DRC en Angola in gesprek over oliewinning in de ‘zone van gemeenschappelijk belang'(ZIC) (CongoForum)

LUANDA- De Congolese minister van Koolwaterstoffen, Didier Budimbu, die wordt vergezeld door de provinciale minister van Infrastructuur van Centraal-Kongo, de secretaris-generaal voor Koolwaterstoffen, de directeur-generaal van Sonahydroc en deskundigen van het kabinet van de president en  van  de eerste minister, verblijven sinds woensdag 21 september 2021 in de Angolese hoofdstad Luanda om deel te nemen aan een bilaterale werksessie.

Centraal in deze gedachtewisseling staat de aardoliewinning in de zone van gemeenschappelijk belang (ZIC) tussen de Democratische Republiek Congo en de Republiek Angola. Angola wordt vertegenwoordigd door zijn minister van Delfstoffen, olie en gas, Diamantino Azevedo, en deskundigen op dit gebied. Dat staat te lezen in de berichtgeving van Zoom.eco.net.

Volgens de communicatiedienst van het ministerie van Koolwaterstoffen moest de gastheer van deze bijeenkomst eerst een overzicht opstellen van de kwesties die tijdens de laatste bilaterale bijeenkomst op 26 november 2020 werden besproken.

Het eerste deel van de werkzaamheden tussen de twee partijen is, volgens bronnen dicht bij het dossier, op drie punten afgebakend:

-In de eerste plaats werd overeengekomen de conclusies van de laatste bijeenkomst voor te leggen aan de staatshoofden van beide landen;

-In de tweede plaats zal aan het hoogste niveau van de twee landen moeten worden voorgesteld een draaiboek voor het gezamenlijke project op te stellen;

-Ten derde, een aanbeveling doen voor een gezamenlijk afzetmechanisme voor aardolieproducten, dit, om smokkel tegen te gaan.

Zone d’intérêt commun (ZIC)

Na de recapitulatie van deze eerder genomen conclusies toonde de Angolese minister van Minerale Hulpbronnen en Aardolie zich bereid om vooruitgang te boeken met betrekking tot de nog onopgeloste kwesties. Minister Didier Budimbu van zijn kant verklaarde dat de DRC vast van plan is de besprekingen over de ZIC (Zone d’intérêt commun) voort te zetten. Beter nog, hij vroeg om Angola’s steun bij de komende aanbesteding van de olieblokken in de DRC.

Na het overlopen van de overige verschillende agendapunten, werd in onderlinge overeenstemming door de respectieve hoofden van de twee delegaties beslist om twee technische commissies op te richten, waarvan de eerste zich zal moeten bezighouden met de Zone van Gemeenschappelijk Belang (ZIC) en de tweede met de afzet van aardolie. Beide commissies zijn vervolgens zonder verder uitstel begonnen met de verdere behandeling van deze twee essentiële vraagstukken.

© CongoForum, 27.09.21 (edm)

Afbeelding: olieraffinaderij

Bron: J.R. Perry


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.