Noël Tshiani: “Na 60 jaar onafhankelijkheid is de economische situatie rampzalig” (CongoForum)

KINSHASA – Noël Tshiani, die presidentskandidaat was bij de verkiezingen van eind 2018, heeft heel precies zijn mening gegeven over de Congolese economie, 60 jaar na de onafhankelijkheid. Thiani noemt de toestand ‘rampzalig’: er is geen basisinfrastructuur die inspeelt op de noden van de bevolking. “De Congolezen werden soms gemanipuleerd door buitenlandse mogendheden, maar ze hebben het land slecht gerund. Economisch, sociaal en politiek”, luidt het.

Minder dan 10% van de Congolezen beschikt over schoon drinkwater, stroom of telecomdiensten. 85% van de actieve bevolking is werkloos. De economie ligt op apegapen, en is vooral geconcentreerd op de exploitatie van grondstoffen zonder veel verwerking ter plaatse.

Thiani verklaart één en ander door de algemene corruptie, het achterover drukken van overheidsgeld, het roven van grondstoffen en natuurlijke rijkdommen, zo bericht Mediacongo. De Congolese frank heeft amper waarde. In 1998 kreeg je voor 1 dollar 1,3 Congolese frank. Tegenwoordig is 1 dollar 1.950 frank waard. Wat wijst op een gigantische waardevermindering van de eigen munt.

“De koopkracht van de bevolking is gekelderd. De bevolking is verpauperd door het slechte omgaan met onze munt en de economie. Congo staat op de 224ste plaats in een lijst van 226 landen, als het gaat over BBP, met een inkomen van 458 dollar per inwoner. Het eerste land in de lijst heeft 140.000 dollar per inwoner per jaar. Wij zijn de verdoemden van de planeet. De laatsten in het klassement”.

Volgens de gewezen presidentskandidaat moeten de Congolezen zich bewust worden van de economische catastrofe. Hij keurt het feit af dat Congolezen onder elkaar begonnen te vechten, wat investeerders deed vluchten. Er was en is te veel slecht bestuur, en iedereen was gehaast om rijk te worden. Er is ook geen echte rechtsstaat. “Er moeten duidelijke regels komen over het landsbestuur en over exploitatie van rijkdommen ten bate van iedereen”.

Trend ombuigen

“Laten we een ommezwaai maken. De trend ombuigen. Laten we overal in het land voor vrede en veiligheid zorgen. We moeten alle middelen inzetten opdat ons leger genoeg munitie zou krijgen om vrede en veiligheid te herstellen”.

Tshisani wil verder de land ontwikkelen in het kader van een globale visie op korte, middellange en lange termijn. In 15 jaar tijd zou Congo een ‘emerging country’ moeten worden.

De politicus wil dat de juiste man / vrouw op de juiste plaats wordt gezet. “Dus moeten we het tribalisme uitbannen dat ons land blijft verdelen. Alle Congolezen zijn gelijk, ze moeten werken met hetzelfde doel”.

Basisinfrastructuur

Congo moet ook investeren in zijn mannen en vrouwen, op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening. De basisinfrastructuur moet aanzienlijk worden uitgebouwd en hersteld. En er moeten meer wegen en autosnelwegen komen zodat alle provincies veel beter te bereiken zijn. Samen moeten alle provincies één grote ‘markt’ worden, klinkt het. “Mijn indruk is dat sommige van onze provincies er maar bij hangen en niet samenhangen”.

De economie diverser maken zou kunnen door aanzienlijk te investeren in landbouw, veelteelt en visserij. Congo moet een eigen agrovoedingsindustrie uitbouwen die producten voor eigen gebruik kan maken. In de mijnbouw moet er veel meer worden gemikt op het produceren van halfafgewerkte of afgewerkte producten. Zo kunnen ook heel wat jobs ontstaan.

Onderwijs en gezondheidszorg

Ieder Congolees kind moet naar school kunnen gaan om later te kunnen overleven en mee het land te kunnen ontwikkelen. De gezondheidszorg moet veel toegankelijker en bereikbaarder worden. Tshiani wil 100 ziekenhuizen laten bouwen voor 100 miljoen Congolezen. En hij pleit ook voor een universele ziekteverzekering zodat medische zorg minder een luxe wordt.

Er moeten ook veel meer jobs bijkomen. 65% tot 70% van de bevolking woont in landelijke gebieden. Tshiani wil dus meer in landbouw, veeteelt en visserij investeren, met producten die ook kunnen worden uitgevoerd.

De industralisering van het land moet worden aangemoedigd. Nu worden vooral ruwe grondstoffen ontgonnen en meteen uitgevoerd. Congo moet meer mogelijkheden krijgen om grondstoffen te verwerken. Het land kan ook een beroep doen op investeerders om een aantal projecten samen te ontwikkelen.

Tshiani heeft het zelf graag over zijn ‘Marshallplan om Congo herop te bouwen en te ontwikkelen’. In zijn visie wil hij ook rekening houden met strijd tegen Covid-19.

© CongoForum, 01.07.20

Beeld: Noël Tshiani

Bron: Twitter

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.