Ontwikkeling

Ituri: Oeganda laat minstens 80 Congolese vissers vrij (CongoForum)

BUNIA – De Vereniging van vissers van Tsjomia (Albertmeer), in de streek van Djugu (Ituri), maakte gisteren melding van de vrijlating door de Oegandese zeemacht van minstens 80 Congolese vissers die voordien vastzaten in de Senjojo-gevangenis in Oeganda. De vissers, die volgens Radio Okapi gespecialiseerd zijn in het vissen op een vissoort die bekend staat…

Read More

10.04.06 Radioscopie van de Congolese crisis (CongoForum)

No image found

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het land de ene crisis na de andere: interetnische oorlogen, afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste ‘congolisering’ van de bedrijven en plunderingen. De ontwikkelingshulp werd gedurende tien jaar afgeschaft en niet zo lang geleden, in 1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest bloedigste aanvalsoorlogen plaats die het leven kostte aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden kindsoldaten werden gerekruteerd.

Read More

Reis naar Congo in 2003 en 2004: de sociale aspecten

No image found

Qua werking en doelstellingen wil CongoForum veel aandacht schenken aan de sociale kanten van het leven in de Democratische Republiek Congo. We willen ons in het bijzonder richten op sommige delen van het dagelijkse leven waarin een verbetering van de omstandigheden zeer zeker noodzakelijk is. De overgrote meerderheid van de Congolezen snakt naar een verbetering van de sociale situatie. Alleen zo kunnen ze hun droom verwezenlijken: een beter bestaan voor zichzelf en hun nakomelingen.

Read More

Afrika is wel degelijk te redden

No image found

Afrika is in staat zich aan de armoede te ontworstelen, op voorwaarde dat het daarbij hulp krijgt. Europa lijkt bereid om meer inspanningen te doen, maar de Verenigde Staten lijken nog het voornaamste obstakel te vormen.

Read More