Lubumbashi: sanitair in Imara-college verkeert in verschrikkelijke staat (CongoForum)


LUBUMBASHI – Het Imara-college is één van de grote katholieke scholen van Lubumbashi (Haut-Katanga). De ouders van leerlingen in het lager onderwijs daar betreuren de erbarmelijke toestand van de sanitaire installaties en vrezen voor ziekten. De toiletten worden bij gebrek aan personeel niet meer onderhouden, bericht Radio Okapi.

De lagere school telt, vlakbij sommige klaslokalen, drie sanitaire blokken met telkens vijf wc’s en evenveel urinoirs.

Sinds twee weken verspreiden de toiletten een voor de leerlingen ondraaglijke stank. Volgens meerdere bronnen weigert het personeel dat met het onderhoud belast is, dit nog te doen omdat ze als nieuwe personeelsleden nog steeds niet door de Congolese staat betaald worden.

In de sanitaire blokken zitten de wc’s vol met uitwerpselen en er is geen stromend water meer. De vuilbakken puilen uit van het wc-papier en dat slingert ook op de grond rond. Bij gebrek aan alternatieven blijven de leerlingen niettemin deze onhygiënische installaties gebruiken.

Of zoals deze vrouw met nauwelijks ingehouden woede zegt: “Onze kinderen zullen ziek worden. Wij vragen aan de regering om een oplossing te vinden. Alsjeblief zeg! Onze kinderen hebben geen alternatief en gaan gewoon terug bovenop hun eigen uitwerpselen zitten. Heb hier nu toch eens begrip voor. Naar het wc gaan is een natuurlijk recht. Werkelijk dit is gewoonweg onmenselijk!”.

In een reactie aan Radio Okapi bevestigt één van de schoolverantwoordelijken dat de mensen die met het onderhoud belast waren, niet meer komen opdagen en nog weigeren te werken omdat ze niet betaald worden.

Wat de watervoorziening betreft, zegt de verantwoordelijke dat de waterpompen defect zijn. Een weldoener, oud-leerling van de school, heeft inmiddels een pomp geschonken. Die wordt eerstdaags geïnstalleerd. De man zou ook een nieuwe waterput willen laten boren.

Van zijn kant reageert de provinciale hoofdinspecteur: “Als zo’n probleem zich stelt, kan de schooldirectie zich wenden tot de provinciale of de nationale onderwijsminister om een gepaste oplossing te vinden”.

© CongoForum, 26.09.22 (PVb)

Beeld – bron: Radio Okapi / Jean Ngandu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.