Mensenrechtengroep VSV: noodtoestand intrekken zou onveiligheid in Oost-Congo bestendigen (CongoForum)

KINSHASA – De noodtoestand blijft een maatregel die tot een oplossing kan leiden voor de onveiligheid in het oosten van Congo, meer bepaald in Ituri en Noord-Kivu. Een opheffing van de noodtoestand zou de onveiligheid alleen maar laten voortduren. Dat zegt Irène Muname, die actief is bij de mensenrechtenvereniging La Voix des Sans Voix pour les droits de l’homme (VSV).

Mevrouw Muname roept de regering en alle betrokken overheden op om bij de toepassing van de noodtoestand goed te communiceren over de situatie in Ituri en Noord-Kivu en meer inspanningen te doen om geweld en schendingen van de mensenrechten te vermijden, bericht Mediacongo.

Sommigen vinden dat de noodtoestand, afgekondigd in beide provincies, aan een evaluatie toe is. Anderen zijn dan weer van mening dat de maatregel moet worden ingetrokken bij gebrek aan resultaten. Volgens VSV en andere mensenrechtenverenigingen is er vooral sprake van een gebrek aan communicatie vanwege de Congolese autoriteiten.

Als de noodtoestand nu wordt ingetrokken, zal dat alleen maar de onveiligheid bestendigen, vreest VSV. Het zal dan ook nog moeilijker worden om het staatsgezag te herstellen in een aantal gebieden.

© CongoForum, 30.11.21 (db)

Beeld – bron: Election-Net

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.