Dag van de plattelandsvrouw: Gisèle Ndaya roept de bevolking op producten te kopen die in Maluku zijn tentoongesteld (CongoForum)

MALUKU- Het zal allicht aan de aandacht van velen ontsnapt zijn maar in heel wat landen werd op 15 oktober de “plattelandsvrouwendag” gevierd. Ook de DRC sloot zich aan bij die landen in de wereld die elk jaar de Internationale Dag van Plattelandsvrouwen vieren.  Afgelopen  vrijdag werd daarom dan ook in de gemeente Maluku een speciale markt  georganiseerd, aldus de berichtgeving van Actualité.cd.

“Vandaag vieren we de cruciale rol die plattelandsvrouwen spelen in voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling. Vrouwen en meisjes spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid van huishoudens en gemeenschappen in plattelandsgebieden. Zij vormen een groot deel van de formele en informele beroepsbevolking in de landbouw en verrichten de overgrote meerderheid van de huishoudelijke taken, zorgwerkzaamheden en andere onbetaalde activiteiten,” zo verklaarde Gisèle Ndaya Luseba, Congolese minister van Gender, Kinderen en Gezin.

Empowerment van plattelandsvrouwen

Het nationale thema voor dit jaar is “empowerment van plattelandsvrouwen als bron van weerbaarheid tegen klimaatverandering en COVID 19″. Erkenning en ondersteuning van de plattelandsvrouwen als actoren in de strijd tegen armoede, dit ondanks hun rudimentaire, verouderde en precaire werkinstrumenten, is een uiterst krachtige ontwikkelingshefboom voor ons land, de DRC,” vervolgde de minister.

Op nationaal niveau vond de viering van deze dag plaats in de gemeente Maluku, waar een tentoonstelling en de verkoop van producten van plattelandsvrouwen plaatsvonden.

Minister Gisèle Ndaya Luseba nodigde de Congolese bevolking uit om samen met de plattelandsvrouwen deze dag te vieren en de bevolking van de Congolese hoofdstad Kinshasa om de plattelandsvrouwen te komen steunen door hun producten te kopen. Voorts moedigde zij degenen aan die betrokken zijn bij de economische emancipatie van vrouwen om het werk van vrouwen verder te steunen, hen aan te moedigen op te staan en vooruit te komen, het verenigingswerk aan te moedigen, om de productie en het ondernemerschap te verhogen en de solidariteit tussen verenigingsleden en de nationale samenhang te versterken.

Namens de regering en haarzelf wenste Gisele Ndaya Luseba iedereen die werkzaam is in de plattelandssector een gelukkige Internationale Dag van de Plattelandsvrouw in de DRC. 

© CongoForum, 16.10.21 (edm)

Beeld: vrouwen terug van het veld, Kabwe, Kasaï

Bron: Eddy Merveillie


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.