IXe Spelen van de Francofonie: ministers van Infrastructuur en Sport aangemoedigd om te werken aan ontwikkeling van toegangswegen en aankoop uitrusting (CongoForum)

KINSHASA- Didier Mazenga, minister van Regionale Integratie en Francofonie, heeft afgelopen vrijdag aan de ministerraad een voortgangsverslag voorgelegd over de voorbereidingen voor de IXe Spelen van de Francofonie die in augustus 2023 in Kinshasa zullen worden gehouden.

De regering beweert nog steeds dat zij de organisatie van de Spelen tot een succes wil maken. Zo heeft minister Mazenga een missie naar Ivoorkust uitgevoerd naar aanleiding van de aanbeveling van het Internationaal Comité van de Spelen van de Francofonie, dat de staat die de spelen organiseert verplicht samen te werken met de staat die de laatste editie heeft georganiseerd, teneinde de opgedane ervaring te delen.

“Om de organisatie van de spelen tot een goed einde te brengen, heeft de minister van Regionale Integratie de ministers van Infrastructuur en Sport aangemoedigd om de ontwikkeling van toegangswegen en -terreinen voort te zetten en de aankoop van het nodige materiaal voor de organisatie van de spelen af te ronden”, aldus de notulen van de vergadering van vrijdag 12 augustus 2022 die Actualité.cd kon inkijken.

De administrateur van het OIF, de heer Geoffroi Montpetit, heeft van zijn reis naar Kinshasa enkele maanden geleden gebruik gemaakt om de wijziging van het referentiekader van de Spelen van de Francofonie te ondertekenen, samen met de minister van Regionale Integratie, belast met de Francofonie, en de voorzitter van het Stuurcomité van de Spelen van de Francofonie in Kinshasa, de heer Didier Mazenga.

Deze wijziging bekrachtigt de nieuwe data van de IXe Spelen van Kinshasa van 28 juli tot en met 6 augustus 2023. Vóór deze ondertekening herhaalde de heer Didier Manzega de wil van het Congolese volk om de IX Spelen van La Francofonie tot een succes te maken.

Aanleg vordert niet

Op het terrein vordert de aanleg van de infrastructuur voor de organisatie van de Spelen niet. Volgens het bestek van de Spelen moet de DRC de Spelen voorzien van “een unieke accommodatieplaats, traditioneel “Speldorp” genoemd, die veilig is, een reeks diensten aanbiedt en plaats biedt aan ten minste 3.500 deelnemers en begeleiders”. Aanvankelijk werd gekozen voor het terrein van de Internationale Beurs van Kinshasa (Fikin), maar later viel de keuze op het Tata Raphael Stadion.

Dankzij een contract met particuliere partners kon in april 2021 worden begonnen met de ontwikkeling en de aanleg van de infrastructuur. Elf of twaalf gebouwen van elk zeven verdiepingen zouden worden gebouwd en in april 2022 worden opgeleverd. De regering overweegt de mogelijkheid om delegaties in UNIKIN-homes onder te brengen.

© CongoForum, 18.08.22

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.