Bisschoppenconferentie: “Verkiezingen geven ons de macht om wanbeheer af te straffen” (CongoForum)

KINSHASA – Verkiezingen geven ons de kans om het vertrouwen te hernieuwen in leiders die het land goed hebben gediend, maar ook om degenen die slecht bestuurd hebben, te straffen. Daarom herhaalt de Nationale Bisschoppenconferentie van Congo (CENCO) de oproep die ze op juni 2023 deed op het Eucharistisch Congres in Lubumbashi, aldus Mediacongo.

Op dinsdag 21 november 2023 ondertekende het college van bisschoppen een persbericht. In dat document merken ze op dat de verkiezingscampagne het moment is om verantwoording te eisen van de leidinggevenden met betrekking tot de gedane beloften, alsook om de relevantie en haalbaarheid van de beloften van nieuwe kandidaten zorgvuldig te beoordelen. Zo schrijven ze in hun document, ondertekend door Monseigneur Donatien N’Shole, algemeen secretaris van de CENCO, het volgende: “Laten we de voorkeur geven aan de objectieve criteria van bekwaamheid en morele eerbaarheid wanneer we nieuwe kandidaten beoordelen.”

Op die manier verzetten de Congolese bisschoppen zich tegen alle “opportunisten die uit eigen belang van kamp veranderen” en tegen “iedereen die leden van zijn eigen familie als plaatsvervanger kiest”. Ook personen die zich op alle niveaus kandidaat stellen, tribalisten en personen die aan vriendjespolitiek doen, staan op de lijst. De CENCO vraagt aan de onafhankelijke nationale kiescommissie om de transparantie van de stem- en teloperaties te garanderen door de wettelijke bepalingen te doen respecteren.

De bisschoppen concluderen dat de aanvaarding van de resultaten van de verkiezingen van december 2023 zal afhangen van de naleving van de wettelijke bepalingen betreffende de publicatie van kiezerslijsten, electorale kaarten in een downloadbaar formaat en, bovenal, de publicatie van de resultaten van stembureaus.

© CongoForum, 23.11.23 (cvl)

Beeld – bron: CENCO/Radio Okapi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.