20.02.06 De essentie van de nieuwe Congolese grondwet (Reuters)

Congo wil een unitair systeem met een vorm van federalisme verzoenen. De nationale regering blijft een sleutelrol vervullen, maar de provinciebesturen worden verantwoordelijk voor een aantal plaatselijke beslissingen en gaan 40 procent van de overheidsmiddelen beheren. Als er een meningsverschil is tussen het centrale gezag en een provincie, moet het Grondwettelijke Hof uitspraak doen.

Het bestuur van de overheidsadministratie wordt in de komende drie jaar gereorganiseerd. Naast de hoofdstad Kinshasa komen er 25 provincies. In de oude situatie had je Kinshasa en 10 provincies. Elke provincie zal belastingen kunnen heffen en haar eigen financiën kunnen beheren.

Het werken met een president en een parlement moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van de macht. De Congolese president kan hooguit twee mandaten van telkens 5 jaar uitoefenen. De president duidt een eerste minister aan, die wordt gevonden binnen de parlementaire meerderheid.

De Congolese nationaliteit is exclusief. Dit betekent dat de Congolese nationaliteit niet kan worden gecombineerd met een andere nationaliteit.

De staat moet zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle instellingen. Het onderwijs moet voor iedereen gratis zijn. Seksueel geweld moet door de overheid worden behandeld als een misdrijf tegen de menselijkheid.

© Reuters, 18.02.06 (bewerkt door Denis Bouwen)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

20.02.06 De essentie van de nieuwe Congolese grondwet (Reuters)

Het bestuur van de overheidsadministratie wordt in de komende drie jaar gereorganiseerd. Naast de hoofdstad Kinshasa komen er 25 provincies. In de oude situatie had je Kinshasa en 10 provincies. Elke provincie zal belastingen kunnen heffen en haar eigen financiën kunnen beheren.

Congo wil een unitair systeem met een vorm van federalisme verzoenen. De nationale regering blijft een sleutelrol vervullen, maar de provinciebesturen worden verantwoordelijk voor een aantal plaatselijke beslissingen en gaan 40 procent van de overheidsmiddelen beheren. Als er een meningsverschil is tussen het centrale gezag en een provincie, moet het Grondwettelijke Hof uitspraak doen.

Het werken met een president en een parlement moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van de macht. De Congolese president kan hooguit twee mandaten van telkens 5 jaar uitoefenen. De president duidt een eerste minister aan, die wordt gevonden binnen de parlementaire meerderheid.

De Congolese nationaliteit is exclusief. Dit betekent dat de Congolese nationaliteit niet kan worden gecombineerd met een andere nationaliteit.

De staat moet zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle instellingen. Het onderwijs moet voor iedereen gratis zijn. Seksueel geweld moet door de overheid worden behandeld als een misdrijf tegen de menselijkheid.

© Reuters, 18.02.06 (bewerkt door Denis Bouwen)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.