaande gezondheidssysteem en voedingshulp in de hele regio tot een halt. Dit heeft vaak ernstige gevolgen voor de bevolking. Vorige week stierven er bijvoorbeeld drie kinderen in het ziekenhuis. Bij hun aankomst was hun toestand zo kritiek dat we niets meer voor hen konden doen. Ik herinner me een kind dat door zijn moeder werd binnengebracht. Het was ernstig ondervoed met medische complicaties. De moeder had al negen andere kinderen thuis en kon haar zoontje niet meer voeden. Het ging helemaal niet goed met haar kind. Ze besloot dus om het mee te nemen naar de kerk, maar die was platgebrand… Daarna ging ze naar het ziekenhuis, maar dat was helaas al te laat. Ik maak mij echt zorgen om de mensen die in de verder afgelegen gebieden moeten overleven.

© Artsen Zonder Grenzen België (www.msf.be), 26.10.07

 

 

Noot:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.