DRC: oprichting landbouwvakbondsproject voor staatsambtenaren, boeren en werknemers van bedrijven (CongoForum)

LUNIUNGU- Er is een landbouwcoöperatie opgericht om in de basisbehoeften te voorzien, op basis van de constatering dat de meeste overheidsambtenaren, boeren en werknemers van bedrijven in de DRC niet in staat zijn om elke maand rond te komen. De coöperatie zal meerdere functies vervullen in de professionele- en boerenwereld.

Onder de naam “Coopérative ouvrière, Paysanne des Agents et des Fonctionnaires de l’Etat, de Production, de Transformation, de Commercialisation et de Consommation des Produits Agricoles de Village à Fonctions Multiples” (COUPAFOM), wordt het project geleid door het Syndicaat voor de ontwikkeling van de arbeiders van Congo.

Vakbondsschool/ Internationaal Arbeidsbureau

Tijdens een persconferentie heeft de secretaris-generaal van de vakbond van Congolese arbeiders, Théodore Mudikongo, de werking van de COUPAFOM en de eerste acties ervan toegelicht. Daaronder vielen de lancering van de campagne Rijst 2022, de inhuldiging van 5 boerderijen in Bandundu, het doorknippen van het lint voor de bouw van het eerste vakbondscentrum op het platteland, waar in Luniungu een vakbondsschool voor ‘dorpsarbeidswetenschappen’ zal worden gebouwd. Die zal worden geopend door het Internationaal Arbeidsbureau (IAO) en de minister van Arbeid.

Banen scheppen

“Het dorp wordt een onderneming, het kende zichzelf niet, maar vandaag met de coöperatieve beweging, met alle activiteiten die we gaan doen, met de verwezenlijking van ons projectprogramma, zullen de dorpen een bedrijfsstatus krijgen. En we moeten veel banen scheppen om de uittocht uit de steden op gang te brengen,” aldus de secretaris-generaal en administrateur van het project.

5000 kilo rijst

Het doel van de Rijstcampagne 2022 is de boeren te voeden. 5.000 kilo rijst is hun ter beschikking gesteld in afwachting van een productie van drie keer die hoeveelheid. Er is een memorandum van overeenstemming opgesteld met de diaspora, zodat de eerste partij kan worden uitgevoerd. Ongeveer 1.000 leden zijn rechtstreeks betrokken, verdeeld over kleine landbouwers, arbeiders en ambtenaren die lid zijn van de coöperatie, alvorens de acties uit te breiden tot het grote publiek.

Groenten-export

Théodore Mudikongo gaf ook aan dat de coöperatie stappen zal ondernemen om in eerste instantie groenten te kunnen uitvoeren, zodat zij de Congolezen van de Europese diaspora kan voeden, een symbool van de ‘opkomst’ (FR: émergence) die hij tegen 2022 effectief wil laten zijn.

“De regering heeft de ‘opkomst’ van ons land gepland voor 2030, de diaspora heeft 2027 voorgesteld, maar de vakbond stelt voor dat de ‘opkomst’ begint in januari 2022. Als wij erin slagen de buik onafhankelijk te maken, de ambtenaar te voeden door de prijzen van bepaalde voedingsmiddelen te verlagen, zal hij weten hoe hij moet rondkomen. In de hoek waar dit wordt bereikt, kunnen we praten over ‘opkomst'”, voegde hij eraan toe.

3 fasen

Het COUPAFORM-project bestaat uit drie fasen, namelijk de bouw van opslagplaatsen en landbouwloketten in dorpen, tuinbouwgebieden, rijstvelden, viskwekerijen en vissershavens; de organisatie van kantines voor actieve en gepensioneerde ambtenaren, arbeiders en landbouwers; en de bevoorrading van de kantines van de landbouwers met levensmiddelen die uit de landbouwopslagplaatsen in de dorpen moeten worden geëvacueerd en met industrieproducten van eerste levensbehoefte.

© CongoForum, 30.12.21

Beeld-bron: Radio Okapi/John Bompengo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.