Presidentiële verkiezingen in 2023: “Geen bepaling belet een ex-president om zich kandidaat te stellen”, zegt Atundu (CongoForum)

KINSHASA – Als communicator van het Gemeenschappelijk Front voor Congo (FCC) heeft ambassadeur André-Alain Atundu zondag opnieuw met een aantal journalisten gepraat. Tijdens de ontmoeting ging het over uitspraken van Jean-Marc Châtaigner, de nieuwe EU-ambassadeur in Congo (op Top Congo FM), de mogelijke kandidatuur van Joseph Kabila bij de volgende presidentsverkiezingen, de uitspraak van Donald Trump dat de situatie in Congo een gevaar zou vormen voor het Amerikaanse beleid, de relaties tussen FCC en CACH enzovoort.

De nieuwe EU-ambassadeur in Congo, Jean-Marc Châtaigner, zei dat de Europese Unie geen sancties had uitgevaardigd tegen Congo als geheel maar alleen tegen 14 Congolezen. André-Alain Atundu (FCC) reageert: “Het gaat om een politiek verhaal dat is gebaseerd op juridische retoriek”.

Atundu is van mening dat elke maatregel een sanctie is. Volgens hem nam de EU een politieke maatregel om druk uit te oefenen op de Congolese autoriteiten in het belang van de EU en tegen het belang van de Congolese bevolking. “Het idee om burgers te bestraffen wegens afwijkend politiek gedrag is een moreel verwerpelijke handeling”.

De medestander van Kabila vindt dat de acties van Congo moeten uitgaan van drie elementen: het respect voor de soevereiniteit van Congo, dat zichzelf intern moet kunnen organiseren; garanties voor de economische ontwikkeling van Congo; de vraag of iets al dan niet de sociale situatie van de bevolking verbetert.

Kabila’s politieke toekomst

En dan is er de kwestie of Joseph Kabila misschien presidentskandidaat zal zijn in 2023. Atunde brengt hulde aan zijn politieke voorman en wijst op de erkenning die Kabila kreeg van de SADC ‘voor zijn bijdrage en zijn onvoorwaardelijke toewijding aan het proces van een vreedzame machtsoverdracht’. “Dat is uniek in de geschiedenis van Congo sinds de onafhankelijkheid”. Volgens hem had het Congolese parlement als eerste Kabila moeten hulde betonen en had het zo de Congolese politieke klasse moeten aanmoedigen om dit historische voorbeeld te volgen. Kabila bleek een leider van zijn woord, meent Atundu.

Als het gaat over de presidentsverkiezingen van 2023 merkt Atundu op dat uit een zorgvuldige lezing van de Grondwet en de kieswet blijkt dat er géén bepalingen zijn die aan een gewezen president verbieden om opnieuw presidentskandidaat te zijn. Ook al is Kabila dan ‘senator voor het leven’.

Atundu verwijst naar de huidige president Félix Tshisekedi. “Moeten we dan veronderstellen dat Tshisekedi geen tweede ambtstermijn kan claimen omdat hij senator voor het leven wordt? Is dat redelijk? Grondwettelijk rationeel? Denkbaar?”

Volgens de gewezen woordvoerder van de oude presidentiële meerderheid ‘belet geen enkele bepaling een voormalige president van de Republiek om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap nadat hij het stokje aan zijn opvolger heeft doorgegeven’.

Volgens ambassadeur Atundu zijn “alle fantasieën die circuleren over de uiteindelijke onmogelijkheid, legaal of constitutioneel, van president Joseph Kabila slechts gebaseerd op kwaadaardigheid, afkeer van zijn persoon en andere antidemocratische redenen.”

André-Alain Atundu verdedigt de opvatting dat het voorbarige debat over de presidentsverkiezingen van 2023 is geïnspireerd door ‘vijanden van de democratie’ die kwalijke bedoelingen nastreven.

