CongoForum en zijn missie

CongoForum ontpopte zich tot een omvangrijke ‘portaalsite’ over Congo en de betrekkingen tussen Congo (en zijn provincies) en België (en zijn gemeenschappen en gewesten).

De vzw CongoForum werd opgericht op 25 juni 2005 als pluralistische vereniging. De initiatiefnemers, Belgen en Congolezen, waren diep getroffen door de gigantische noden in de Congo en de miserie waarin het grootste deel van de Congolese bevolking (over)leeft.

Op internet wilden ze een forum, platform of kruispunt ontwikkelen voor iedereen die van ver of nabij iets met Congo te maken had. CongoForum wilde informeren, voorlichten, sensibiliseren, stimuleren en mensen en verenigingen trachten aan te sporen tot (meer) actie.

De grote doelstellingen van CongoForum zijn:

 • zowel de Belgische als de Congolese bevolking informeren en kennis en inzichten verschaffen die moeten leiden tot meer wederzijds begrip en een betere verstandhouding
 • steunen van alle mogelijke initiatieven en projecten die bijdragen tot de heropbouw en de duurzame ontwikkeling van de Democratische Republiek Congo en de Congolese-Belgische betrekkingen
 • Belgen en Congolezen bewust maken van de mogelijkheden om samen te werken en initiatieven te ontwikkelen

Voor wie?


In ruime zin is CongoForum er voor de Belgische en Congolese bevolking. Meer specifiek kan de site nuttig zijn voor medewerkers van Belgische en Congolese ngo’s die actief zijn in Congo, voor professoren, studenten, researchers, experts uit de academische wereld en journalisten. Daarnaast zullen ook parlementsleden en andere politici hier nuttige informatie aantreffen, net als zakenmensen uit diverse bedrijfstakken en toeristen. Bovenal maken we CongoForum voor gewone mensen van alle leeftijden.

Thema’s


Op de site besteden we aandacht aan thema’s die van groot belang zijn voor de toekomst van Congo en zijn bevolking. De belangrijkste zijn onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, milieu, economie, microfinanciering, investeringen, diplomatie en infrastructuur. 

Ook democratisering, mensenrechten, vredesopbouw, middenveld, vrouwenrechten en de strijd tegen seksueel geweld liggen ons na aan het hart.

DocumentatieCongoForum groeide uit tot een populaire en gewaardeerde nieuws- en informatiebron voor een grote en groeiende groep gebruikers. De site is een belangrijke aanvulling op het nieuwsaanbod in de gewone media.  

Maar je vindt op CongoForum ook veel informatie met historische waarde. De website brengt niet alleen nieuws, maar is ook uitgegroeid tot een zeer waardevol archief. Op CongoForum staat veel informatie en documentatie over allerlei dimensies van Congo.

In feite is CongoForum ook een soort van online-documentatiecentrum dat een enorme waaier aan documenten bevat en ontsluit. Wat doet CongoForum?

Het is onze overtuiging door ons bestaan en ons werk de belangstelling voor Congo en zijn duurzame ontwikkeling aan te moedigen. 

We vestigen zeer geregeld de aandacht op vele vzw’s en projecten die zich engageren voor de Congolese bevolking. Allerlei campagnes, evenementen, oproepen, boeken enzovoorts krijgen veel weerklank via onze website. Door ons bestaan en onze werking maken we zichtbaar wat er allemaal gebeurt rond Congo. Zo versterken we een positieve dynamiek en gaan we in tegen het defaitisme van sommigen wanneer het over Congo gaat.

Werking

De vzw CongoForum heeft een raad van bestuur die bijna elke maand bijeenkomt in Brussel. De bestuursleden waken over het reilen en zeilen van de vereniging.

De kern van onze werking vertaalt zich in de grote en groeiende website www.congoforum.be. Dit is het moderne instrument waarmee CongoForum serieuze inspanningen levert om over Congo te informeren in alle mogelijke dimensies. De website is al online sinds oktober 2005.

Veel werk wordt nu verzet door een vrijwilligersredactie. De redacteurs (m/v) zorgen ervoor dat de website elke dag wordt bijgewerkt en geactualiseerd. Draagt u ons project een warm hart toe? Steun ons dan!

Wie is CongoForum?


Raad van bestuur:

 • Klaas Vanhalst
 • Guy De Boeck
 • Yves Makwambala
 • Eddy Merveillie
 • Pierre Bogaerts
 • John Sadiki
 • Roeland Keunen

Redactie:

 • Guy De Boeck, Toon Cappuyns, Kevin Dewilde, Glodie Mungaba, Ewoud Vande Walle, Arnout De Backer, Eddy Merveillie, Paul Verbraeken, Mili van Veegh, Roeland Keunen, Jeroen Markelbach, Arnaud Kabeya, Paulin Munyagala, Roger Mulyata, Jean-Claude Bimwala