Congolese regering hekelt akkoord tussen EU en Rwanda (CongoForum)

KINSHASA – De Congolese regering is niet gelukkig met de overeenkomst die de Europese Unie en Rwanda onlangs ondertekenden over de uitbouw van een waardeketen voor strategische en kritieke ertsen.

Volgens vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Christophe Lutundula is de EU door het akkoord eigenlijk Rwanda aan het aanmoedigen om de rijkdommen van Congo te blijven plunderen. Rwanda heeft namelijk veel minder ertsen dan Congo.

“De regering van de Democratische Republiek Congo erkent de soevereiniteit van de ondertekenende partijen, maar veroordeelt dit protocol, dat duidelijk de plundering van Congolese natuurlijke rijkdommen door Rwanda aanmoedigt en in strijd is met de verbintenissen van de Europese Unie, met name punt 26 van het gezamenlijk communiqué van de tweede zitting van de politieke dialoog DR Congo-EU, die op 5 en 6 oktober 2020 in Kinshasa plaatsvond. Deze toezeggingen houden onder meer in dat gebruik wordt gemaakt van de tenuitvoerlegging van de Europese verordening inzake conflictertsen (3T en goud) en andere relevante bepalingen, waaronder die welke worden genoemd in de Dodd-Frank Act, om de strijd tegen de illegale exploitatie van ertsen uit de DR Congo op te voeren”, luidt het persbericht.

De minister van Buitenlandse Zaken wijst erop dat Rwanda niet beschikt over de kritieke en strategische ertsen waar momenteel wereldwijd vraag naar is, zoals coltan, kobalt, lithium, niobium.

Kinshasa vindt de houding van de EU erg dubbelzinnig. Enerzijds tekent de EU zo’n akkoord met Rwanda, anderzijds zegt ze te willen helpen om een einde te maken aan de crisis in Oost-Congo en de illegale ontginning van Congolese natuurlijke rijkdommen. Dat valt niet met elkaar te rijmen, luidt het.

© CongoForum, 22.02.24 (rk)

Beeld – bron: Christophe Lutundula, Radio Okapi/Jonathan Fuanani

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.