Verkiezingen van eind dit jaar: 9.200 Congolese kiezers in Frankrijk en België geregistreerd (CongoForum)

BRUSSEL – De Congolese onafhankelijke nationale kiescommissie (CENI) heeft 5.700 Congolese kiezers (3.466 mannen en 2.256 vrouwen) geregistreerd in Parijs. In Brussel gebeurde dat met 3.500 personen. Dat zijn de cijfers die werden meegedeeld na afloop van de identificatie en inschrijving van de kiezers in operationeel gebied 2.

“Eind goed, al goed”, riep Junior Kakese, voorzitter van het identificatiebureau voor kiezers, uit bij de afsluiting van dit proces en de verzending van de gegevens naar Kinshasa. Dat gebeurde vanuit de diplomatieke vertegenwoordiging van de DR Congo op Frans grondgebied, gevestigd aan de Cours Albert 1, in de wijk Champs-Elysées (8e arrondissement). Kakese toonde zich erg tevreden “over de medewerking van de hele keten”.

Dezelfde commentaar op de Congolese ambassade in Brussel, waar de voorzitster van het registratiecentrum, Thérèse Tshibola Tshia-Kadiebue, ook haar voldoening uitte over de bereikte resultaten. De medewerkers ter plaatse werden voordien opgeleid en brachten dan hun kennis in de praktijk.

De identificatie en inschrijving van kiezers, die voor het operationele gebied 2 op 24 januari 2023 was begonnen om een maand later volgens het eerder vastgestelde schema te eindigen, werd eerst met 10 dagen verlengd en daarna werden er nog eens 15 dagen toegevoegd. Volgens de CENI zijn de centra voor kiezersregistratie officieel gesloten. Er is nog wat tijd voorzien voor eventuele beroepsprocedures. Hiervoor staat een team van de juridische eenheid van CENI onder leiding van Samir Malanda paraat.

Het Grondwettelijk Hof had zich uitgesproken over de mogelijkheid voor de CENI om Congolese kiezers in het buitenland te registreren. De rechters beperkten die mogelijkheid tot vijf landen.

Bij de verkiezingen van 2006, 2011 en 2018 werden buiten Congo geen kiezers ingeschreven. Maar de vraag hiernaar kwam wel telkens aan bod binnen de Congolese politieke klasse. Er zijn nu eerste stappen gezet. Bij latere verkiezingen zullen mogelijk in nog meer landen Congolese kiezers kunnen worden ingeschreven.

© CongoForum, 23.03.23 (rk)

Beeld – bron: Radio Okapi/John Bompengo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.