Tshisekedi: “Congolees zijn van vaders en moeders zijde is niet genoeg om je land loyaal te dienen…”(Congoforum)

KINSHASA- Uiteindelijk is ook het het staatshoofd, Félix Tshisekedi, gedwongen om zijn mening te geven over de kwestie van de “Congolité”. Volgens de Congolese president moet Noël Tshiani zijn initiatief alleen maar beter verdedigen, want voor Félix Tshisekedi ” is Congolees zijn van zowel vaders als moeders zijde, niet voldoende om een goed bestuur van alle landgenoten te garanderen”. “Het is ook geen voldoende criterium om zijn land loyaal en trouw te dienen”, aldus de president van de Republiek, die er tevens aan herinnerde dat zelfs uit de meest recente geschiedenis van de DRC blijkt dat er Congolezen van vader en moeder zijn geweest die hebben deelgenomen aan de ruïnering van het land. Dat bericht het dagblad Le Potentiel.

De tekst werd op initiatief van Noël Tshiani, kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2018, op 8 juli door parlementslid Nsingi Pululu ingediend bij het bureau van de Nationale Assemblee. Het voorstel is nu al geen prioriteit, zei de voorzitter van de Nationale Assemblee Christophe Mboso, tijdens de goedkeuring van de agenda van onderwerpen van de huidige parlementaire zitting.

Sinds de aankondiging heeft het wetsvoorstel “Congolité” binnen de politieke klasse en internationaal alleszins wel reeds tot bezorgdheid geleid over de “potentieel gevaarlijke gevolgen” ervan.

“Strategie om kandidaten te weren”

Andere actoren aarzelden niet om met de vinger naar de president van de Republiek te wijzen, omdat zij menen dat het een strategie van de regering is om bepaalde presidentskandidaten uit het politieke spel te weren. Bovendien bestaat de vrees dat het land, dat al verzwakt is door conflicten, in een xenofobe drift zou kunnen vervallen, zoals het geval was in Ivoorkust, waar het concept “Ivoirité” ertoe heeft bijgedragen dat het land tussen 2002 en 2011 in een burgeroorlog is beland.

Wat niet gezegd wordt in het advies van het staatshoofd is dat de kwestie een vals debat is, want geboren worden uit Congolese ouders is geen garantie voor patriottisme. Het is dan ook duidelijk dat het wetsvoorstel veeleer op populistische argumenten is gebaseerd, oordeelt Le Potentiel.

Wat de toegang tot de hoogste magistratuur betreft, herinneren veel waarnemers er in elk geval aan dat de president van de Republiek door 80 miljoen Congolezen wordt verkozen. Vandaar de noodzaak deze laatsten de vrijheid te geven de persoon te kiezen die zij willen, in plaats van de tegenstanders bij voorbaat uit te schakelen.

Bovendien, zelfs indien de voorgestelde Tshiani-wet de steun vereist van een deel van de bevolking dat gelooft dat de tekst het land zal beschermen tegen buitenlanders die nooit president zullen kunnen worden, zijn er andere uitwegen om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen.

Franck Diongo bijvoorbeeld, een van degenen die zich openlijk tegen het voorstel van Tshiani hebben uitgesproken, is van mening dat aan de bezorgdheid van de initiatiefnemers van het voorstel om de toegang van bepaalde personen tot topposities bij de overheid te beperken, tegemoet zal worden gekomen door een democratisch spel van integriteit. Het is een kwestie van politieke cultuur. De campagnetoespraak, bijvoorbeeld, kan volgens hem dienen als een kader om kiezers ervan te overtuigen al dan niet op deze of gene kandidaat te stemmen.

© CongoForum, 27.09.21 (edm)

Afbeelding: president Tshisekedi

Bron: Congolese media/ la présidence

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.