Zuid-Kivu: “IRM CHURCH ten dienste van haar volk voor een duurzame vrede in DRC” (CongoForum)

KATANA – Sinds de jaren negentig wordt het oosten van de DRC, en met name het grondgebied van Kabare, geconfronteerd met talrijke situaties, waaronder een toenemende onveiligheid, die de economische ontwikkeling van het gebied heeft vertraagd. Als gevolg van deze situatie in dit deel van de DRC, zei een van de “zonen” van de regio, Pastor Romain Mirindi Mitima, dat hij in het jaar 2016 International Revival Ministries, kortweg IRM CHURCH, had opgericht. Zo wil hij het evangelie aan iedereen verkondigen en zo gemakkelijk de boodschap van naastenliefde over te brengen, wat ook een zeer belangrijk element is voor de economische ontwikkeling van een gemeenschap, want waar geen liefde is, hebben diefstal, verkrachting, leugens en ander kwaad de overhand met alle gevolgen van dien en verdwijnt dus de vrede. Om hierover te spreken, werd Romain MIRINDI, een inwoner van Kabare in het Irhambi-groupement, voormalig lid van het Bagira Instituut en de Universiteit van Goma, en van de REHOBOTH Kerk als secretaris vóór de oprichting van I.RM CHURCH, exclusief uitgenodigd voor CongoForum.

CongoForum: Wat is International Revival Ministries “IRM CHURCH” en wat is haar missie?

Romain: IRM CHURCH is de naam van de Kerk die de Heer me gezegd heeft te beginnen en die al gevestigd is in twee landen: Malawi in Dowa bij Lilongwe en de Democratische Republiek Congo. In DRCongo zijn we aanwezig in Katana (ons hoofdkwartier in DRC) op het grondgebied van Kabare en in Kabamba Ihimbi. Als een missie, weet u, Jezus Christus is de stichter van de Kerk, maar hij gaf de missie aan zijn discipelen die we vandaag zijn om over de hele wereld te gaan prediken van het goede nieuws aan de hele schepping, zoals we lezen in MARC 16:15 . Aldus heeft International Revival Ministries als haar voornaamste missie “DE EVANGELISATIE VAN HET WOORD VAN GOD” en vervolgens “de praktijk van het evangelie van Jezus Christus zoals Jakobus 1:22-2 zegt”. Ook de oprichting en bevordering van sociale werken, waaronder scholen, ziekenhuizen, huisvesting voor de armen, centra voor de opvang van kwetsbare en verlaten personen (E.P.V.D.-centra) en andere acties zijn kenmerkend voor ons. I.R.M. CHURCH is ook gekomen voor de consolidatie van de vrede en de ontwikkeling van Katana in het bijzonder en van de gehele Democratische Republiek Congo in het algemeen.

CongoForum: Onlangs organiseerde u een campagne in Katana, wat was het doel?

Romain: Voor de consolidatie van de vrede en de ontwikkeling van Katana, organiseren we programma’s van een evangelisatiecampagne, de meest recente is “KATANA VOOR JEZUS” die we organiseerden van 30 juni tot 04 juli 2021 en die alle dienaren van God (voorgangers) van Irhambi Katana en omgeving samenbracht voor een seminar binnen I.R.M CHURCH en voor de hele bevolking van Katana op het voetbalveld van Bidabanga. Alle voorgangers van de verschillende plaatselijke kerken waren zeer verheugd samen te zijn voor onderricht over de liefde voor de naaste en de geestelijke en materiële ontwikkeling van de Kerk en de bevolking in het algemeen.

CongoForum: Ondervindt u moeilijkheden tijdens de uitvoering van uw werk?

Romain : Wij worden met vele moeilijkheden geconfronteerd, maar zij lijken alle één oorzaak te hebben: het gebrek aan werk voor een zeer jonge bevolking die verarmd is door de vele jaren van onzekerheid. Naastenliefde is een heel gemakkelijke boodschap om te begrijpen en vooral om toe te passen wanneer mensen het druk hebben. Wij hebben veel mensen gesensibiliseerd en zij zijn allen bereid bij te dragen tot de consolidatie van de vrede en de ontwikkeling van Katana en wij geloven dat wij daartoe op lange termijn in staat zullen zijn. Wij doen daarom een beroep op alle mensen van goede wil om ons te helpen bij de consolidatie van de vrede en de ontwikkeling van Katana, want wij hebben mensen die wij opleiden in knippen en naaien, maar het ontbreekt ons aan het nodige materiaal, zoals naaimachines, grotere lokalen en de middelen om de opleiders te betalen, zodat wij hen in het naaiatelier kunnen blijven begeleiden door hen ten minste één privé-machine per persoon te geven, zodat zij financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Momenteel is het aantal kandidaten verdrievoudigd, maar onze middelen zijn en blijven ontoereikend om deze bevolking te helpen die blijk geeft van de wil om bij te dragen tot vrede en duurzame ontwikkeling. Daarom willen wij, behalve Katana, overal op het Congolese nationale grondgebied komen, want dat is ook onze missie.

CongoForum: Heeft u een boodschap voor de hele bevolking van Katana, zo niet voor Congo in het algemeen?

Romain: Laten wij elkaar liefhebben en samenwerken voor de vrede en de ontwikkeling van Katana in het bijzonder en van de gehele DRCongo in het algemeen. Geen enkel land ter wereld kan zich ontwikkelen als zijn bevolking niet werkt, als zijn bevolking verdeeld is en vooral als zijn bevolking niet van elkaar houdt! Naastenliefde is een aanbeveling die Jezus Christus aan zijn gemeente gaf zoals aangegeven in Johannes 13:34 en hij wist heel goed dat wanneer je je naaste liefhebt je hem niet kunt verkrachten, van hem stelen, hem bedriegen, hem belasteren, hem jaloers maken, …

CongoForum: Hoe kan ik een donatie doen en waar kan ik jullie bereiken?

Romain: Om ons te helpen ons Gods werk te doen, zijn hier onze contactgegevens voor iedereen die contact met ons wil opnemen of een donatie wil doen aan het Centrum voor de opvang van kwetsbare en verwaarloosde mensen van de I.R.M CHURCH “Centre E.P.V.D” of bezoek onze website (DONATIE): www.internationalrevivalministries.org/don

AIRTEL MONEY (DONATION) zijn wij op +243 995 040 729, via dit nummer ontvangen wij uw donaties uit EUROPA, AZIE, VS, AUSTRALIË en AFRIKA met behulp van de WORLDREMIT toepassing op dit AIRTEL MONEY nummer in de Democratische Republiek Congo. In België zijn we te bereiken op +32 493 27 50 24. Ons e-mail adres is irmchurch2016@yahoo.com

© CongoForum, Paulin Munyagala, 21.09.2021

Beelden-bron: IRM CHURCH : / Congolese pers

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.