Nieuwsbrief vzw Zaba Kina (Juni 2021)

Beste vrienden van Zaba Kina,

Coronagewijs gaat het opnieuw de verkeerde kant op in Congo, de besmettingen stegen er onrustbarend snel de voorbije weken.

Alle geplande festiviteiten van eind juni ivm de 61ste onafhankelijkheidsverjaardag waren al geannuleerd.

De president heeft de derde lockdown aangekondigd: scholen en kerken dicht, avondklok, verboden samenscholingen en reisverbod.

Stalenonderzoek bewijst dat alle varianten (Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, Indiase,…) er al zijn gedetecteerd.

Het globale zuiden werd/wordt door het westen grootschalig geïnfecteerd, toegang tot vaccinaties ontzegd, het totale gebrek aan solidariteit blijft pijnlijk.

Er is geen toegang tot vaccins, voorlopig zijn iets meer dan 20.000 Astra Zeneca vaccins toegediend, voornamelijk aan Westerse expats…

De Congolese bevolking staat, door de verwarrende Westerse berichtgeving rond dodelijke bijwerkingen, heel weigerachtig tegenover dit vaccin.

Maar ik heb ook positief nieuws van onze partner CREROEA dat ik graag met jullie wil delen:

BOMA (128 weeskinderen, 800 lln kleuter, lagere en middelbare school, medisch centrum/materniteit, schrijnwerkerij)

Sinds eind januari rijdt hun “nieuwe” tweedehandse Toyota taxi opnieuw dag en nacht, 4 gediplomeerde automechaniekers (wezen Creroea) draaien shiften.

Taxiritten vanuit Boma tot in het verre Kinshasa (650 km) en terug hebben hun weeshuis en hun scholen (28 leerkrachten) de voorbije maanden mee draaiende kunnen houden.

De paasvakantie hebben hun scholen overgeslagen in de hoop de opgelopen leerachterstand nog een beetje goed te maken.

Begin deze maand kregen we goed nieuws van 11.11.11/4de Pijler. Onze subsidie-aanvraag (centen Prov. Antwerpen) werd goedgekeurd! OEFF!
Sedert december 2020 komt er geen water meer uit hun kranen, een regelrechte ramp in Corona-tijden. Hun maandelijkse waterfacturen waren schrikbarend gestegen en niet langer betaalbaar.

Wat bleek, omwonenden tapten illegaal water via de leidingen, buizen waren beschadigd en water sijpelde gewoon weg…

De voorbije maanden moesten ze zich dagelijks op 3 km gaan bevoorraden aan een openbaar waterpunt, een heel zware dagtaak.

Bovendien is hun sanitair blok, gefinancierd door Zaba Kina in 2009/2010, dringend aan restauratie en uitbreiding toe. Initieel bedoeld voor de 67 weeskinderen van Creroea wordt het blok sinds 2011 intensief gebruikt door 300 lln lagere school + sinds 2016 door 450 lln middelbare school + volwassenenvormingen.

Het blok is ontoereikend, uitgeleefd en daardoor moeilijk te onderhouden. De 3 septische putten zijn oververzadigd en moeten vernieuwd worden.
Zaba Kina deed alvast een kleine voorfinanciering. Enkele dagen later zijn ze al gestart met de graafwerken.

KINZAU VUETE (32 weeskinderen, 700 lln van 3 lagere en 1 middelbare school, medisch centrum/materniteit/expertisecentrum familieplanning, bakkerij, landbouwplantages, 17 waterputten)

Onze geslaagde samenwerking met vzw Creroea asbl resulteerde enerzijds in duurzame projecten in Boma en bereidde Creroea anderzijds voor op hun ruimere maatschappelijke rol. De uitdaging om wat er in Boma in iets meer dan tien jaar werd gerealiseerd en geleerd uit te dragen naar de ruimere regio, door met de lokale bevolking de opgedane expertise te delen en samen te werken aan sociale inclusie, duurzame en economische groei, startte begin 2018 in het rurale stadje Kinzau Vuete (77.000 inw.), zo’n 100 km van Boma.

Het grote tekort aan drinkbaar water in deze regio blijft een pijnpunt.

Als er al waterputten zijn zijn deze meestal vervuild en onveilig met als gevolg een pandemie aan gezondheidsproblemen, vooral diarree, bij baby’s en kinderen dikwijls met de dood als gevolg.

14 waterputten heeft Zaba Kina dankzij o.a. subsidies van Pidpa en jullie steun helpen realiseren. Creroea slaagde er de voorbije maanden in om – dankzij inkomsten van hun taxi, bakkerij en landbouwplantages – zelf nog 3 extra waterputten te installeren.

Samen met een lokale ngo COAKIM (sensibilisatie water, gezondheid, familieplanning) proberen ze dit te bepleiten bij de provinciale overheid, voorlopig zonder resultaat.

Dit wordt ons gezamenlijk werkpunt dit jaar.

De voorbije weken – en nog steeds – werken ze met man en macht op de 8 ha. landbouwplantages in Kinzau Vuete.

De rijstvelden o.a. zijn bijna klaar voor de oogst en ze hebben weer 2 ha met bonen beplant.
Hopelijk kunnen ze hun 2 ton bonenopbrengst van vorig jaar evenaren!

CHAPEAU! We kunnen nog zoveel lauweren gooien, ze gaan er niet op rusten!

Chris

www.zabakina.be

PS Vrijwilliger Zacharie hoopt om in juli/augustus de projecten in Boma en Kinzau Vuete te kunnen bezoeken, tenminste als de Corona-toestand het toelaat.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.