Uvira: bijeenkomst van Bavira en Bafuliru om geweld te doen verminderen (CongoForum)

UVIRA – In de stad Uvira (Zuid-Kivu) was er deze week een meeting tussen vertegenwoordigers van de Bavira en de Bafuliru. Volgens Radio Okapi werd de meeting georganiseerd door het maatschappelijk middenveld en de afdeling burgerzaken van de VN-vredesmacht (Monusco).

De bijeenkomst kwam er na gewelddadige feiten. Er was veel haat en wantrouwen tussen beide gemeenschappen ontstaan, na zware regenbuien die leidden tot overstromingen, vernielde huizen en het verlies van mensenlevens. De meeting diende om besprekingen mogelijk te maken en zo te proberen de spanningen te verminderen.

Volgens het middenveld staken de spanningen de kop op na het recente natuurgeweld en bezoeken van de provinciale en nationale autoriteiten aan Uvira. Uit de gesprekken van woensdag bleek dat de spanningen vooral te wijten zijn aan een gebrek aan onderlinge dialoog. De dialoog werd ondermijnd door beloftes aan de gemeenschappen die niet werden nagekomen, de politieke manipulatie van jongeren en de onwetendheid bij sommigen met verantwoordelijkheid.

De deelnemers aan de meeting pleitten voor extra bijeenkomsten, ook met deelname van jongeren en vrouwen. Zo kan een overlegkader worden opgezet dat een vreedzaam samenleven tussen beide gemeenschappen en met anderen kan bevorderen.

In het licht van de hele situatie riep de bisschop van Uvira, mgr. Sébastien Joseph-Muyengo, de katholieke media en bepaalde groepen op sociale netwerken op om af te zien van uitzendingen, berichten of opmerkingen die haat zaaien, verdeeldheid zaaien en oproepen tot geweld. De bisschop wees erop dat de stad Uvira nog altijd veel te lijden heeft, na de recente overstromingen. De bevolking lijdt onder de gevolgen van die overstromingen en is ook bang van het coronavirus.

Moïse Nyarugabo, die voor Uvira in de Nationale Assemblee zit, herhaalde via zijn team de oproep om vrede te creëren en vreedzaam samen te leven. Hij verwees daarbij naar de Bavira en de Bafuliru.

© CongoForum, 16.05.20 (rok)

Beeld – bron: Jambo Congo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.