Vzw Kalasi biedt ondersteuning aan Congolees onderwijs tijdens corona (CongoForum)

KINSHASA- Na vijf maanden sluiting omwille van de coronapandemie zijn er sinds maandag 10 augustus opnieuw leerlingen en leerkrachten aanwezig in de scholen.  Ze vragen zich bang af wat dit gaat betekenen voor taalvakken, voor wiskunde en voor alle vakken waar men moet voortbouwen op de eerder verworven kennis (die dus ontbreekt). Het is in elk geval een hele uitdaging voor leerkrachten en leerlingen.  CongoForum ontving informatie over de werkzaamheden van vzw Kalasi. Dat is een vzw die 13 scholen steunt in de provincie Bas-Congo en Luozi. Kalasi werkt in België aan een nieuwe solidariteit met scholen in Congo en met de slagzin van Nelson Mandela:  ‘Het onderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling’. 

“De schrik voor corona zit er goed in. Tot nu bleef het aantal geregistreerde besmettingen relatief laag en sterk geconcentreerd in Kinshasa. Maar de heropening van de scholen houdt een reëel risico in. De overheid beloofde streng toe te zien op het naleven van de “mesures-barrières”: mondmasker dragen en voor elke klasdeur een “handwas-stel” (lave-mains).  Voor deze leerlingen wil men duidelijk het jaar in extremis nog redden en hen een getuigschrift bezorgen zodat ze naar het secundair – of hoger onderwijs kunnen doorstromen. We vernemen dat verschillende van onze directies tijdens de lockdown les zijn blijven geven, maar ‘en cachette’, bv. onder een boom in de tuin van het klooster, precies om te vermijden dat deze groep totaal onvoorbereid aan de staatsexamens zou moeten deelnemen.” 

“Zoals gewoonlijk zijn er wel controleurs voorzien die de school kunnen beboeten of laten sluiten, maar de scholen krijgen geen geld om deze ‘lave-mains’ en zeep aan te kopen. Onze raad van bestuur van Kalasi heeft direct 2.000 dollar vrijgemaakt om voor alle scholen de nodige aankopen te doen. Sr Françoise ging alles halen in Boma en organiseert de verspreiding. De ‘lave-mains’ werden in het gloednieuwe ‘Bureau Kalasi’ opgeslagen. Dit nieuwe gebouw hebben we begin 2020 laten bouwen (8.000 dollar) in het goed beveiligde perceel van het ‘Provincialaat’ van de zusters te Lukula.”

“Dit bureau was zeer nodig omdat het niet langer mogelijk was om de steeds toenemende Kalasi-aangelegenheden vanuit haar kleine kloostercel te regelen en te beheren. Het gebouw heeft een grote werkruimte, een logeerkamer en een bergruimte. Hier kunnen de aangekochte goederen of de kisten die wij opsturen eerst in depot gestapeld worden. Zo is het veilig en gemakkelijk om alle goederen daarna verder te verdelen over de scholen. Hier werden ook eerst de matrassen en ijzeren bedden voor Kuimba gestockeerd zolang de weg naar Kuimba onberijdbaar was voor vrachtwagens.”

De kisten zijn aangekomen  

“Half december 2019 brachten we 2 kisten met didactisch materiaal voor de afdeling elektriciteit van Kidima en Kuimba naar Wereldmissiehulp (WMH) in Boechout voor verscheping naar Congo. Maar WMH stelde de verzending telkens weer uit. We maakten ondertussen nóg 3 kisten klaar met o.m. gekregen printers en computers. Onze vijf kisten zijn dan toch op de boot geraakt en samen aangekomen in Kinshasa in juni 2020. Vandaar organiseerde Sr Françoise het transport naar Lukula en verder naar de scholen. Met de vrachtwagen van de zusters uit Kinshasa wegraken werd een delicate nachtelijke operatie omdat er overdag verschillende manifestaties waren tegen de aanstelling van een nieuwe kiescommissie.” 

“Zware kisten optillen zonder heftruck en ze transporteren op modderwegen, vraagt kracht, geduld en ook geld om sterke helpers te betalen. De vreugde is groot als ze eindelijk ter plaatse zijn. Leerkrachten elektriciteit monteerden de kast vol didactische elektro-materialen. Het zal hun lessen een kwalitatieve boost geven die kan tellen.” 

 Zesde klaslokaal in Kinzandi 

“In de arme buitenwijk van Lukula, Kinzandi, maakt Kalasi echt het verschil. Zes klaslokalen uit de grond stampen op een steile heuvel is niet evident. Het is allemaal erg ‘basic’, maar het biedt voor een groot aantal kinderen perspectief op goed onderwijs, want hier komen de ervaren leerkrachten van de hoofdschool lesgeven. Er wacht echter nog een hele uitdaging om deze ruwbouw van de zesde klas af te werken en om rond het gebouw de nodige anti-erosie maatregelen te nemen (afvoergoten, trappen, pleisterwerken, schoolbord, schoolbanken). Het is ook dringend nodig om hier toiletten te bouwen. En eigenlijk zou er ook een omheining en een beveiliging moeten komen…maar alles op zijn tijd.” 

