België, een federaal land

Een structuur op drie niveaus

Na de onafhankelijkheid van 1830 is België een eenheidsstaat waar de beslissingsmacht ligt bij een nationaal parlement en een nationale regering. Vier staatshervormingen (1970, 1980, 1988-1989 en 1993) hebben België hertekend tot wat het nu is: een federale structuur die de gewestelijke en de culturele identiteiten met elkaar verzoent.

Het unitaire België van 1830 heeft thans een complexere structuur op drie niveaus in het leven geroepen: het hoogste niveau bestaande uit de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, dan het middelste niveau met de provincies en ten slotte het laagste niveau met de gemeenten.

Zo bestaat België uit drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap), drie gewesten (het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest), tien provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen) en vijfhonderd negenentachtig gemeenten.

De beslissingsmacht ligt nu niet meer uitsluitend in handen van de federale regering en het federale parlement. Het land wordt bestuurd door verschillende overheden die autonoom beslissen over de aangelegenheden waarvoor ze zijn aangesteld.

Bevoegdheden van de verschillende overheden

De federale overheid blijft bevoegd voor alles wat in het belang van alle Belgen is, los van elke taalkundige, culturele of territoriale overweging, zoals buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid en een groot deel van de volksgezondheid en binnenlandse zaken. Ook alle verantwoordelijkheden van België en van de deelstaten aangaande de Europese Unie en de NAVO zijn een zaak van de federale overheid.

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden van wie er deel van uitmaakt, zoals taal, cultuur en onderwijs.

Om hierover meer te vernemen:

Officiële site van de Vlaamse Gemeenschap
(in Vlaanderen worden de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden door één regering uitgeoefend.)
http://www.vlaanderen.be

Officiële site van de Franse Gemeenschap
http://www.cfwb.be

Officiële site van de Duitstalige Gemeenschap
http://www.dglive.be

De gewesten zijn bevoegd voor de territoriale aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieu en tewerkstelling.

Om hierover meer te vernemen:

Officiële site van het Vlaamse Gewest
(in Vlaanderen worden de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden door één regering uitgeoefend)
http://www.vlaanderen.be

Officiële site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.bruxelles.irisnet.be/NL/NEW_NL/New_nl.htm

Officiële site van het Waalse Gewest
http://gov.wallonie.be

Terwijl de provincies vroeger onder de voogdij stonden van de federale overheid, hebben ze nu federale, gemeenschaps- en gewestelijke bevoegdheden, maar ze staan wel onder de voogdij van deze respectieve overheden.

Om hierover meer te vernemen:

Officiële site van de Provincie Antwerpen
http://www.provant.be

Officiële site van de Provincie Vlaams Brabant
http://www.vl-brabant.be

Officiële site van de Provincie Waals Brabant
http://www.brabantwallon.be/nl/

Officiële site van de Provincie West-Vlaanderen
http://www.west-vlaanderen.be

Officiële site van de Provincie Oost-Vlaanderen
http://www.oost-vlaanderen.be

Officiële site van de Provincie Henegouwen
http://www.hainaut.be

Officiële site van de Provincie Luik
http://www.prov-liege.be

Officiële site van de Provincie Limburg
http://www.limburg.be

Officiële site van de Provincie Luxemburg
http://www.province.luxembourg.be

Officiële site van de Provincie Namen
http://www.province.namur.be

De gemeenten zijn de overheid die het dichtst bij de burger staat. Zoals de provincies, staan ook zij onder de voogdij van de verschillende overheden.

Bron: www.diplomatie.be – www.belgium.be

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.