Stijgende waterpeil in Tanganyikameer, vervuiling Kivumeer: provinciaal député Ananie Lunanga dringt aan op naleving regels (CongoForum)

BUKAVU – Net als vele andere landen wordt de DR Congo geconfronteerd met de klimaatwarming. Ananie Lunanga, provinciaal député in Zuid-Kivu, slaakt een noodkreet. Hij roept de nationale en provinciale autoriteiten op om ernstige maatregelen te treffen in verband met het stijgende waterpeil in het Tanganyikameer (Uvira) en de vervuiling van het Kivumeer.

De politicus gaf vandaag in Bukavu een persconferentie, bijgewoond door Congolese en andere journalisten. Hij wees op de dramatische situatie in de stad Uvira, waar overstromingen geregeld mensenlevens eisen, terwijl de overheid machteloos toekijkt. De overheid zou moeten nadenken over mogelijke oplossingen.

Ananie Lunganga: “De vervuiling van het meer bestaat omdat Bukavu en Goma hun afval slecht beheren. Onze bevolking zou zich verantwoordelijk moeten opstellen. Het Kivumeer is geen vuilnisbak. We moeten het meer goed beschermen; er is daar ook methaangas te vinden, een rijkdom voor ons. Het meer helpt ons om onze kinderen te voeden. We moeten het Kivumeer en het Tanganyikameer beschermen.”

De provinciale député wil meewerken aan het aanpakken van de klimaatverandering en een beleid rond milieubescherming. Hij vindt het onaanvaardbaar dat sommigen huizen optrekken die veel te dichter bij de meeroevers staan. Volgens Lunanga lopen de inwoners van Uvira en Bukavu groot gevaar door de vervuiling. Hij wil dat de regering de regels doet naleven door huizen en hotels te laten afbreken die te dicht bij het meer zijn gebouwd.

“Er komt veel afval van boten, hotels, bistro’s en huishoudens. Dit afval ligt ook aan de basis van stroompannes in steden als Goma en Bukavu; het afval belandt dikwijls in de Ruzizi, een rivier die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.”

Ananie Lunanga wil niet horen van financiële sancties voor de eigenaars van percelen vlakbij het meer. Er zijn veel huizen die geen 10 meter afstand van de oever houden. In een aantal wijken worden de normen niet nageleefd, wat gevaarlijk is voor de bevolking. Eén van de gevolgen is dat er te weinig lucht circuleert in de steden Goma en Bukavu.

Talloze viskwekers gebruiken het Kivumeer overigens om vis te produceren. Zij werken dikwijls met plastic, wat nefast is voor het milieu. Volgens Lunanga is het belangrijk om deze activiteit goed in de gaten te houden, want de manier van werken vervuilt het meer.

Tijdens zijn ontmoeting met journalisten riep Lunanga de aanwezigen op om de bevolking voor te lichten rond milieubescherming, door uitzendingen te maken die de mensen minder onwetend maken. “Er kunnen ook installaties worden gemaakt om afval in te zamelen en te verwerken. Plastic afval kan op duurzame wijze worden gerecycleerd.”

Aan het slot van de persconferentie riep de provinciale député de Congolese staat op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Alle onwettige bouwsels moeten worden afgebroken. Onterecht afgeleverde bouwvergunningen moeten worden ingetrokken. En het gerecht moet personen vervolgen die ten onrechte bouwvergunningen toekenden.

© CongoForum – Paulin Munyagala, 25.05.24

Beelden – bron: CongoForum/Paulin Munyagala

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.