DRC: Denise Nyakeru en Sama Lukonde evalueren de uitvoering van diverse initiatieven ter verbetering van de positie van Congolese vrouwen (CongoForum)

KINSHASA- De verbetering van de omstandigheden van de Congolese vrouwen was het onderwerp van gedachtewisselingen op 16 mei in de Primature tussen de presidentsvrouw Denise NYAKERU TSHISEKEDI en eerste minister Sama LUKONDE. Dat signaleert Actualité.cd.

Deze werksessie was een initiatief van de echtgenote van het staatshoofd om een vervolg te geven aan de verschillende actiepunten waarvoor zij pleit in het kader van haar visie.  In haar inleidende opmerkingen dankte Denise NYAKERU de regeringsleider voor het feit dat hij rekening heeft gehouden met haar pleidooi voor de toegang van vrouwen tot verantwoordelijke posities in verschillende instellingen van het land, een pleidooi dat vruchten heeft afgeworpen aangezien 27% van de regering van Sama Lukonde uit vrouwen bestaat.

“Dit is een grote stap in de richting van de valorisatie van Congolese vrouwen. Er is echter nog een lange weg te gaan. Ik kan u verzekeren van mijn steun in deze nobele strijd,” zo verzekerde Denise NYAKERU.

De presidentsvrouw en de eerste minister hebben, in aanwezigheid van de ministers van Volksgezondheid, Wetenschappelijk Onderzoek, Gender, Gezin en Kinderen, en van de Vice-Minister van onderwijs, de balans opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de verschillende actiepunten waarvoor de echtgenote van het staatshoofd de Premier had verzocht om een aantal maatregelen te nemen.

Het gaat om :

  • Bevordering van de strijd tegen sikkelcelanemie (drépanocystose) in de Democratische Republiek Congo (DRC), waarvoor zij onder meer verzocht om regeringsfinanciering te voorzien voor een bewustmakingsproject in het schoolprogramma dat is opgezet door de Stichting die zij leidt. Daarnaast verzocht zij ook om betrokkenheid van de regering bij de organisatie van een algemene vergadering over sikkelcelanemie, om noodsubsidies te voorzien voor producten in verband met de behandeling van sikkelcelanemie en om de steun van de regering te krijgen voor de bouw van het coördinatiecentrum (ziekenhuis) en onderzoekscentrum voor de bestrijding van sikkelcelanemie. De Stichting heeft de technische studies gefinancierd en het project van een locatie heeft voorzien.
  • Pleidooi voor de verbetering van de omstandigheden van vrouwen en meisjes, waarvoor zij onder meer verzocht om steun voor de rehabilitatie van het Vrouwencentrum Marie Antoinette (CFMA), de oprichting door de regering van ten minste één “vrouwenhuis” in elke provincie van het land, steun voor het programma “EXCELLENTIA” en de inzet van vrouwentroepen in conflictgebieden, ter bestrijding van het seksuele geweld waarmee vrouwen worden geconfronteerd. 
  • Ook de problemen van de bevolking van de door de presidentsvrouw bezochte provincies kwamen ter sprake. Het gaat om de provincies van Kinshasa, Kongo Central, Centraal Kasai, Oost Kasai, Noord Kivu, Zuid Kivu, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Kwango en Kwilu.

De eerste minister heeft het woord genomen en hij heeft de presidentsvrouw bedankt voor haar activisme.

Ter herinnering: Deze ontmoeting volgt op de verschillende ontmoetingen die de presidentsvrouw in 2020 had met de toenmalige eerste minister Ilunga Ilukamba. In 2021 had Denise NYAKERU TSHISEKEDI haar actiepunten dan voorgelegd aan de eerste minister SAMA LUKONDE. Er werd toen een coördinatiepunt opgericht om de voortgang van de verschillende actiepunten op te volgen.

© CongoForum, 19.05.22 (sv)

Beeld-bron: (archief) Présidence

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.