DR Congo: start inning royalty’s voor auteurs- en naburige rechten (CongoForum)

KINSHASA – De Société congolaise des droits d’auteur et des droits voisins (SOCODA) is een paar dagen geleden begonnen met het innen van royalty’s voor auteurs- en naburige rechten voor het boekjaar 2024 in het hele land.

Joe Mondonga, waarnemend directeur-generaal van deze coöperatieve structuur, gaf deze informatie in een persbericht dat op woensdag 21 februari naar Radio Okapi werd gestuurd.

“Om dit te bereiken hebben we een missie van belastinginners en inspecteurs ingezet op alle openbare plaatsen waar door de wet beschermde intellectuele werken worden gebruikt, om toezicht te houden op de exploitatie van literaire en artistieke intellectuele werken en de betaling van royalty’s met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten aan alle partijen die literaire en artistieke werken gebruiken”, zei hij.

De sectoren waarop deze operatie betrekking heeft zijn hotels, herbergen, motels en bepaalde hotels, discotheken, lounge-bars, terrassen, snackbars, restaurants, casino’s, originele radio-omroepen, algemene handel, commerciële, industriële en mijnbouwbedrijven, loterijbedrijven en andere.

Joe Mondonga gaf ook aan dat deze missie ook zal doorgaan met het innen van de achterstallige royalty’s voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023. SOCODA vestigde de aandacht van degenen die niet voldoen aan deze wettelijke en regelgevende vereisten, en degenen die deze missie belemmeren, op de strengheid van de wet. “Zij zullen boetes krijgen van 100% van het bedrag van de verschuldigde vergoedingen. Alle betalingen van SOCODA-royalty’s moeten via de bank worden gedaan”, aldus Mondonga.

Bovendien dringt SOCODA er bij exploitanten van intellectuele werken op aan om samen te werken met de gemachtigden die aan deze controlemissie zijn toegewezen.

© CongoForum, 23.02.24 (rk)

Beeld – bron: SOCODA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.