Stuurgroep Verenigde Naties steunt DR Congo rond duurzame ontwikkeling (CongoForum)

KINSHASA – De stuurgroep van het samenwerkingskader van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling heeft zich afgelopen maandag 19 februari bereid verklaard om de Congolese regering te steunen bij de uitvoering van het nationale strategische ontwikkelingsplan. Het thema kwam aan bod op een oriëntatievergadering in Kinshasa, ter voorbereiding van de eerste vergadering van de gezamenlijke stuurgroep, bericht Radio Okapi.

De coördinator van de Verenigde Naties in de DR Congo, Bruno Lemarquis, verzekerde zijn partner in de Democratische Republiek Congo van zijn bereidheid om het plan uit te voeren. “Zorg ervoor dat de Verenigde Naties echt ter beschikking staan van de regering om haar te helpen bij het uitvoeren en formuleren van de proefprojecten voor belangrijk overheidsbeleid op het gebied van ontwikkeling. Er moet belangrijk overheidsbeleid komen op de verschillende gebieden dat een bron van steun en advies wordt voor de nationale autoriteiten”, zei Lemarquis.

Tijdens de discussies presenteerden de deelnemers de aanbevelingen van de jaarlijkse evaluatie van 2023, de beoordeling van het samenwerkingskader 2020-2024 en de aanbevelingen van de gemeenschappelijke landenanalyse, waarna werd afgesloten met de lezing en goedkeuring van deze aanbevelingen.

David Pelengano Dongba, chef van de afdeling multisectorale samenwerking en vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor internationale samenwerking, sprak zijn tevredenheid uit over de prestaties die zijn geleverd bij de uitvoering van het nationale strategische ontwikkelingsplan. Hij hoopte wel dat er strategische beslissingen zouden worden genomen om de effectiviteit van de programma’s te verbeteren.

Deze oriënterende vergadering werd geïnitieerd vanuit de ministeries van Buitenlandse Zaken en Francofonie en het ministerie van Planning, met deelname van de sectorale ministeries.

© CongoForum, 22.02.24 (rk)

Beeld – bron: Bruno Lemarquis, Radio Okapi/Vanessa Nkongolo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.