CongoForum heeft uw steun nodig!

Een groeiend aantal mensen leert de vzw CongoForum kennen en reageert enthousiast op de zeer veelzijdige informatie die wordt verspreid via onze portaalsite, www.congoforum.be. De werking van CongoForum is mogelijk dankzij de persoonlijke en gedreven inzet van een groep vrijwillig(st)ers. Maar een vzw laten werken kost uiteraard ook centen. Daarom nodigen wij u uit onze vzw financieel te steunen, en zo de voortzetting van onze werking mogelijk te maken.

Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom. U kunt uw gift overschrijven naar het rekeningnummer van de vzw CongoForum bij de KBC, (IBAN ) BE53 7380 1810 3353. Graag met de mededeling "gift ten bate van de vzw CongoForum". U kunt ook aan uw bank een permanente opdracht geven om geld over te schrijven naar ons rekeningnummer. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiele ondersteuning van ons unieke project.

Adverteren op onze portaalsite is eveneens mogelijk. Een andere manier om onze werking te steunen.

Meer inlichtingen: klaas.vanhalst@gmail.com