Bukavu: verbetering van de drinkwatervoorziening door REGIDESO (CongoForum)

BUKAVU- REGIDESO/Bukavu (Zuid-Kivu) heeft op dinsdag verklaard dat de drinkwatervoorziening aan de kranen is verbeterd, signaleert Radio Okapi.

REGIDESO (Régie de distribution d’eau) is een overheidsbedrijf in de Democratische Republiek Congo dat belast is met de productie en distributie van water aan huishoudelijke, commerciële en industriële klanten. Het is een openbaar nutsbedrijf en werd opgericht in 1933. Regideso is een autonome onderneming binnen het ministerie van Mijnbouw en Energie van de regering van de DRC (nvdr).

De provinciale directeur van REGIDESO in Zuid-Kivu, Valère Ntumba Kayembe, schrijft deze verbetering toe aan de nieuwe strategie voor het beheer van het distributienetwerk tijdens het droge seizoen.

“Dit jaar vonden we dat we de Murundu rivier moesten beschermen. Omdat de ’tuindersmoeders’ vaak in het droge seizoen hun velden bevloeien door middel van irrigatie vanuit de rivier, dachten wij eraan hen van gieters te voorzien. En ik zie dat deze operatie vruchten heeft afgeworpen, want we hebben genoeg water om dit jaar voldoende hoeveelheden te produceren. En op het distributieniuveau hebben wij een ByPass-systeem geïnstalleerd dat ons in staat stelt de uren van waterlevering aan het netwerk te verlengen, zodat alle uithoeken die door watertekorten werden getroffen, nu over water beschikken,” legde hij uit.

REGIDESO blijft intussen de praktijk van clandestiene of frauduleuze verbindingen in de hele stad Bukavu betreuren:

“Maar het is een beetje ongelukkig dat we gevallen van waterdiefstal in de gemeente Ibanda moeten registreren. Vorige week hebben we ontdekt dat mensen ons water frauduleus gebruiken om gebouwen te bouwen met water dat gestolen is van REGIDESO,” klaagde Valère Kayembe.

© CongoForum, 18.08.22

Beeld-bron: Emmanuel Elameji

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.