26.06.07 Ward De Wulf uit Nazareth trekt naar Congo om uit te wisselen over muziek

 

Je trekt naar Lubumbashi om daar een muziekproject te organiseren, hoe kwam je op dat idee?

Zelf ben ik van kindsaf met muziek bezig en betrokken in het jeugdwerk. Deze twee passies combineer ik nu in mijn project. Het idee zelf is ontstaan uit mijn ervaring en vaststelling dat muziek een cruciale rol speelt in het leven van jongeren hier. Muziekfestivals kennen een groot succes, veel jongeren maken hun eigen muziek, richten een eigen groepje op of houden gewoon heel erg veel van muziek. Vanuit dit idee wil ik de overtocht maken naar het Afrikaanse continent. Ook daar is muziek heel belangrijk. Daarom wil ik muziek gaan gebruiken als rode draad om uit te wisselen. Zo wil ik me een beeld vormen van de muziekbeleving van jongeren in Afrika en de rol van muziek in hun jeugdcultuur. Samen met een aantal van hen wil ik werken naar een eindproduct, een soort van een Congolese tegenhanger van het Vlaamse muziekfestival, met de ruimte om er een volledig Congolese invulling aan te geven.

 

Wat wil je precies bereiken met je project?

De situatie van jongeren in Congo is niet gemakkelijk. Vaak zijn zij het slachtoffer van de algehele crisis in de samenleving. Dit heeft negatieve gevolgen voor de jongeren. Muziek en het jeugdwerk bieden hier een uitweg en zetten aan tot creatief denken. Dit wil ik aangrijpen om over hun leefwereld en toekomstideeën uit te wisselen. Door te werken vanuit hun eigen cultuur wil ik in een eerlijke en gelijke verhouding uitwisselen tussen een Westerse en Afrikaanse cultuur om zo de wederzijdse clichés die er over elkaar bestaan te kunnen doorbreken.

 

Wie zijn je partners ter plekke?

Kiro Congo is een katholieke jeugdorganisatie die lid is van F.I.M.C.A.P., de koepel van katholieke, parochiale jeugdorganisaties en is een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Kiro kiest voor alle kinderen ongeacht hun etnische afkomst, hun geslacht of hun huidskleur. Zij zetten zich in voor de heropbouw van het land: opruimacties in Lubumbashi, opvang van dakloze kinderen, een jeugdbeweging voor kinderen van de straat enz… Vorig jaar organiseerden zij het Wereldkamp van F.I.M.C.A.P. in Lubumbashi met meer dan 50 jongeren van over de hele wereld.

 

Je project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, kan je daar iets meer over vertellen?

Mijn project past binnen Extra Time, het subsidieprogramma van de Vlaamse Gemeenschap. Met dit subsidieprogramma wil de overheid jongeren de kans geven om een interculturele ervaring op te doen. Voor mij is dit de eerste keer dat ik een project zal gaan doen met jongeren buiten Europa. Een voorwaarde voor een Extra Time-dossier is dat de nadruk ligt op interculturele uitwisseling. Bij mijn project wil ik via de muziek wil ik de Congolese cultuur op een andere, positieve manier benaderen.

 

Meer informatie over het project van Ward De Wulf

 

– Over Rock Lubumbashi: http://rocklubumbashi.blogspot.com

– Over Extra Time, subsidieprogramma van de Vlaamse Gemeenschap: www.jint.be/extratime of www.jeugdbeleid.be

– Over F.I.M.C.A.P. en het Wereldkamp in Congo: www.fimcap.org

– Over Broederlijk Delen en haar projecten in Congo: www.broederlijkdelen.be

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.