Expertenrapport Bijzondere Commissie “Congo – Koloniaal Verleden” (CongoForum)

BRUSSEL- De Bijzondere commissie dient klaarheid te verschaffen over Congo-Vrijstaat (1885 – 1908) en over het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960) Rwanda en Burundi (1919-1962) en hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Naast onderzoek naar de rol van de betrokken actoren en naar de economische impact op België en de gekoloniseerde landen, zal de commissie onder meer ook aanbevelingen doen over verzoening en over de omgang met het verleden. Zij zal tevens het academisch (post)koloniaal onderzoek onder de loep nemen met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de archieven.

Het rapport kan u hier raadplegen:

Verder wil ik u graag informeren over de presentatie van het rapport en de gedachtewisseling met de parlementsleden. Deze gaat door op maandag 22 november vanaf 9u30 en kan via livestream op De Kamer/La Chambre – Video worden gevolgd.

Daarna zal de Bijzondere Commissie haar verdere werkzaamheden bepalen, met inbegrip van hoorzittingen in de Kamer.

© CongoForum, 17.11.21

Beeld – bron: De Kamer

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.