Premier Sama Lukonde dringt aan op dringende diversifiëring economie om einde te maken aan voedselschaarste (CongoForum)

KINSHASA – Premier Jean-Michel Sama Lukonde steunt het pleidooi om de Congolese economie te diversifiëren en zo veel meer voedsel in eigen land te produceren. Dat bleek bij zijn deelname aan de wekelijkse vergadering van het Economisch Conjonctuur Comité (CCE). Dat meldt La Prunelle.

Voor de eerste minister is het dringend noodzakelijk om de economie te diversifiëren in de huidige nationale context; de prijzen van basisproducten zijn aan het stijgen. De nieuwe regering wil meer inspanningen doen om een einde te maken aan de voedseltekorten.

Op de vergadering, geleid door de premier, ging veel aandacht naar de evaluatie van de economische situatie in het algemeen, en die van het land in het bijzonder. Op internationaal niveau stelden de leden van de CCE een hernieuwd optimisme vast, dat te danken is aan een gunstiger economische trend.

“In de mijnbouw zal de stijging van de productprijzen meer inkomsten voor het land genereren. Bovendien is vastgesteld dat een aantal metalen in de buurlanden wordt verkocht. In dit verband heeft het hoofd van de Centrale Executieve instructies gegeven aan de bevoegde minister, die de inkomstenderving voor Congo moet onderzoeken”, aldus het kabinet van de premier.

Volgens La Prunelle is de CCE is tevreden over de stabiliteit van de nationale munt. De Congolese centrale bank (BCC) heeft de deviezenreserves zien toenemen. Wat de buitenlandse handel betreft, bestaat er een risico van inflatie als gevolg van de stijging van de kosten, verklaarde de minister van Planning die verslag uitbracht over deze vergadering, waaraan de ministers-leden van de CCE en de vice-gouverneur van de BCC deelnamen.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) spraken begin april van 27,3 miljoen mensen in Congo die kampen met acute voedselonzekerheid (één op drie dus). Voor bijna 7 miljoen personen was de situatie uitermate acuut. Nergens anders in de wereld zou er een land zijn met zoveel personen die dringend moeten worden geholpen om de voedselonzekerheid te verminderen.

© CongoForum – 12.05.21

Beeld: premier Sama Lukonde

Bron: Primature RDC

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.