Congolese diaspora in de bloemetjes: Chouna Lomponda is ‘ambassadrice van de Belgische diversiteit’ (CongoForum)

© Vaya Sigmas/ Chouna Lomponda, ambassadrice van de Belgische diversiteit.

BRUSSEL – Chouna Lomponda was op 6 maart 2020 één van de vier vrouwen die van minister Philippe Goffin (Defensie en Buitenlandse Zaken) de titel van ‘ambassadrice van de Belgische diversiteit’ kregen. Dat gebeurde in het Brusselse Egmontpaleis. Lomponda is een communicatie-experte en oprichtster van de vzw SuccessDiverStory. Ze praat over haar titel, haar inspanningen voor een inclusievere samenleving en over de communicatie in deze crisisperiode voor de volksgezondheid.

Waar ging het evenement in het Egmontpaleis precies over? Wat was het opzet?

“Het opzet was vooral om na te denken over Wereldvrouwendag (elk jaar op 8 maart, nvdr).  Minister Goffin wilde hulde brengen aan vier vrouwen met een bijzonder parcours, afkomstig uit de migratie. Het was een grote eer om te zijn uitgeroepen tot één van de ambassadrices. Die erkenning is bemoedigend en toont aan dat het werk vruchten afwerpt. In mijn speech heb ik vooral gezegd hoe belangrijk het is om nieuwe rolmodellen te presenteren om de percepties te veranderen. Dat is ook één van de pijlers van het succes van SuccessDiverStory”.

Je bent communicatie- en media-experte maar ook een geëngageerde burger; je neemt het op voor vrouwen en minderheden. Hoe staat het met de campagne #DeLaReussiteParmiVous? Hoe loopt die?

“We willen onze sensibiliseringscampagne een bestendig karakter geven. De eerste editie, die heel goed was, duurde twee jaar. We vinden het een evidentie om het een tweede keer te doen. Met de nieuwe editie willen we ons nadenken over het al geleverde werk en over wat we nog moeten doen. Ook over de rol en het nut van de vereniging, die onmisbaar blijft voor de maatschappij”.

“Met de editie 2020 tonen we nieuwe rolmodellen, met een parcours dat erg inspirerend is. De meesten zijn van Brussel. Ze komen uit uiteenlopende sectoren: de wereld van het parfum, de geneeskunde, de muziek, de schilderkunst, de milieubescherming, de voedingsbranche, de kapperswereld. Hoe krijgt het publiek hen te zien? Via affiches in de 19 Brusselse gemeenten, die mensen moeten zichtbaar maken die dikwijls onzichtbaar blijven. Spijtig genoeg gebeurt dit tijdens de lockdown. In het kader van de sensibilisering organiseren we ook workshops en conferenties in bedrijven, een tentoonstelling, een colloquium en een pedagogische karavaan die trekt naar scholen, hogescholen en universiteiten”.

©Hadrien Duré/ Chouna Lomponda , ambassadrice van de Belgische diversiteit met minister Philippe Goffin (in het midden op de foto).

Hoe zien de volgende etappes eruit?

“In een eerste etappe willen we meedoen aan de collectieve inspanningen tijdens de coronacrisis en daarna. We zetten onze missie voort in een lastige context. Ook digitaal, want er is geen lockdown voor racisme en discriminatie”.

Wat heeft je ooit doen besluiten om het project en de vzw te creëren? En wat betekent racisme voor jou?

“Ik kreeg het idee voor de oprichting van SuccessDiverStory door de actualiteit. Op zekere dag bekeek ik mijn persoverzicht op internet en las ik een artikel uit de krant Le Soir over het gebrek aan gediplomeerden in Brussel. De krant illustreerde dat artikel met een foto van jongeren die zwart of van Arabische origine waren. Maar één feit uit vele andere. Sommige media gebruiken te snel beelden die nogal beperkend zijn. Hier leek het beeld de link met bepaalde origines te leggen. Het artikel en de manier waarop de informatie werd gebracht vond ik erg storend”.

Wat is uw communicatie-advies in de huidige coronaperiode?

“De communicatie over deze pandemie legde bepaalde ontsporingen en serieuze gebreken bloot. Tegelijk bleek hoe belangrijk het is om de bevolking te verenigen en mensen ertoe aan te zetten om mee te werken en mee te doen. De openbare communicatie zal morgen zeker moeten zorgen voor transparantie. Zonder transparantie zal het niet lukken. Ik denk vooral aan alles wat je moet doen om te sensibiliseren wanneer er een gezondheidscrisis is”.

© CongoForum – Glodie Mungaba, 13.05.20

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.