Noord-Kivu: 70 door kogels geraakte personen in 2 maanden door AZG geëvacueerd naar Goma (CongoForum)

GOMA – De organisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) berichtte zaterdag dat ze sinds oktober jongstleden 70 personen die door kogels gewond zijn geraakt heeft overgebracht van Kanyarutchinya naar Goma (Noord-Kivu).

AzG vermeldt echter dat dit met verschillende uitdagingen gepaard ging, met name in verband met veiligheid en toegankelijkheid, die hun interventies in het Masisi-territoire niet eenvoudiger hebben gemaakt.

Graham Inglis, coördinator van de AzG-projecten in Goma, geeft verdere details: “Op dit moment proberen we noodhulp te bieden afhankelijk van behoeften. Onze principes zijn: onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit. We behandelen zonder te letten op etniciteit, religie, politieke overtuiging of lidmaatschap van een gewapende groepering. Van zodra er een gekwetste of zieke is, wordt dit een patiënt en wij verzorgen die.”

Maar soms liggen er wel uitdagingen te wachten, verklaart Graham Inglis aan Radio Okapi. “Soms onderhandelen wij met iedereen in de zone opdat ze AzG zouden kennen, onze activiteiten en onze steun aan de bevolking. En dat we voor om het even wie opkomen. De tweede uitdaging is de toegankelijkheid. De staat van de wegen, vooral in de zone tussen Sake en Masisi, gaat zienderogen achteruit. Voor dit ogenblik is geen enkele kans om overlevingspakketen of geneesmiddelen te sturen naar Masisi.”

Die humanitaire actie botst regelmatig op conflicten die jammer genoeg de toegang aan AzG belemmeren terwijl zieken en gekwetsten onverzorgd blijven bij gebrek aan middelen.

Hij roept dus de uitvoerders van deze gewapende conflicten op “om het internationale humanitaire recht na te leven, hun voertuigen, hun staf en alle mogelijke medische middelen om de bevolking te helpen, te beschermen”.

De escalatie van het gewapend geweld op het Masisi-grondgebied vergroot de toestroom van ontheemden, die vandaag reeds verspreid zijn over het hele grondgebied. Die escalatie beperkt ook de toegang aan sommige hulpverleners die niet meer de zorg kunnen verlenen aan de meest hulpbehoevenden.

© CongoForum, 28.11.23 (PVb)

Beeld – bron: Radio Okapi/Sifa Maguru

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.