Analyse en reflectie

Filip Reyntjens over politieke en maatschappelijke evolutie in Congo (CongoForum)

No image found

ANTWERPEN – In december 2005 is de nieuwe Grondwet van Congo goedgekeurd. Nog voor juni dit jaar volgen op zijn minst twee nieuwe verkiezingen: zowel president, parlement als lokaal bestuur moeten worden verkozen voor 30 juni 2006. Het is misschien de laatste kans voor Congo om een normaal functionerende, democratische staat te worden. We spreken met Congokenner prof. dr. Filip Reyntjens van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen) over de problemen van Congo en de moeilijkheden die gepaard gaan met het Congolese transitieproces.

Read More

Radioscopie van de Congolese crisis (CongoForum)

No image found

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het land de ene crisis na de andere: interetnische oorlogen, afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste ‘congolisering’ van de bedrijven en plunderingen. De ontwikkelingshulp werd gedurende tien jaar afgeschaft en niet zo lang geleden, in 1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest bloedigste aanvalsoorlogen plaats die het leven kostte aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden kindsoldaten werden gerekruteerd.

Read More