Congolese economie krimpt sinds maart; 2,4% recessie houdt aan (CongoForum)

KINSHASA – Sinds het begin van de coronacrisis in maart is de Congolese economie met 2,4% gekrompen en de recessie houdt aan. Dat blijkt uit de weinig flatterende balans die het Comité Muntbeleid (CPM) van de Congolese Nationale Bank vorig weekend opmaakte van de economische conjunctuur van het land eind juni, meldt Radio Okapi.

Het comité raadt de regering alvast aan de overheidsfinanciën verder uitsluitend op kasbasis te beheren. In mensentaal: slechts uit te geven wat men daadwerkelijk in kas heeft.

In deze conjunctuurbalans springt vooreerst de sombere vertrouwensbarometer van de bedrijfsleiders in het oog. Die slaat met een ‘-22%’ volledig in het rood, een duidelijke uiting van hun pessimisme inzake de kortetermijnverwachtingen van de economische conjunctuur.

Wat goederen en diensten betreft, noteert het CPM voor juni een hoog niveau van prijsstijgingen. Dat valt te verklaren door een inflatie van 7% sinds het opduiken van COVID-19 in maart in Congo.

De overheidsfinanciën sloten eind juni af met een tekort van 115 miljard Congolese frank. De Nationale Bank zegt dat tekort deels afgedekt te hebben door leningen bij de lokale Handelsbanken via de uitgifte van kasbons voor een bedrag van 11,7 miljard frank. En deels door (een niet nader genoemde, nvdr) financiële steun van het IMF.

Een en ander zet vooral grote druk op de wisselmarkt. De Amerikaanse dollar noteert nu bij de Congolese centrale bank 1.906 Congolese frank tegen 1.977 op de zwarte markt.

Met de wisselreserves ging het verder bergaf. Die zijn in juni met 43,65 miljoen dollar gedaald tot 879,47 miljoen dollar, goed om nog voor 3,3 weken de import van goederen en diensten uit eigen middelen te dekken.

Om de versnelde inflatiedruk op de wisselmarkt tegen te gaan en het macroeconomisch kader te stabiliseren, werpt de Congolese Nationale Bank al haar monetaire en wisselkoersinstrumenten in de strijd. Zij verzoekt de regering daarom zich verder te houden aan een strikt uitgavenbeleid op kasbasis. Dat moet bijdragen tot een terugkeer naar stabiliteit op de wisselmarkt en van de weerbots ook in de prijszetting van goederen en diensten.

© CongoForum, Paul Verbraeken, 14.07.20

Beeld: haven van Matadi

Bron: Radio Okapi /John Bompengo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.