VN plannen nieuwe activiteiten om burgers in Ituri te beschermen (CongoForum)

BUNIA – De Verenigde Naties zullen alles in het werk stellen om nieuwe activiteiten te programmeren die moeten leiden tot een betere bescherming van burgers die te lijden hebben van gewapende conflicten. Dat heeft Jean-Pierre Lacroix zaterdag gezegd in Bunia. Lacroix is als adjunct-secretaris-generaal bij de VN bevoegd voor vrede en veiligheid.

De hoge VN-functionaris heeft lof voor de inspanningen die de provinciale overheid en de VN-vredesmacht (Monusco) doen om de burgerbevolking te beschermen.

Volgens Lacroix is het zaak om ‘de verworvenheden van een duurzame vrede te bestendigen’ en een geleidelijk vertrek van de VN-blauwhelmen mogelijk te maken. Bij de VN constateren ze dat de provinciegouverneur en zijn teams zich engageren en zelfs meer willen doen. Monusco wil ook meer proberen te doen.

Jean-Pierre Lacroix vindt dat het vertrek van de vredesmacht moet samengaan met een versterking van het Congolese staatsgezag. Hij merkt ook op dat het niet de bedoeling kan zijn om ontheemde burgers in kampen te laten blijven zitten waar ze dan humanitaire hulp moeten ontvangen. Een terugkeer van de vrede moet hen de kans geven om naar huis terug te gaan.

Zaterdag kreeg Lacroix in Bunia een briefing over de algemene situatie in Ituri. Zondag reisde hij naar Drodro, een plaats in de streek van Djugu waar veel ontheemden verblijven.

© CongoForum, 05.06.23 (db)

Beeld – bron: Radio Okapi/Jean-Claude Loky

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.