Afwerking informaticalokalen 

“Soms duurt het lang voor projecten echt afgewerkt raken. In Kuimba en Vaku is dit vooral een gevolg van de slechte staat van de wegen die daarnaartoe leiden, waardoor bouwmaterialen niet ter plaatse raken. Het gebouw van drie lokalen dat wordt volledig gerenoveerd in Kuimba. Het eerste lokaal was al klaar (electro-atelier met zonnepanelen op het dak). Nu is de buitenkant van de andere twee klassen klaar. Normaal zou het meubilair voor de middelste klas (IT-lokaal) nu klaar moeten zijn.” 

“Ook in Vaku-secundair zijn twee projecten opnieuw geactiveerd die reeds lang gepland zijn: (1) de computerklas moet nog aangepast meubilair krijgen en opnieuw geschilderd worden (2) in de té grote slaapzaal van de jongens moet een stevige wand de ruimte opdelen om zo een klaslokaal te kunnen bijmaken. Bijkomende computers voor de beide IT-klassen zijn met de kisten meegestuurd vanuit België. De computers werden eerst in Lukula nagezien door een ingenieur en uitgeprobeerd door de zusters. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat Ubuntu bij te leren vooraleer de apparaten naar Kuimba en Vaku werden getransporteerd.” 

Naaimachines 

“De nood aan goede naaimachines (elektrische en gewone) blijft toenemen omdat deze afdelingen momenteel meer leerlingen aantrekken dan vroeger. In de haven van Boma kon Sr Liliane van Kidima enkele goede elektrische occasies aankopen. De gewone machines met draaier voor de beginners zijn nieuwe exemplaren.” 

Toiletten en douches 

“In het Medisch Technisch Instituut (I.T.M.) zijn er ca. 50 studenten. Het zijn volwassenen die op de campus overnachten (semi-internen). Na een negatief rapport van de gezondheidsinspectie besloten we om bij hoogdringendheid een sanitair blok (4 WC’s ) te laten bouwen en 2 eenvoudige douchegebouwtjes, apart voor heren en dames. Nog in Kuimba I.T.M.: een steunmuur is ingestort en moet dringend heropgebouwd worden door dezelfde aannemer die het sanitair bouwt.” 

Werkgroepen Engels en biologie 

“De plannen om de leerkrachten van deze twee vakken speciaal te ondersteunen worden vertraagd door de sluiting van de scholen wegens corona. Toch konden de beide werkgroepen voorbereidend werk doen. Voor Engels is een testpakket met teksten en oefeningen samengesteld en opgestuurd dat eerst door de leerkrachten van de eindjaren zal geëvalueerd worden. Zo krijgen we hopelijk een correct beeld van het juiste niveau en de inhoudelijke geschiktheid van de teksten. We bezorgen elke school ook een robuust, oplaadbaar, audio-apparaat zodat de leerkrachten de Engelse teksten, die hier ingelezen worden en op memorystick worden gezet, kunnen laten horen in de klassen. Voor biologie werden (naar het voorbeeld van wat we deden voor aardrijkskunde) enkele powerpoints samengesteld die belangrijke thema’s uit het leerplan voor de lagere school illustreren.” 

Subsidies voor Luozi 

“Het derde jaar op rij is ons subsidiedossier aanvaard. We kregen op 1 april 2020 opnieuw het maximum bedrag. Nu bedraagt dat 7.000€, vroeger was dat 8.000€. Het dossier betreft dit keer Luozi en is tweeledig: de lagere school kan nog eens twee klassen renoveren en het secundair mag een eenvoudig chemie-labo inrichten . De uitrusting van het labo zal nog niet direct klaar zijn. Het lokaal waar dit labo normaal ondergebracht zou worden, dient eerst nog afgewerkt te worden, maar de provincie Oost-Vlaanderen financiert enkel het meubilair en de didactische materialen, niet de bouw. Sr Marcelline deed samen met Sr Françoise een prospectie in een grote school van Kinshasa die model staat op gebied van schoollabo’s. Dat leverde alvast nuttige informatie op.”  

“Door corona werd onze (in april-mei) geplande reis afgelast, maar de projecten van Kalasi zijn in volle kracht verdergezet ondanks corona. Dat dit mogelijk is danken we aan de niet aflatende en deskundige inzet van Sr Françoise Sita en aan de drukke uitwisseling van woorden, foto’s en documenten via Whatsapp.” 

Meer info op www.kalasi.be.

© CongoForum, 23.09.20 (rok)

Beeld-bron: vzw Kalasi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.