Of er dan geen andere mensen met groot potentieel te vinden zijn bij het FCC? “Het FCC is een politieke organisatie die niet werkt volgens iemands fantasie”, antwoordt Atundu. Hij beschouwt Kabila als een nationalist en een patriot die ‘het spektakel van een bananenrepubliek kon vermijden’. “Als het FCC de inschatting maakt dat Kabila de beste is, dan kiezen wij voor Kabila”.

Uitspraak van Trump

Atundu stelt vast dat een uiting van bezorgdheid van de Amerikaanse president Donald Trump onopgemerkt is gebleven te midden van de hele discussie over eventuele ambities van Kabila. Enkele weken terug omschreef Trump de politieke situatie in Congo als een bedreiging voor het Amerikaans buitenlands beleid. “Dit is zeker geen oorlogsverklaring aan het adres van een vriend en een historische partner, maar het begint erop te lijken”, aldus Atundu.

Veel bevriende landen, waaronder de VS, hebben aangegeven dat ze president Tshisekedi willen begeleiden tijdens zijn mandaat. Atundu ziet de boodschap van Trump als ‘een valse noot’ die nodeloos de Congolese geesten in verwarring brengt. “De militaire samenwerking wordt door Africom nieuw leven ingeblazen, een positief signaal dat door de Congolezen goed wordt begrepen”.

Had Tshisekedi ongelijk door ‘het volk eerst’ te zeggen? “Zeker niet”, vindt Atundu. “Dit herinnert de president aan de verplichtingen van zijn ambt als staatshoofd: de soevereiniteit van de Republiek verdedigen, de economische ontwikkeling van het land waarborgen en de sociale situatie van de Congolezen blijven verbeteren.

Relatie tussen FCC en CACH

Volgens Atundu is het in het belang van het land om de coalitie van FCC en CACH te steunen, niet alleen om het volk te behoeden voor een oorlog (die volgens onheilsprofeten onvermijdelijk leek na de verkiezingen) maar vooral omdat er de gezamenlijke politieke wil is om te knokken voor de ontwikkeling van Congo, op basis van de Grondwet.

In deze politieke context zijn er schermutselingen tussen belangrijke partijen van FCC en CACH. “Moeten we eraan herinneren dat deze alliantie van nationalisten, die het Congolese volk centraal zet, niet door iedereen wordt gesmaakt? We weten dat sommigen zweren bij de vernietiging en mislukking van de coalitie, door een politieke overval te plegen op de soevereiniteit van het land”. Volgens Atundu moeten de partijen van FCC en CACH behoedzaam en terughoudend te werk gaan in het belang van de coalitie en van de bevolking.

Volgens de kabilist moeten ordehandhavers die burgers hebben vermoord, worden berecht en veroordeeld. “Wanneer gewone burgers met kogels worden gedood door agenten die burgers en hun eigendommen moeten beschermen, moet dit alle nationalisten en landgenoten tot nadenken stemmen, zeker de nationale civiele en militaire autoriteiten.” Zulke ‘blunders’ zijn onaanvaardbaar en onverdedigbaar, aldus Atundu. Hij vindt het prima dat het gerecht deze moordenaars zonder berouw veroordeelt.

Nog steeds volgens Atundu moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat veel minder personen worden beschermd door politieagenten of militairen. Vaak worden agenten, die bijvoorbeeld het verkeer zouden kunnen regelen, ingezet om bijvoorbeeld tassen te dragen voor de vrouwen van hoogwaardigheidsbekleders. “Dit moet veel strikter worden geregeld”, luidt het. “Idealiter moeten we voorrang geven aan het beschermen van de hele gemeenschap en niet aan het beschermen van individuen”.

© CongoForum, 05.11.19 (rok)

Naar een artikel van Didier Kebongo (L’Avenir / Forum des As / Mediacongo)

Beeld: André-Alain Atundu
Bron: DiaspoRDC

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.