DRC: 50.000 fictieve ambtenaren op de officiële loonlijst (CongoForum)

KINSHASA- In de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt de overheid nog steeds geconfronteerd met het netelige probleem van de beheersing van de loonkosten. Elke maand verdampen er miljoenen dollars uit de staatskas om ‘dubbele’, ‘fictieve’ en ‘deserterende’ werknemers te betalen. Dat bericht Radio France International / Afrique (RFI). 

Terwijl het ministerie van Ambtenarenzaken de controle op het personeelsbestand versterkt, heeft het ministerie van Begroting parallel daarmee de bestaande gegevensbank onderzocht. De controle duurde vier maanden en de conclusies werden openbaar gemaakt op de vergadering van de ministerraad. Ze wijzen op een verlies van meer dan 2 miljoen dollar per maand voor de Congolese staat, alleen al als gevolg van dubbele betalingen.

De controle op een deel van de database werd uitgevoerd door de IT-afdeling van het Secretariaat-Generaal voor de Begroting. Volgens Aimé Boji, minister van Begroting, wordt er in 49.591 gevallen van vastgestelde dubbele namen, postnamen en matricules ongeveer 2 miljoen dollar per maand betaald.

Er zijn ook 357 gevallen van perfecte duplicaten vastgesteld. Dit wil zeggen : wel identieke namen, maar die niet noodzakelijkerwijs cumulatieve of fictieve agenten zijn, aldus een administratieve bron. Deze laatste is van mening dat het verschijnsel veel wijder verbreid is dan uit de cijfers blijkt, omdat de berekeningsmethode onbetrouwbaar wordt geacht.  Officieel betaalt de staat, van de president van de Republiek tot de gerechtsdeurwaarders, ongeveer 1,4 miljoen agenten en ambtenaren.

In juli jongstleden had de minister van Ambtenarenzaken reeds fictieve agenten opgespoord die ervoor zorgen dat de staatskas jaarlijks 240 miljoen dollar misloopt.

In de notulen van de regeringsvergadering dringt de minister van Begroting dan ook aan op een audit van het huidige loonlijstsysteem, in de vorm van software die door een particuliere firma wordt beheerd. Volgens de minister worden immers verschillende clausules van dit in 2013 ondertekende contract in de praktijk opzettelijk geschonden.

© CongoForum, 08.11.21 (edm)

Beeld – bron: OpenClipart-Vectors via Pixabay


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.