Belgisch-Congolese ontwikkelingssamenwerking op weg naar herstel (CongoForum)


KINSHASA- De Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, verklaarde donderdag tijdens haar eerste bezoek aan Kinshasa dat België en de Democratische Republiek Congo (DRC) begonnen zijn met de voorbereidingen voor het hervatten van de bilaterale samenwerking die tussen 2016 en 2019 getroffen werd door een ernstige diplomatieke crisis. Dat meldt mediacongo.net.

“Wij bereiden ons nieuwe programma met Congo voor”, zei zij tegen het agentschap Belga na afloop van een ontmoeting met de Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Christophe Lutundula Apala Pen’Apala. Dit nieuwe programma dat in overleg met de Congolese autoriteiten wordt opgesteld, zou volgens Meryame Kitir tegen eind volgend jaar klaar moeten zijn.

Als enige voormalige Belgische kolonie is de DRC van oudsher immers de belangrijkste partner van de Belgische samenwerking. Eenenzestig jaar na zijn onafhankelijkheid ontvangt het 17% van de bedragen die worden toegekend in het kader van de geografisch toerekenbare officiële ontwikkelingshulp (ODA).

België is daarmee de vierde grootste bilaterale donor, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In 2020 bedroeg de totale Belgische ODA aan de DRC 94,03 miljoen euro, tegenover 90,93 miljoen euro in 2019 en 109,20 miljoen euro in 2018, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Diplomatieke crisis

De samenwerking heeft echter ernstig te lijden gehad onder de diplomatieke crisis tussen Brussel en Kinshasa als gevolg van het uitstel van de algemene verkiezingen van 2016, die uiteindelijk – zij het met betwiste resultaten – twee jaar later, op 30 december 2018, werden gehouden en de huidige president Antoine-Félix Tshisekedi Tshilombo aan de macht brachten.

De Belgische regering heeft toen besloten haar samenwerking te herzien, met inbegrip van haar financiële hulp aan de Congolese regering, en 25 miljoen euro te herbestemmen “voor humanitaire hulp en andere initiatieven die tegemoetkomen aan de meest dringende behoeften van de bevolking”. Sinds de investituur van Antoine-Félix Tshisekedi, is aan deze crisis echter een einde gekomen. We moeten verder gaan” in de “consolidatie” van de bilaterale betrekkingen, zei Christophe Lutundula Apala Pen’Apala aan het einde van een ontmoeting donderdagavond met Meryame Kitir en de Belgische staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine.”In ieder geval zijn wij weer van op een goede basis vertrokken, en is er geen reden waarom dat niet zo zou zijn,” voegde het hoofd van de Congolese diplomatie eraan toe, die onlangs twee bezoeken aan Brussel heeft gebracht, voor een ontmoeting in oktober met zijn Belgische ambtgenote, Sophie Wilmès, en vorige week met Meryame Kitir.”Wij moeten de samenwerking met onze traditionele partners nieuw leven inblazen”, zei hij, verwijzend naar de  tussen de DRC en België in september 2019 ondertekende overeenkomsten. 

Christophe Lutundula Apala Pen’Apala verheugt zich over het besluit van de Belgische regering afgelopen zomer om op initiatief van Thomanas Dermine een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de oorsprong van al dan niet tijdens de koloniale tijd  geroofde goederen. Dit kader is met grote eensgezindheid van de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie vastgesteld om de teruggave van deze goederen voor te bereiden, wat in de komende jaren duizenden voorwerpen zou kunnen betreffen. “Er is vanuit de DRC een grote ambitie om dit erfgoed te reconstrueren en te conserveren” met het oog op “het versterken van onze samenwerking”, voegde Christophe Lutundula Apala Pen’Apala eraan toe.

President Tshisekedi verzekerde dat de werken uiteindelijk zullen terugkeren. Eerst is er echter een opvanginfrastructuur nodig en een gezond beheer, zodat wat terugkomt niet vernietigd wordt. Wat nodig is, is dat dit op een efficiënte en optimale manier gebeurt,” gaf de Congolese minister toe, sprekend over “sereniteit” en “zonder veel haast”. Hij herinnerde er ook aan dat het verzoek om teruggave van eigendommen in België niet nieuw is van de kant van de Congolese autoriteiten. 

© CongoForum, 27.11.21 (edm)

Beeld-bron: Eddy Merveillie

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.