Neema Bikalwira: “Vrouwen moeten zich niet beperken tot koken, ze moeten veel meer deelnemen aan het besturen van Congo” (CongoForum)

GOMA – Neema Bikalwira is een prominente vrouw in de politiek van Noord-Kivu. Ze is de interfederale voorzitster van de politieke partij ARC (Allience pour le Rénouveau du Congo). Deze vrouw, de moeder van een jong meisje, investeert een deel van haar tijd in het begeleiden van andere vrouwen en moedigt hen aan om zich te ontplooien en te ontwikkelen. De redactie van CongoForum kon met haar praten.

CongoForum: Mevrouw Neema Bikalwira, waarom bent u actief in de politiek?

Neema Bikalwira: “Ik zit in de politiek omdat ik een geëngageerde vrouw ben die van politiek houdt en die haar gemeenschap wil helpen. Wat mij het meest interesseert, is het besturen van mijn land. Als moeder voel ik liefde voor de mensen en ik wil dat de Congolezen een goed leven hebben. Een politieke carrière moet mij de mogelijkheid bieden om mensen in vrede te helpen leven en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Tot dusver wordt Congo niet gerund zoals we zouden willen.”

CongoForum: Vrouwen zijn vaak bang om een politieke rol te spelen in de DR Congo en Afrika, was dat niet het geval voor jou?

Neema Bikalwira: “Ik heb een passie voor politiek en ben helemaal niet bang. Ik roep voortdurend het Congolese volk op om zijn lot in handen te nemen. Dit land is van ons allemaal, zonder uitzondering. Een groep mannen die te kwader trouw zijn, mag ons niet blijven behandelen als onwetenden. Ook al maak ik veel moeilijkheden mee, toch wil ik de politiek niet opgeven. Ik blijf me inspannen om mee te doen en het bestuur te veranderen. Dit land wordt niet goed bestuurd en er moet veel worden opgelost. We worden gemanaged door mannen. Voor mij moet het besturen van het land op een billijke manier (m/v) gebeuren, zoals vermeld in artikel 14 van de Congolese Grondwet ”.

Opleiding

CongoForum: Je hebt ook een vereniging die opleiding geeft aan meisjes en jongens die willen leren koken. Hoe werkt het?

Neema Bikalwira: “Aan politiek doen en een vereniging leiden is in principe niet erg verenigbaar. Maar toch probeer ik de bevolking, in dit geval de inwoners van Goma, te begeleiden op het gebied van de culinaire kunst. En dan heb ik het vooral over meisjes en vrouwen. Zij moeten lekker eten kunnen klaarmaken voor hun man: als je goed eet, denk je ook beter. Ik doe deze inspanningen vrijwillig omdat ik gepassioneerd ben. Dankzij deze opleidingen hebben veel vrouwen in Goma een restaurant kunnen openen. En zo steunen ze hun families. Anderen die bij ons vorming hebben gevolgd, werken in hotels of op kleine markten”.

Verkiezingen in 2018

CongoForum: Bij de verkiezingen eind 2018 werd je niet verkozen. Heeft dat je ontmoedigd?

Neema Bikalwira: “Ik wilde de resultaten van die verkiezingen niet aanvechten, ook al vond ik dat ze slecht georganiseerd waren en dat er veel vals was gespeeld. Maar goed, ik bereid me al voor op toekomstige verkiezingen en ik weet dat ik zal winnen. Ik moet erbij zeggen dat ik in 2018 niet genoeg middelen had, ik ben afhankelijk van mijn man”.

CongoForum: Hoe gemakkelijk is het om je huishouden te combineren met je politieke activiteiten?

Neema Bikalwira: “Politiek actief zijn is niet altijd gemakkelijk als je een man hebt, maar het is een kwestie van vastberadenheid en toewijding. Als vrouw moet je je man, de kinderen en het huishouden beheren. Een Afrikaanse echtgenoot is als een baby. Je moet je man behandelen alsof het je kind is. Ik doe in ieder geval alles om mijn familiale plichten te vervullen”.

Integriteit

CongoForum: Gebrek aan integriteit is niet zeldzaam in de Congolese politiek. Wat vind je daarvan? Hoe wil je het dan anders aanpakken?

Neema Bikalwira: “Weet je, mannen zijn altijd egoïstisch geweest. Mannen willen niet werken of delen met anderen. Sommige politici willen niet dat anderen slagen, wat leidt tot wanbeheer in het land. Soms komen dezelfde namen voor op de personeelslijsten van verschillende overheidsbedrijven. Er is een gebrek aan goede wil. Als we willen dat er vooruitgang komt in de DR Congo, moeten we vrouwen veel meer bij het bestuur van het land betrekken”.

Vrouwen moeten meedoen

CongoForum: Heb je een boodschap voor de Congolese vrouwen?

Neema Bikalwira: “Ja, ik heb zeker een boodschap te geven. Maar allereerst aan de mannen, aan wie ik vraag om aardig te zijn en te aanvaarden om met vrouwen samen te werken. Aan de vrouwen vraag ik om zich niet te beperken tot koken en méér te doen dan te applaudisseren voor mannen in de politiek. Ook zij moeten campagne voeren om tot een positieve verandering in het land te komen”.

© CongoForum – Paulin Munyagala, 20.07.20 (rok)

Beelden – bron: CongoForum / Neema Bikalwira

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.