“Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen: “Mannen moeten zich inzetten en deel uitmaken van oplossing” (Annie Matundu) (CongoForum)

KINSHASA – De dag 25 november staat in het teken van de wereldwijde strijd tegen geweld tegen vrouwen. Het markeert het begin van de jaarlijkse campagne “16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld” (GGG), die loopt tot de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december. Ter gelegenheid hiervan sprak de redactie van Femme d’Actualités.cd met Annie Matundu Bambi, gender- en ontwikkelingsadviseur, en regionaal vertegenwoordiger van de Women’s International League for Peace and Freedom in Afrika (WILPF). Ze bespreekt de strategieën om gendergerelateerd geweld te stoppen.

Mevrouw Matundu, kunnen we zeggen dat de strijd tegen gendergerelateerd geweld haar doelen heeft bereikt in de Democratische Republiek Congo?

Annie Matundu: “Gendergerelateerd geweld blijft een plaag in de Democratische Republiek Congo, ondanks inspanningen om het te stoppen. Er zijn vrouwelijke organisaties die hard werken om dit soort geweld te verminderen, maar het aantal gerapporteerde gevallen is dit jaar blijven stijgen. Dit soort geweld is noch normaal, noch gecontroleerd en blijft onbestraft. Het is het resultaat van een wereld waarin vrouwen en meisjes niet dezelfde rechten hebben als mannen en jongens, een wereld die wegkijkt van het geweld van mannen tegen vrouwen en meisjes. Kortom, het is duidelijk dat de strijd tegen gendergerelateerd geweld nog niet zijn doelen heeft bereikt in de Democratische Republiek Congo. Er moet nog veel worden gedaan om deze plaag te stoppen en de veiligheid en waardigheid van meisjes en vrouwen in het land te waarborgen.”

Wat zijn de positieve ontwikkelingen sinds het begin van deze strijd in de Democratische Republiek Congo?

Annie Matundu: “De Congolese overheid heeft maatregelen genomen om gendergerelateerd geweld te bestrijden, waaronder de oprichting van een Nationaal Genderbeleid, een Nationale Strategie ter bestrijding van gendergerelateerd geweld met een actieplan voor 2021-2025, een wet tegen geweld tegen vrouwen verwijzend naar de Mouebara-wet nr. 19-2022 van 4 mei 2022, en een Nationaal Programma ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Dit programma beoogt de oprichting van beschermings- en begeleidingsstructuren op verschillende gebieden voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld, die diensten aanbieden zoals medische zorg, psychologische begeleiding, toegang tot juridische diensten en socio-economische re-integratie. We kunnen ook het voorbeeld noemen van organisaties van de Verenigde Naties, zoals UNFPA en UNDP, die technische en alomvattende bijstand bieden in de strijd tegen gendergerelateerd geweld.”

Denkt u dat Congolese vrouwen volledig hun rol spelen om te helpen bij het stoppen van dit geweld?

Annie Matundu: “De strijd tegen gendergerelateerd geweld is een intersectorale inspanning voor de ontwikkeling van de Democratische Republiek Congo op lange termijn. Hoewel Congolese vrouwen een belangrijke rol hebben te spelen in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, is het belangrijk op te merken dat de verantwoordelijkheid voor het beëindigen van dit geweld niet bij de slachtoffers moet liggen, maar eerder bij de daders. Inspanningen om gendergerelateerd geweld te beëindigen moeten worden ondersteund door wetgevende maatregelen, beleid en programma’s die tot doel hebben vrouwen en meisjes te beschermen tegen dit geweld en gendergelijkheid te bevorderen. Congolese vrouwen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, maar ze kunnen het niet alleen aan. Het is belangrijk dat mannen, gemeenschapsleiders en overheidsfunctionarissen zich ook inzetten voor deze strijd om de veiligheid en waardigheid van meisjes en vrouwen in het land te waarborgen.”

Wat zijn de uitdagingen die nog moeten worden aangegaan om vrouwen in staat te stellen volledig te leven zonder te worden lastiggevallen door op gender gebaseerde discriminatie?

Annie Matundu: “De uitdagingen van schendingen van de mensenrechten, met name de rechten van vrouwen en verontrustende straffeloosheid, maken dat het recht een essentieel instrument is om effectieve bescherming tegen gendergerelateerd geweld te waarborgen. Deze benadering helpt om te beschikken over instrumenten om juridische normen te contextualiseren, pleitinitiatieven te ondersteunen en slachtoffers bij te staan.”

Welke strategieën kunnen worden ingezet om dit kwaad te beeïndigen?

Annie Matundu: “We geloven dat alle mannen en jongens zich moeten inzetten en deel moeten uitmaken van de oplossing als verantwoordelijke medestanders van vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen om alle vormen van op gender gebaseerd geweld te voorkomen en te beëindigen.”

Wat zou u zeggen tegen vrouwen die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld ter gelegenheid van de Internationale Dag van het strijd tegen dit geweld?

Annie Matundu: “Het is belangrijk te onthouden dat vrouwen die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld niet verantwoordelijk zijn voor wat hen is overkomen. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken en de daders aan te klagen om straffeloosheid te beëindigen en de veiligheid en waardigheid van meisjes en vrouwen in het land te waarborgen.”

Wat zou uw boodschap zijn aan politieke leiders met betrekking tot deze strijd?

Annie Matundu: “Kortom, hoewel er vooruitgang is geboekt, moet er nog veel worden gedaan om gendergerelateerd geweld in de Democratische Republiek Congo te stoppen.”

© CongoForum, 27.11.23 (ln)

Beeld – bron: Radio Okapi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.