Plannen in oliesector dreigen waardevolle moerasgebieden in Congo te vernietigen (CongoForum)

KINSHASA – De DR Congo is van plan om 16 ‘olieblokken’ te veilen, waarvan minstens 9 blokken in de waardevolle moerasgebieden van de ‘Cuvette Centrale’. Congo wil zijn financiële middelen uitbreiden door deze veiling. De olieproductie zou aanzienlijk moeten stijgen.

« Het gaat om een historische vergissing die meteen moet worden rechtgezet”, vindt Irène Wabiwa Betoko, die bij Greenpeace Afrika werkt. Zij begrijpt niet dat de regering de plannen van de olie-industrie laat primeren op ecologie en mensenrechten.

24HCongo en Mediacongo citeren uit een persbericht van Greenpeace dat onderstreept hoe waardevol de biodiversiteit wel is in de moerasgebieden. “Volgens schattingen uit 2017 houden deze moerassen zowat 30 gigaton koolstof vast, wat overeenstemt met 15 jaar emissies in de Verenigde Staten.”

Ernstige risico’s

Joe Eisen, directeur bij Rainforest Foundation UK, is bang dat de olie-exploratie in de nieuwe blokken ernstige risico’s zal inhouden voor de moerasgebieden en voor de rechten van honderden plaatselijke gemeenschappen. De projecten van oliemaatschappijen dreigen ook te leiden tot grootschalige ontbossing, de aanleg van wegen voor de bedrijven en andere veranderingen.

De te veilen olieblokken liggen in unieke ecosystemen die een belangrijke rol spelen om het klimaat op de planeet te stabiliseren. Ecoloog Simon Lewis verklaarde eerder al dat er ‘honderden miljoenen tonnen koolstofdioxide dreigen vrij te komen als de moerasgebieden in de Cuvette Centrale worden drooggelegd’. Het droogleggen van gelijkaardige moerassen in Europa en Azië deed in de voorbije 200 jaar al circa 250 miljard ton broeikasgassen vrijkomen, schreef de Amerikaanse krant Washington Post.

Armoede

De Congolese regering zegt de natuurlijke rijkdommen te moeten gebruiken om de bevolking uit de armoede te halen. Aan land en voor de kust zou Congo een oliepotentieel hebben van naar schatting 20 miljard vaten. Alleen Nigeria zou nog een grotere oliereserve hebben in Afrika. “Ons land moet vooruitgaan, en we moeten geld vinden », verklaarde Didier Budimbu Ntubuanga, de minister van Brandstoffen. Volgens hem kan Congo maandelijks meer dan 1 miljard dollar inkomsten verdienen door slechts twee van de olieblokken te laten exploiteren.

Milieubeschermers en organisaties van het middenveld vinden dat de olieplannen indruisen tegen de ambitie van de Congolese regering om “een land van oplossingen” te worden in de strijd tegen klimaatverandering en voor biodiversiteit. Congo deed nochtans beloften in die zin op de klimaattop ‘COP26’ in Glasgow (2021). Op die top beloofden donoren 500 miljoen dollar om de klimaatambities van Congo te ondersteunen en de regenbouwen te helpen beschermen. Het is onduidelijk welke voorwaarden aan die financiële steun zullen worden verbonden.

‘Louche en vuile plannen’

Greenpeace is van mening dat de donoren moeten inzien dat de Congolese wouden ‘chaotisch’ worden beheerd. De milieu-organisatie heeft het over ‘louche en vuile plannen’ om de regenwouden en moerasgebieden om te zetten in olie.

Maar in heel wat landelijke gemeenschappen is er wel interesse voor de komst van de oliemaatschappijen, het gevolg van de grote armoede bij de bevolking. De plaatselijke gemeenschappen zien vooral de welvaart die – in theorie – zou kunnen ontstaan door naar olie te zoeken. De milieubeschermers worden door de bevolking vaak scheef bekeken.

Volgens Joe Eisen is er momenteel in Congo geen degelijke regering die kan voorkomen dat de olie-inkomsten worden ingepikt door de politieke elites. Hij vindt dat de autoriteiten beter kunnen investeren in de plaatselijke gemeenschappen en hen middelen moeten geven om hun voorouderlijke gronden beter te beschermen en beheren.

© CongoForum, 18.05.22 (db)

Beeld – bron: Congolese media

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.